NORMY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA RUCHU

Wiele jest definicji i interpretacji tego, czym jest utrzymanie ruchu. Interpretacje te różnią się często w zależności od takich czynników, jak gałąź przemysłu czy poziom w obrębie organizacji. Dla techników utrzymania ruchu wykonujących praktyczne czynności z tym związane, pojęcie utrzymanie ruchu może oznaczać wymianę złącza między silnikiem a pompą. Dla osoby na stanowisku kierowniczym pojęcie utrzymania ruchu może jednak oznaczać narzędzie przeznaczone do zwiększania konkurencyjności, produktywności i rentowności.

Następujące normy dotyczące utrzymania ruchu określają ogólną terminologię i definicje związane z obszarami technicznymi, administracyjnymi i kierowniczymi w obrębie utrzymania ruchu.

 

EN 13306 Terminologia dotycząca utrzymania ruchu

  • Daje pewność, że wszyscy robią to samo i mają to samo na myśli
  • Solidna dokumentacja i dane do analizy
  • Koncepcje funkcjonujące również w skali międzynarodowej

 

EN 13460 Dokumenty dotyczące utrzymania ruchu

  • Wspomaganie w przypadku nowego zakupu
  • Solidna dokumentacja dotycząca prewencyjnego utrzymania ruchu

 

EN 15341 Kluczowe wskaźniki efektywności utrzymania ruchu

  • Kluczowe wskaźniki efektywności oparte na normach dotyczących terminologii
  • Zrozumiałe na całym świecie.

CZYM JEST UTRZYMANIE RUCHU?

Utrzymanie ruchu to kombinacja wszelkich działań technicznych, administracyjnych i kierowniczych podczas cyklu życia obiektu, mających na celu utrzymanie lub przywrócenie stanu, w którym obiekt może wykonywać wymagane funkcje

 

Technik utrzymania ruchu musi znać i rozumieć normy oraz terminologię utrzymania ruchu, a także umieć stosować je w praktyce.

Należyte przeprowadzanie analiz wymaga od wszystkich takiego prowadzenia rozmów i dokonywania zgłoszeń, żeby wszyscy rozumieli różne koncepcje kryjące się pod terminologią dotyczącą utrzymania ruchu. Dzięki temu możliwe staje się mierzenie i uściślanie analiz oparte na faktach, stanowiące podstawę dokumentacji decyzyjnej w organizacji zajmującej się utrzymaniem ruchu.

KATEGORIE UTRZYMANIA RUCHU

Utrzymanie ruchu dzieli się na cztery podkategorie, jak pokazano na schemacie. Mogą one być zaimplementowane jako kategorie zadań w systemie MaintMaster.
Wszystkie istniejące działania naprawcze, konserwacyjne i prace modyfikacyjne mogą zostać zarejestrowane w obrębie tych kategorii.

 

 

Dowiedz się jak to wdrożyć w MaintMaster.

RODZAJE UTRZYMANIA RUCHU

 

 

PRZEGLĄD EUROPEJSKIEJ NORMY DOTYCZĄCEJ TERMINOLOGII UTRZYMANIA RUCHU


Czytasz dalej?
Przejdź do następnego rozdziału, aby przeczytać o PREWENCYJNE
UTRZYMANIE RUCHU
.

A może chcesz stworzyć swój własny podręcznik?
Kontakt henrik.hagdorn@maintmaster.com więcej informacji

Kontynuuj

Download the pdf version!