CMMS - komputerowy system zarządzania utrzymaniem uruchu

Czym jest system CMMS?

CMMS, komputerowy system zarządzania utrzymaniem uruchu, to system, którego używasz do zarządzania wszystkim, co robisz w utrzymaniu ruchu. System wspiera cię w każdym aspekcie pracy wykonywanej przez dział utrzymania ruchu.

System CMMS służy głównie do:

  • Maksymalizacji dostępności zasobów
  • Minimalizacji przestojów
  • Kontroli kosztów
  • Usprawnienia prac działu utrzymania ruchu
  • Ułatwienia pracy pracownikom
  • Konserwacja profilaktyczna wymaga do działania zarządzania, planowania i struktury.

System CMMS pomaga gromadzić informacje i przydzielać zadania, co stanowi cenną pomoc w planowaniu i wykonywaniu różnego rodzaju czynności konserwacyjnych, które z kolei zapewniają bezpieczeństwo operacyjne.

CMMS MaintMaster to nasze rozwiązanie, system utrzymania ruchu zasilany dzięki ludziom.

W czym powinien ci pomóc system CMMS

Śledzenie zleceń pracy

Kierownicy utrzymania ruchu mogą opisać zadanie, przejrzeć szereg możliwych rozwiązań i skierować zadanie dla właściwego technika. Po zakończeniu pracy technik odpowiedzialny za zadanie może szybko i łatwo oznaczyć zlecenie jako ukończone, a kierownik utrzymania ruchu jest informowany, że zadanie zostało wykonane.

Harmonogramy

Niezawodny kalendarz pracy jest niezbędny dla zespołu utrzymania ruchu do zaplanowania konserwacji. System CMMS jest szczególnie przydatny w planowaniu powtarzających się prac dzięki wysyłaniu przypomnień do osoby odpowiedzialnej za zadanie. Zorganizowane planowanie umożliwia zespołowi utrzymania ruchu rozłożenie obciążenia i zapewnia, że ​​nie zostaną porzucone żadne trwające prace konserwacyjne.

Zgłoszenia awarii

System CMMS daje wszystkim zaangażowanym osobom możliwość zgłaszania awarii. Oznacza to również, że każde zgłoszenie będzie widoczne dla wszystkich pracowników. Każde zgłoszenie awarii można następnie przypisać do odpowiedniego pracownika odpowiedzialnego za naprawienie usterki. Przesłanie zawiadomienia informującego o awarii do właściwego kierownika pozwala upewnić się, że usterka zostanie usunięta.

Planowanie

Dane zebrane w systemie CMMS umożliwiają podejmowanie decyzji dotyczących planu konserwacji. System pozwala również zbierać dane o poszczególnych etapach produkcji, aby zorientować się, jak regularnie są one serwisowane. W oparciu o historię konserwacji możliwe jest również podejmowanie decyzji dotyczących przyszłych inwestycji.

Magazyn

Zespoły utrzymania ruchu muszą przechowywać i zarządzać dużą ilością części zamiennych. System CMMS umożliwia sprawdzenie, ile części zamiennych znajduje się w magazynie, ile zostało zużytych na naprawy i kiedy należy zamówić nowe części.

Dokumentacja

W wielu przypadkach zespół utrzymania ruchu zarządza maszynami mającymi nawet do 30 lat, co oznacza, że ​​wiele maszyn ma długą historię napraw. Gdy pojawi się problem, wygodnie jest przejrzeć historię, aby zobaczyć, jak problem został rozwiązany ostatnim razem. System CMMS rejestruje wszystkie naprawy, dzięki czemu każdy może w dowolnym momencie przyjrzeć się historii i sprawdzić, czy kolejne naprawy są wykonywane prawidłowo.