Bahco (SNA Europe Industries AB)

Bahco (SNA Europe Industries AB)

“Registrering av jobb, tilldelning och rapportering av utförda aktiviteter”

SNA Europe Industries AB (Bisov) har använt MaintMaster sedan 2017-03-01 och använder det för alla ärenden relaterade till utrustning, reparationer och TPM. För alla ärenden som handlar om förbättringar inom teknik, säkerhet och produktion.

 

Med MaintMaster registreras jobb, som tilldelas till ansvariga personer, de rapporterar utförda aktiviteter och fördelar arbeten mellan tillgängliga resurser. Vid sidan av det, används också MaintMaster för brandkontroll och statusanalyser för alla aktiviteter.

 

SNA Europe Industries AB (Bisov) producerar beskärningsverktyg.

Läs mer här https://www.bahco.com/en