Modifiering

Modifikation enligt standard

Enligt svensk standard definieras modifiering som:

Kombination av alla tekniska och administrativa åtgärder, i syfte att
ändra en eller flera funktioner hos en enhet.

För underhåll innebär det alla åtgärder för att förbättra produktkvalitet eller hastighet. Det gäller även då vi anpassar en utrustning för ny produkt eller förpackning. Dessa typer av åtgärder bör man kostnadsmässigt separera från underhållsbudgeten och kostnadsförs vanligtvis som en investering.

 

Standarden säger att:

  • Modifiering är inte en underhållsåtgärd utan avser ändring av en enhets krävda funktion till en ny sådan.
  • Modifiering innebär inte utbyte mot en likvärdig enhet.
  • Ändring av en enhet kan utgöra en uppgift för underhållsorganisationen.

Beslutsunderlag

Omkostnad eller investering?

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en planerad aktivitet ska bokföras som en investering (modifiering) eller som en omkostnad (förbättring). Nedanstående schema är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för att kunna avgöra när man hamnar i en liknande frågeställning.

 


Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Underhållsorganisation.

Fortsätt

Ladda ner underhållshandboken som PDF!