Emballator Mellerud Plast

Emballator Mellerud Plast

“Strukturera underhållsarbetet på ett lätt och bra sätt. Det är enkelt att se aktiviteter som ska utföras.”

Förpackningar för mat, hälsoprodukter eller kemikalier, Emballator Mellerud Plats gör allt. Med sina 25 produktionsenheter kan de producera förpackningar från 25ml upp till 25 liter. En produktionsenhet avser i enkla drag en formblåsmaskin, förpackningsmaskin och granuleringskvarn.

Sportflaskor är en av deras produkter. Plasten levereras i granulatform innan den går via ett vakuumsystem, blandas med rätt färg (om den ska färgsättas och formblåses sen till en flaska. Om något går fel längst vägen så mals det ner igen och materialet återanvänds. Samma sak gäller för rester.

Emballator Mellerud har använt MaintMaster sedan november 2016. Systemet används mest för felrapporteringar men naturligtvis också för förebyggande underhåll. Idag jobbar företaget mycket med förebyggande underhåll, både det som är ständigt återkommande och också större stopp. En gång om året görs ett större stopp på varje maskin som då får stå i ca 3 dagar.

Stefan Svensson är underhållsansvarig på Emballator Mellerud. Han jobbar med att planera förebyggande underhåll, ombyggnationer, beställer artiklar och är i kontakt med leverantörer, etc. Förutom den administrativa delen så hjälper han underhållsteknikerna där det behövs.

“Nyttan med MaintMaster är att man kan strukturera underhållsarbetet på ett lätt och bra sätt. Det är enkelt att se aktiviteter som ska utföras.”

Emballator Mellerud har automatiserat många processer, men underhåll behövs alltid, så tillsammans med MaintMaster så kan Emballator Mellerud säkerställa att deras underhållsaktiviteter blir gjorda enligt plan, och minska risken för att något faller mellan stolarna.

 

 

Läs mer om Emballator Mellerud Plast AB här: http://www.emballatormellerud.se/