Kraftringen

Kraftringen

Digitized handling of work certificates saves time

Kraftringen är ett energibolag med verksamhet som omfattar elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster. Deras huvudkontor ligger i Lund och merparten av verksamheten finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. Verksamheten är också starkt etablerad i nordvästra Skåne, Blekinge, Småland, Södermanland, Sjuhäradsbygden och på Västgötaslätten.

Under våren 2016,  har Kraftringen migrerat från T7 till MaintMaster och i och med övergången har deras process för hantering av arbetsbevis digitaliserats. Tidigare fyllde teknikerna manuellt i blanketter som lämnades till kontrollrummet som i sin tur fyllde i sina delar och utfärdade i sin tur ett arbetsbevis så att jobbet kunde påbörjas. Numera ligger hela processen integrerat direkt på jobbet i underhållssystemet och kan därmed helt hanteras digitalt. Det innebär en stor tidsvinst i och med att de slipper gå till kontrollrummet för att hämta eller lämna blanketter. Eftersom Kraftringens anläggningar är spridda över hela södra Sverige sparar de mycket tid på att resa mellan de olika anläggningarna som krävdes tidigare med den manuella hanteringen.

 • Hur går den digitala hanteringenav processen till?
  På jobbkortet har det skapats fem nya flikar:
  • Riskbedömning
  • Arbetsbegäran
  • Avställningslista
  • Arbete slutet utrymme
  • Arbetsbevis

Innan ett arbete påbörjas görs en riskbedömning som består av två delar. Den första delen tar upp de risker som ligger i själva utförandet. Denna utförs antingen av utföraren eller anläggningsingenjören beroende på arbetets art. När första delen är klar fylls även delar av arbetsbegäran i. Därefter går arbetsbegäran samt riskbedömningen vidare i systemet till driften som ansvarar för att bedöma de risker som kommer från processen. Driften skapar en avställningslista och vid behöv tas även en kopplingslista fram för el. Vid behov kan även ”Arbete slutet utrymme” vara aktuellt. Därefter utfärdas arbetsbeviset vilket innebär att det är ok att genomföra jobbet. Arbetsbeviset måste förnyas varje dag om inget annat avtalats. Det är alltid driften som tar beslut om hur längre arbetsbeviset varar.

När arbetet är genomfört fyller utföraren eller anläggningsingenjören i sina delar på arbetsbegäran och arbetsbevis och skickar tillbaka till driften som i sin tur kan återställa de avställda delarna och avsluta arbetsbegäran. All signering av de olika momenten görs i underhållssystemet, inga ”manuella” underskrifter krävs. Till detta finns också ett antal utskrifter kopplade så att de olika blanketterna går att skriva ut.

 

1. Det anpassade jobbkortet med de tillagda flikarna: riskbedömning,arbetsbegäran, avställningslista, arbete slutet utrymme och arbetsbevis

Kraftringen Step1

 

2. Fliken Riskbedömning. Varje rad ska bedömas och eventuellt kommenteras

Kraftringen Step 2

 

3. Fliken Arbetsbegäran. Visar vilka åtgärder som behövs för att genomföra jobbet

Kraftringen Step 3

 

4. Fliken Arbetsbevis. Efter att utfärdaren har signerat Arbetsbeviset kan arbetet påbörjas.

Kraftringen Step 4