MaintMaster blog - 13 juni 2018


Underhållsplanering och tidslinje i MaintMaster

Underhållsplanering och tidslinje i MaintMaster

Underhållsplanering är nödvändigt för en produktion som går utan brådskande stillestånd. Den vanligaste kategorin av underhåll som vi planerar är vårt förebyggande underhåll. Enligt den svenska standarden, så är förebyggande underhåll det underhåll som genomförs vid förutbestämda intervall enligt förutbestämda kriterier i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering av enhets funktion.

MaintMaster låter dig enkelt planera alla jobb, och med återkommande jobb kan du skapa jobb för dina förbestämda intervall. Ett jobb kan bli planerat med resures, tid, datum och artiklar/reservdelar. Tack vare intuitiva urval kan du visa dina planerade jobb, och för den som blir planerad resurs, dyker jobbet upp i inkorgen när det är dags att utföra.

Du kan också skapa en tidslinje för att få en snabb och snygg överblick över ditt planerade underhåll.

I det här exemplet har vi använt oss av konfigurationen som finns i Training System (ett system du kan ladda ner, kontakta vår support). Självklart finns samma funktion i ditt system, men kom ihåg att konfigurationen, så som namn på urval etc. kan skilja sig åt.

 1. Gå till urvalet Underhållsöversikt – Planerade jobb
 2. Klicka Ny tidslinje (finns under sammanställningen)
 3. Ge ett lämpligt namn
 4. Ställ in följande:
  1. Gruppera med: Startdatum
  2. Startdatum: Startdatum
  3. Slutdatum (eller varaktighet): Planerad tid (om det finns en planerad tid på jobbet kommer det synas i tidslinjen)
  4. Textkolumn: Rubrik
  5. Ikon: (ingen ikon)
  6. Kolumnfärg: Kategori
  7. Skala: Dagar

Spara och stäng din tidslinje

Nu har du en tidslinje som visar planerade jobb. Genom att ändra inställningen ”Gruppera med” till ”Anläggningsobjekt” så får du se vilka objekt du har en planerad tid på. Testa de olika inställningarna för att få tidslinjen att visa det du vill eller behöver för att få bra och hjälpsamt verktyg för din underhållsplanering.

Och som alltid, tveka inte att kontakta vårt fantastiska Support Team om du har frågor!