MaintMaster blog - 25 augusti 2016


Underhåll enligt Svensk Standard

Underhåll enligt Svensk Standard

Huvudmålet för en underhållsorganisation är alltid att öka driftsäkerheten. Med det menas att anläggningen ska fungera på förväntat sätt under planerad drift . För att lyckas behöver underhållsorganisationen en tydlig vision och strategi med fastlagda rutiner och mål. Här ger Mikael Andersson, projektledare, sina tips på hur ni bygger upp ert arbete genom Svensk standard …

Läs mer