Förbättrande underhåll

Enligt standard

Enligt svensk standard definieras förbättring som: ”Kombination av alla tekniska och administrativa åtgärder, i syfte att förbättra en enhets tillförlitlighet, utan att ändra dess krävda funktion.”

För underhåll innebär det alla åtgärder som syftar till att förlänga livslängden och bygga bort framtida fel.

Syftet med en förbättring kan vara:

  • Bygga bort fel
  • Förlänga MTTM
  • Förbättra säkerhet
  • Förbättra MTTR
  • Förbättra underhållsvänligheten

 

Inom ramen för Förbättrande underhåll ska man exkludera åtgärder där syftet är att förbättra maskin eller utrustning avseende hastighet och kvalitet. Samma sak gäller anpassning av utrustning för ny produkt eller förpackning. Dessa åtgärder är istället Modifieringar.


Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Modifiering

Fortsätt

Ladda ner underhållshandboken som PDF!