MaintMaster blog - 13 januari 2020


Updates from MaintMaster

Updates from MaintMaster

MaintMaster underhållssystem utvecklas hela tiden. Nu vill vi presentera de senaste funktionerna och fixarna som vi har arbetat med.

Fundament för en ny mobilapp

I den senaste utgåvan av MaintMaster har vi byggt grunden för en helt ny mobilapp. Det kommer att innehålla mer av den funktionalitet som du är van vid i vår desktopklient och kommer att släppas i omgångar under det kommande året. Detta är det första steget. Håll ögonen öppna!

Bättre hantering av användare


Complete access: Vi har lagt till en fjärde användarnivå som kallas complete access. Nu finns det fyra åtkomstnivåer: complete access, standard access, limited access och basic access.
Hantering av flera användare: Logga in med Azure Active Directory. Detta hjälper IT-avdelningar att hantera alla sina användare. Kontakta vår support för att aktivera!
Vara annan användare: En användare som har complete access, dvs tillgång till allt, kan logga in som annan användare, t.ex. för att kontrollera inställningar. När du loggar in som en annan användare uppmanas du ange orsak. Detta loggas och nu kan du se detta i ett urval för bättre spårbarhet.
Status på inbjudan av nya användare: Status för varje inbjuden användare och möjligheten att bjuda in dem igen finns nu på användarinställningar.

Smidig import och export av information


Vår nya import- och exportfunktion är hanteras helt på servern. På så sätt kontrolleras om det finns felaktigheter i data innan importprocessen påbörjas. Import är också mycket tydligare än tidigare, det är du som styr vad som ska hända. Du kan också importera flera Excel-blad på samma gång. Enklare, snabbare och smidigare.

Mycket, mycket mer.


Detta är bara ett utdrag av alla nya funktioner och förbättringar. Andra uppdateringar är bättre regionalt stöd, mer kontroll över ronderingar och förbättrad lagerhantering. Se fullständiga MaintMaster Release notes.

När?


Du kan redan uppdatera din Sandbox. När du har testad så att allting funkar som det ska så kan du uppdatera ditt aktiva system i Januari.