MaintMaster blog - 29 april 2021


Söka och filtrera i rapporteraguiden

Söka och filtrera i rapporteraguiden

Etiketter:

I tidigare version, MaintMaster 8.12, förbättrade vi hur reservdelar hanteras i relation till jobb. Du kan skilja på det som var planerat och det som faktiskt användes. Samtidigt ändrade vi layouten för hur du lägger till reservdelar via rapporteraguiden. För de flesta av er var det uppskattat. Men för vissa, särskilt er med stora lager, blev det för svårt att hitta rätt artikel. I den här versionen har vi därför lagt in funktionen lägg till reservdel för fler filter- och sökalternativ.

 
____________________________________________________________
 

Uppdatera MaintMaster:

Du måste vara registrerad som Solution Admin om du vill uppdatera MaintMaster. Är du osäker på vem som är Solution Admin hos er, kontakta MaintMaster Support

  1. Gå till portal.maintmaster.com
  2. Logga in
  3. Välj “Systems”
  4. Klicka på ”Apply update” för att öppna dialogrutan som hjälper dig med uppdateringen

Jag kan inte uppdatera alla system, varför inte?
En ny release av MaintMaster går igenom många steg innan den blir publik. När vi når steget ”Release Candidate”, sista steget innan den blir publik, är den tillgänglig för Sandboxar och Training Systems. På det sättet kan du testa ny eller förändrad funktionalitet innan versionen blir tillgänlig för ert produktionssystem. När versionen når steget ”Public Release” kommer den bli tillgänglig för ert produktionssystem.