Planering och beredning

Beredning av underhållsaktiviteter

För att säkerställa ett effektivt och säkert förebyggande underhåll till en bra kvalitet, är det mycket viktigt att dessa aktiviteter är förberedda avseende reservdelsbehov, tidsåtgång och andra nödvändiga resurser som behövs för att kunna genomföra åtgärden utan onödiga väntetider.

Några av delmomenten i beredningsarbetet är

  • Registrering och uppdatering av anläggningsregister inklusive bildnavigering i underhållssystemet.
  • Beslut och registrering av reservdelar som ska förråds hållas och knyta dessa till objekt i underhållssystemet.
  • Upplägg av reservdelsbehov och tidsåtgång för återkommande underhållsaktiviteter, inkl. operatörsunderhåll.
  • Framtagning av instruktioner för förebyggande underhåll.
  • Uppmärkning av utrustning i form av inventarienummer och smörjpunkter mm.
  • Registrering av förändringar i maskiner och utrustningar och uppdatering av tillhörande underhållsdokumentation.

Akut avhjälpande underhåll

Uppskjutet avhjälpande underhåll

Förebyggande underhåll


Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Lean-5s

Fortsätt