Vision, strategi och policy

Dokument för att en anläggning ska öka sin driftsäkerhet, dvs fungera på förväntat sätt under planerad drift. Visionen är ett långsiktigt mål som organisationen aktivt ska arbeta med. Strategi är en plan för hur organisationen ska uppnå visionen medan policy är en avsiktsförklaring och riktlinje för att styra beslut och uppnå önskade mål.

Underhållsvision

 • Rätt underhåll ger tillförlitlighet och en god tillgänglighet i hela anläggningen, spårbarhet genom rapportering i underhållssystemet ger fakta om svagheter och brister.
 • Vi ska genom samtliga medarbetares insikt om underhållets betydelse för driftsäkerhet, uppnå ett kostnadseffektivt underhåll på hela anläggningen.
 • Detta ska möjliggöras genom medarbetarnas engagemang, utnyttjande av underhållssystemet samt respekt för rutiner och instruktioner.

Underhållsstrategi

 • Skapa hög tillgänglighet genom ett konsekvent driftsäkerhetsarbete med en ekonomisk avvägning för att uppnå produktionsmålen.
 • Svensk standard för underhåll (SS-EN 13306) och dess begrepp ligger till grund för vårt dagliga arbete.
 • Det förebyggande underhållet är planerat och baseras på tillståndsbaserat underhåll. Därigenom minimeras de oplanerade underhållsinsatserna.
 • Etablera ett nära samarbete mellan underhåll och driftspersonal.
 • Vi använder oss av LEAN konceptet och arbetar med ständiga förbättringar samt systematisk problemlösning för att åtgärda rotorsaker.

Underhållspolicy

 • Underhållet kännetecknas av effektivitet, kvalitet, flexibilitet och säkerhet.
 • Ledarskapet ska vara synligt och stödjande.
 • Vi är alla lärare, handledare och coacher. Snabb feedback är viktigt.
 • En underhållstekniker ska kunna och förstå underhållsterminologin i svensk standard (SS-EN 13306), samt ha förmågan att använda dem i praktiken.

Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Underhållsstandard

Fortsätt

Ladda ner underhållshandboken som PDF!