Selection to SQL

Skapa en integration på 2 minuter, helt själv. Med tilläggstjänsten Selection to SQL – Urval till SQL, sätter du snabbt upp en envägskommunikation mellan MaintMaster och en SQL-databas. Du väljer vilka urval som ska exporteras till din SQL-databas och hur ofta. Bearbeta den exporterade informationen med tredjepartsprodukter som t ex Power BI, QlikView, Excel eller andra system. Att integrera MaintMaster har aldrig varit enklare!


En integration du skapar själv!

Att lagra viktig information i mer än ett system och att dagligen jobba i fler, är inget ovanligt. Du har ett system för kommunikation (mail), ett för att hantera ekonomi, skapa rapporter, inköpslistor och naturligtvis ska också underhållet hanteras i MaintMaster.

Därför finns det naturligtvis anledning att dela informationen från ett system till ett annat, men att skapa integrationer är ofta dyrt och komplicerat.

MaintMaster har en funktion som gör det möjligt för dig att hämta information att dela med andra system, en envägsintegration som du själv administrerar. Använd den för att skapa lokal backup, visualisera data från fler system, exportera till ekonomisystemet och mycket mer.


Visualisering

Visualisera data från MaintMaster och andra datakällor med verktyg som QlikView eller Power BI. Har du fler system i MaintMaster kan du skapa rapporter som sammanställer data från alla system.

Planeringsverktyg

Planerar ni resurser i olika system inom er organisation. I så fall kan denna tjänst hjälpa er att få en överblick genom att de planerade resurserna i MaintMaster kan delas med andra system.

Ekonomisk uppföljning

Givetvis kan det vara fördelaktigt att kunna dela den ekonomiska informationen i MaintMaster med ert affärssystem. Peka enkelt ut vilken data som affärssystemet ska kunna läsa och hur ofta den behöver uppdateras.

Lokal backup

Med den här tjänsten är det också möjligt för dig att skapa en lokal säkerhetskopia av er mest känsliga data.

Hur fungerar det?

Tjänsten aktiverar du själv i systeminställningar och integration services. Peka du ut din SQL server och SQL databas och välj vilka urval du vill exportera och hur ofta en uppdatering ska ske. Välj sen ett valfritt program som hämtar upp informationen från din databas.

Här kan du se en enkel video; MaintMaster Selection to SQL

Frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.