WIZJA UTRZYMANIA RUCHU

Należyte utrzymanie ruchu zapewnia niezawodność operacyjną i odpowiednią dostępność
maszyn w całej fabryce. Wykrywalność, dzięki zgłaszaniu w systemie CMMS (komputerowym
systemie do zarządzania utrzymaniem ruchu) dostarcza rzetelnych informacji o słabych punktach
i niedociągnięciach.
Dzięki zrozumieniu przez wszystkich pracowników, jak istotne dla dostępności jest utrzymanie
ruchu, osiągniemy efektywne kosztowo utrzymanie ruchu dla wszystkich urządzeń produkcyjnych
Można to osiągnąć przy zaangażowaniu wszystkich pracowników, którzy będą postępować
zgodnie z procedurami i poleceniami.

STRATEGIA UTRZYMANIA RUCHU

 • Stwórz wysoki poziom dostępności dzięki konsekwentnej pracy zapewniającej bezpieczeństwo działania, zachowując równowagę finansową w celu osiągnięcia celów produkcyjnych.
  Norma Europejska dotycząca utrzymania ruchu (EN 13306) i jej terminologia stanowią
  podstawę naszej codziennej pracy.
  Prewencyjne utrzymanie ruchu jest planowane i oparte na konserwacji na podstawie stanu obiektu. Ma to na celu zminimalizowanie nieplanowych działań naprawczych.
  Zadbaj o dobrą współpracę między operatorami a pracownikami odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu.
  Wykorzystujemy koncepcję LEAN i pracujemy nieustannie nad ulepszeniami oraz
  systematycznym rozwiązywaniem problemów, aby przeciwdziałać przyczynom źródłowym.

POLITYKA FIRMY W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU

Utrzymanie ruchu charakteryzuje się wydajnością, jakością, elastycznością i bezpieczeństwem.
Kierownictwo musi być widoczne i pomocne.
Wszyscy jesteśmy nauczycielami, mentorami i trenerami. Szybka informacja zwrotna to podstawa.
Technicy utrzymania ruchu muszą znać i rozumieć terminologię dotyczącą utrzymania ruchu używaną w Normie Europejskiej (EN 13306), a także umieć stosować ją w praktyce.