MaintMaster blog - 13 maj 2019


Smörjning

Smörjning

Avslutskoder & grundorsaker för smörjning
När något går sönder utreder vi. Vi plockar isär, rengör och smörjer enligt rutin. Vi tror att vi har gjort allt för att förebygga slitage, men att smörja innebär inte bara att se till att det finns olja eller fett på rätt ställe. Det ska också vara rätt mängd med rätt typ. Fyller vi med för mycket fett i ett lager som snurrar med högt varv kan det gå varmt, med ett haveri som följd. Fettet kan alltså vara korrekt men mängden fel. Samma sak om vi byter fett. Vissa typer kan inte blandas, utan de kan stelna och varmgång blir resultatet.

För att komma till rätta med problem och kunna analysera grundorsaker är historik ofta ett värdefullt verktyg. För att möjliggöra analys är det viktigt att man har skapat struktur för sitt sätt att rapportera och att alla är införstådda med varför man rapporterar och hur. I ett underhållssystem vill vi såklart kunna följa fel så att vi kan hitta grundorsaker. I MaintMaster använder vi avslutskodsgrupper och avslutskoder för detta.

Att skapa avslutskoder för att hitta exakt den enskilda orsaken för varje jobb är inte att rekommendera. I många fall räcker det med några färre övergripande koder för att komma långt i analyser. Utrustning och frekvens på jobb man gör, tillsammans med bra avslutskoder är tillräckligt för att hitta grundorsaker eller åtminstone få hjälp på vägen.

Vi fortsätter att använda slitage som exempel.
Grundorsaken till ett slitage kan t ex vara:

Bristande rengöring
– Hur ser smörjstället ut?
– Är det mycket fett utvändigt som samlar damm och smuts? Det blir en slippasta som kan förstöra lagret.

Bristande/felaktigt smörjning
– Är smörjstället torrt?
– Mycket fett som trängt ut ur lagret?
– Finns det mycket stelnat fett utvändigt eller i lagret?
– Har man blandat fettyper?

Förväntat slitage
– är nog det tuffaste att konstatera. Ett lager under optimala förhållanden håller mycket länge.

Dessa 3; Bristande rengöring, Bristande/felaktig smörjning och Förväntat slitage är 3 grundorsaker som fungerar utmärkt som avslutskoder i MaintMaster. Du behöver inte göra det svårare än så. Vår erfarenhet är nämligen att många tror att fler avslutskoder = mer korrekt statistik. Det stämmer sällan, istället har vi sett att statistiken blir svårare att använda. Många koder misstolkas och överlappar varandra och gör att användaren får svårt att välja, och därför kommer hen hitta sina ”favoriter” och nästan uteslutande välja dessa vid rapportering. Din statistik kommer därför inte bli bättre.

Vår rekommendation:

  1. Diskutera och besluta vilka avslutskoder som är relevanta för er verksamhet, hitta er lägsta nivå och börja enkelt
  2. Beskriv vad varje avslutskod betyder och när den ska användas, illustrera gärna med fotoexempel
  3. Se till att regelbundet prata om era avslutskoder, förändra vid behov
  4. Kommunicera och utbilda så alla förstår era koder
  5. Diskutera kontinuerligt analyser med hela gruppen, det ökar förståelsen för användandet av avslutskoder och kommer på sikt ge en mer korrekt statistik
  6. Våga utvärdera koderna och förändra när behovet finns

För statistik, uppföljning och möjligheten att bli bättre så är det viktigt att alla förstår avslutskoder.
Lycka till med era analyser!

Välkommen att kontakta mig om du har synpunkter, funderingar eller frågor.

/ Staffan Bergström, Projektledare, MaintMaster

 

 

 

 

 

 

 

Här hittar du kontaktinformation till alla våra projektledare: https://maintmaster.com/sv/kontakta-oss/kontaktpersoner/
Har du inte provat MaintMaster än? Hämta ditt system nu, https://maintmaster.com/sv/testa-gratis/