MaintMaster blog - 17 oktober 2019


Varför kategoriserar vi?

Varför kategoriserar vi?

Allt i MaintMaster är kategoriserat och vi pratar alltid om det på alla våra utbildningar. Men varför tycker vi egentligen att det är så viktigt med kategorier? Jo, det är av den enkla anledningen att kategorier hjälper oss att hålla ordning. Vi kategoriserar i vår vardag, kanske utan att du är medveten om det, så varför ska vi inte också kategorisera i vårt underhållssystem?

Du har kanske skapat flera olika dokument på en dag, som du sparar på din dator. Jag gissar då att du har ett system för var du sparar dokumenten för att enkelt hitta dem vid ett senare tillfälle. Stämmer det? Ett annat tydligt exempel på kategorisering är matvaruhandeln. Oavsett vilken butik du går in i (namn på några butiker) så vet du att du hittar mjölk vid kyldisken, säkert finns det också yoghurt och grädde i närheten.

Om vi håller oss till matvaruhandeln och mjölken så används också en underkategori, i MaintMaster kallar vi det för typer. Av en kategori kan det alltså finnas flera olika typer.

I fallet med mjölk:
– Kategori: Mejeri
– Typer: mjölk, grädde, yoghurt

Ett annat exempel:
– Kategori: Möbel
– Typer: bord, stol

När du sätter upp kategorier och typer i MaintMaster så finns det förhållningsregler. Att skapa nya kategorier för allt löser nämligen inga problem, utan skapar det istället.

Generellt att tänka på:

  1. Så få kategorier som möjligt – försök att hitta en gemensam kategori för det mesta, utan att skapa en övrigt
  2. Behov och fördelar ska alltid styrka ditt beslut – om behovet finns att skapa en ny kategori eller en ny typ ska du naturligtvis göra de, men se till att behovet finns och att du ser fördelarna

En kategori bör visa:
Vad det är för maskin – inte vad den gör (anläggningsobjekt)
– t ex så borde en svarv ingå i kategorin maskin och typen svarv, inte i typen svarvar
– t ex så borde en bil ingå i kategorin fordon, inte i kategorin åker

Vad det är för reservdel – inte vad den gör eller används till (artiklar/reservdelar)
– en lampa borde ingå i kategorin elektrisk komponent, inte i lyser
– olja borde ingå i kategorin smörmedel, inte smörjer

Har du andra funderingar eller synpunkter på kategorisering? Bolla gärna med oss, https://maintmaster.com/sv/kontakta-oss/!