Underhållsstandard

Det förekommer en mängd olika definitioner och förklaringar på begreppet underhåll. Ofta varierar förklaringen med faktorer som bransch och nivå i organisationen. För en underhållstekniker som genomför en praktisk underhållsåtgärd kan begreppet underhåll svara mot att byta en koppling mellan motor och pump. För någon i företagsledningen kanske begreppet underhåll snarare associeras med ett verktyg för att öka konkurrenskraft, produktivitet och lönsamhet.

Nedanstående standarder för underhåll specificerar allmänna termer och definitioner för teknik, administration och managementområden inom underhåll.

 

EN- 13306 Maintenance Terminology

  • Alla gör lika och pratar om samma saker
  • Säkra underlag och data för analyser
  • Begrepp som även fungerar internationellt

 

EN- 13460 Documents for Maintenance

  • Stöd vid nyanskaffning
  • Säkra underlag för förebyggande underhåll

 

EN- 15341 Maintenance Key Performance Indicators

  • Nyckeltal som baseras på terminologistandard
  • Internationell förståelse

Vad är underhåll?

Underhåll är en kombination av alla tekniska, administrativa och ledningsåtgärder under en enhets livstid i syfte att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion

 

En underhållstekniker ska kunna och förstå underhållsterminologin och standarder, samt ha
förmågan att använda dem i praktiken.

För att kunna göra riktiga analyser krävs det att alla pratar och rapporterar på samma sätt, att vi förstår vad de olika begreppen betyder inom underhållsterminologin. Det ger oss möjlighet att mäta, göra riktiga och faktabaserade analyser som i sin tur ligger till grund för underhållsorganisationens
beslutsunderlag.

Kategorier av underhåll

Underhåll är uppdelat i fyra under-kategorier enligt bilden och kan med fördel implementeras som jobbkategorier i MaintMaster. Inom dessa kategorier kan samtliga förekommande underhållsaktiviteter och modifierings-arbeten registreras.

 

 

Läs om hur du kan implementera svensk standard i MaintMaster!

Typer av underhåll

 

 

Översikt av svensk terminologistandard för underhåll

Nästa kapitel

Vill du fortsätta läsa?
Gå till nästa kapitel för att läsa om Förebyggande underhåll

Fortsätt

Ladda ner underhållshandboken som PDF!