Skip to content

Rozdział 2

NORMY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA RUCHU

Następujące normy dotyczące utrzymania ruchu określają ogólną terminologię i definicje związane z obszarami technicznymi, administracyjnymi i kierowniczymi w obrębie utrzymania ruchu.

Wiele jest definicji i interpretacji tego, czym jest utrzymanie ruchu. Interpretacje te różnią się często w zależności od takich czynników, jak gałąź przemysłu czy poziom w obrębie organizacji. Dla techników utrzymania ruchu wykonujących praktyczne czynności z tym związane, pojęcie utrzymanie ruchu może oznaczać wymianę złącza między silnikiem a pompą. Dla osoby na stanowisku kierowniczym pojęcie utrzymania ruchu może jednak oznaczać narzędzie przeznaczone do zwiększania konkurencyjności, produktywności i rentowności.

Następujące normy dotyczące utrzymania ruchu określają ogólną terminologię i definicje związane z obszarami technicznymi, administracyjnymi i kierowniczymi w obrębie utrzymania ruchu.

EN 13306 Terminologia dotycząca utrzymania ruchu

  • Daje pewność, że wszyscy robią to samo i mają to samo na myśli
  • Solidna dokumentacja i dane do analizy
  • Koncepcje funkcjonujące również w skali międzynarodowej

EN 13460 Dokumenty dotyczące utrzymania ruchu

  • Wspomaganie w przypadku nowego zakupu
  • Solidna dokumentacja dotycząca prewencyjnego utrzymania ruchu

EN 15341 Kluczowe wskaźniki efektywności utrzymania ruchu

  • Kluczowe wskaźniki efektywności oparte na normach dotyczących terminologii
  • Zrozumiałe na całym świecie.

 

CZYM JEST UTRZYMANIE RUCHU?

Utrzymanie ruchu to kombinacja wszelkich działań technicznych, administracyjnych i kierowniczych podczas cyklu życia obiektu, mających na celu utrzymanie lub przywrócenie stanu, w którym obiekt może wykonywać wymagane funkcje

 

Technik utrzymania ruchu musi znać i rozumieć normy oraz terminologię utrzymania ruchu, a także umieć stosować je w praktyce.

Należyte przeprowadzanie analiz wymaga od wszystkich takiego prowadzenia rozmów i dokonywania zgłoszeń, żeby wszyscy rozumieli różne koncepcje kryjące się pod terminologią dotyczącą utrzymania ruchu. Dzięki temu możliwe staje się mierzenie i uściślanie analiz oparte na faktach, stanowiące podstawę dokumentacji decyzyjnej w organizacji zajmującej się utrzymaniem ruchu.

KATEGORIE UTRZYMANIA RUCHU

Utrzymanie ruchu dzieli się na cztery podkategorie, jak pokazano na schemacie. Mogą one być zaimplementowane jako kategorie zadań w systemie MaintMaster.
Wszystkie istniejące działania naprawcze, konserwacyjne i prace modyfikacyjne mogą zostać zarejestrowane w obrębie tych kategorii.

PL.maintenance.standard.chapter.2.picture.1

RODZAJE UTRZYMANIA RUCHU

PL.maintenance.standard.chapter.2.picture.2

PRZEGLĄD EUROPEJSKIEJ NORMY DOTYCZĄCEJ TERMINOLOGII UTRZYMANIA RUCHU

 

PL.maintenance.standard.chapter.2.picture.3

 

 

PODRĘCZNIK UTRZYMANIA RUCHU

W tym bezpłatnym podręczniku stworzyliśmy łatwy w użyciu podręcznik z jasnymi wskazówkami, jak go przestrzegać. Dowiedz się, jak zbudować inteligentną organizację utrzymania ruchu z dobrą strategią opartą na EN Maintenance Standard. 

Pobierz bezpłatną kopię podręcznika i zacznij działać.

Darmowa wersja testowa

Zacznij korzystać z MaintMaster już dziś

zarezerwuj demo

Dowiedz się więcej o systemie