MaintMaster blog - 21 februari 2018


Underhållsplanering i MaintMaster

Underhållsplanering i MaintMaster

Varför borde jag planera underhållsjobb? Det är väl bara att se till att fixa det?

Visste du att i många fall tar en oplanerad insats minst dubbelt så lång tid, som en planerad insats? Inte sällan så ”springer” man bort tiden för att man letar reservdelar, söker ritningar, verktyg, information etc. Det är dyr tid. Om maskinen dessutom står still så blir kostnaden ännu större.

 

För att specificera hur mycket tid det faktiskt går åt för att återställa en utrustning som står still, så kan du dela upp tiden i 3 block.

 

 1. Yttre åtgärdstid – tiden då maskinen körs med full eller reducerad hastighet
  • Allt som kan göras och förberedas innan maskinen stoppas
   • Analys av problemet
   • Planera resurser
   • Planera åtgärd
   • Förbereda reservdelar och verktyg som behövs. Placera arbetsorder i lådan så man vet vilken order det gäller. Komplettera med ritningar och instruktioner.
   • Beställ reservdelar som saknas. Överväg olika transportsätt för att säkerställa leverans av kritiska delar.
   • Säkerställ att rätt kompetenser har fått information och är tillgängliga.
 2. Inre åtgärdstid – tid då maskinen måste stoppas för reparation
  • Allt som kräver att maskinen står still
   • Grindar och skydd som behöver demonteras och återmonteras
   • Den faktiska återställningen av utrustningen
   • Tester för att säkerställa funktion innan allt återmonteras. Ofta krävs att operatör är delaktig för att bedöma korrekt funktion.
 3.  Yttre åtgärdstid – återställa ursprungsskick/förbättrat skick
  • Sådant som kan göras efter att maskinen har startat igen
   • Städning och rengöring efter ingrepp
   • Återställning av använda verktyg och uppdatering av dokumentation
   • Rapportering av åtgärd, förbrukning och orsak

 

 

Ha gärna ovanstående uppdelning i åtanke nästa gång när en utrustning stannat eller börjar få problem. Hur lång tid av totalen är yttre åtgärdstid resp. inre? Och om det hade varit möjligt att utföra ett jobb i förebyggande syfte, hur lång tid hade varit yttre resp. inre åtgärdstid? Blir det någon skillnad?

 

Det är viktigt att komma ihåg är att planeringen av ett ingrepp inte bara berör underhållsavdelningen, även om det ofta utgår därifrån. Produktion och teknikavdelningar bör också vara med på planeringsmöten eftersom man har gemensamma intressen, samma mål och samma angreppssätt.

 

Vad vinner jag genom att planera mina jobb?
Kontroll, effektivitet och kvalitet. Du får tid att säkerställa produktionen och leveranser, resursplanering (behöver du ta in externa resurser?), kompetens, material, dokumentation, osv. Om du är förberedd så tjänar du mycket tid, både för tekniker och för maskinen. I slutändan stora pengar.

 

I MaintMaster kan du naturligtvis skapa urval som hjälper dig få en överblick över dina planerade aktiviteter. Tillsammans med urvalet kan du också skapa en tidslinje, så att du får en visuell underhållplanerare direkt i ditt system.

Vill du ha mer tips, eller råd om hur du kan skapa ordning och förståelse för planering?
Hör av dig!

/ Staffan Bergström, projektledare, MaintMaster