MaintMaster blog - 27 augusti 2020


SS-EN 13306: Bra kommunikation leder till framgångsrikt underhåll

SS-EN 13306: Bra kommunikation leder till framgångsrikt underhåll

Gästbidrag: SS-EN 13306 kommunikation är nyckeln till framgång – vi måste prata med varandra och vi måste dokumentera vad vi gör!

Kommunikation är speciellt viktigt för underhållspersonal. En av de viktigaste sakerna vi gör är dokumentationen av underhållsaktiviteterna. En tydlig dokumentation av alla aktiviteter hjälper både kollegor och kunder att förstå exakt vad som har hänt.

Det betyder att vi måste vara tydliga och noga med detaljer i felanmälningar och avrapportering i vårt underhållssystem för att se resultat och de förbättringar vårt arbete leder till.

För att informationen ska vara ”användbar” för utvärderingar måste vi använda samma begrepp, samma språk. Det betyder standardiserade kategorier, definitioner av fel, en organisationshandbok och funktionella beskrivningar. Konsekvent dokumentation av underhållsaktiviteter gör det möjligt för oss att snabbt upptäcka återkommande problem och att eliminera dem på sikt.

Författare: Peter Mainka (Källa)

 

Underhåll enligt SS-EN 13306

SS-EN 13306 är en europeisk och svensk standard som definierar terminologin inom underhåll. Den har i sig ingenting med organisation eller strukturering av arbetet att göra. Den ger däremot förutsättningar för struktur, organisation, samsyn och jämförelser mellan olika delar av verksamheten.

Den inkluderar bland annat definitioner av underhåll, underhållsaktiviteter, olika fel och begrepp som har att göra med planering, dokumentation och hantering av olika aktiviteter.

Ett flexibelt underhållssystem är en förutsättning för ett systematiskt förbättringsarbete. MaintMaster levereras med en grundstruktur baserad på SS-EN 13306. Det innebär till exempel att kategorier för arbetsorder och avslutskodgrupper med underliggande avslutskoder redan finns där första gången du loggar in.

I MaintMaster Underhållssystem innebär flexibilitet att du själv kan anpassa systemet till vad eller hur du gör. Du kan till exempel själv anpassa systemet så att det stöder valfria processer, du kan också anpassa användarupplevelsen för olika slags användare.

Naturligtvis kan databasens struktur också anpassas så att den passar perfekt till ditt företag.

en 13306 Meny

Ditt system skiljer direkt mellan akut, förebyggande och förbättringsrelaterat underhåll. När du skapar en ny arbetsorder gäller samma princip – statistikunderlag från första knapptryckningen.

En 13306 Ny Jobb

Alla objektkategorier är också enligt standarden och har relaterade egenskaper/informationsfält som är relevanta för respektive kategori.

Naturligtvis kan de tas bort eller inaktiveras eller kompletteras med andra fält om det behövs. Data från alla informationsfält kan också utvärderas statistiskt.

en 13306 Ny Objekt

MaintMaster är ett mycket dynamiskt och lättanvänt verktyg som kan förändras och konfigureras till en mängd olika områden och aktiviteter. Med fokus på kommunikation ger MaintMaster er möjlighet att dela gemensam information, med ett gemensamt språk, inom hela företaget; produktion, underhåll, ledning och stödfunktioner.
Med den standardiserade databasen får ni också ett gemensamt språk med andra, och möjligheter att göra verkliga jämförelser, till exempel inom en företagsgrupp.