Ragn-Sells

Ragn-Sells

En styrka med MaintMaster är enkelheten i att få ut statistik

Ragn-Sells är ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och miljö. De finns över hela Sverige och samlar in, behandlar och återvinner avfall och restprodukter från näringsliv, organisationer och hushåll. Deras anläggning för avfallshantering i Bro är en av fler anläggningar som använder MaintMaster. Våren 2018 genomfördes en extern revision av deras ISO 9000 certifiering och 14 000-arbete där de, tack vare sin användning av MaintMaster fick fint beröm. Lars Pettersson, underhållssamordnare på Ragn-Sells, ansvarar för MaintMaster.

– Vi har skapat urval som visar alla våra objekt, det senast utförda jobbet samt prioriteten på jobbet. Med hjälp av avslutskoder kan vi enkelt se om ett jobb har blivit gjort och utfallet, om det blev godkänt utan anmärkningar eller inte. Vid anmärkningar så skapas ett uppföljningsjobb från arbetsordern.

I MaintMaster så skapas många olika typer av arbetsordrar, det kan röra sig om elektriska fel, avvikelser rotorsaksanalyser eller egenkontroller. 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft med krav på hur elinstallationsarbete ska utföras. Med anledning av den lagen så registreras alla eljobb med egenkontroller. Dessutom så går det ut ett mail till vissa personer så snart ett eljobb skapas.

– En styrka med MaintMaster är enkelheten i att få ut statistik. Det gör det enkelt att använda systemet för t ex revisioner eftersom all information finns där. Vi kan visa vilka eljobb vi gjort, att det skett egna kontroller i samband med dessa, osv

Under projektet med MaintMaster så hade Rang-Sells en tilldelad projektledare från MaintMaster. Det Lars uppskattade under projektet är enkelheten i att kommunicera med projektledaren och att han snabbt fick svar på sina frågor. Även kommunikationen med MaintMaster support har varit enkel och vid de tillfällen han behövt hjälp har han fått bra service.

Tack Ragn-Sells för det arbete ni gör för miljön och för att ni är MaintMasters!

 

Read more: