Skip to content

Rozdział 5

ULEPSZENIOWE UTRZYMANIE RUCHU

Kombinacja wszelkich technicznych, administracyjnych i kierowniczych działań w celu podniesienia stopnia własnej niezawodności operacyjnej, łatwości konserwacji lub bezpieczeństwa obiektu bez zmiany pierwotnej funkcji.

W przypadku utrzymania ruchu oznacza to wszystkie działania mające na celu przedłużenie okresu użytkowania i wyeliminowanie przyszłych usterek.

Celem ulepszenia może być:

  • Wyeliminowanie usterek
  • Wydłużenie oczekiwanego czasu konserwacji
  • Zwiększenie bezpieczeństwa
  • Wydłużenie oczekiwanego czasu do przywrócenia działania
  • Zwiększenie łatwości utrzymania ruchu

Ulepszeniowe utrzymanie ruchu nie obejmuje działań mających na celu ulepszenie maszyn w zakresie szybkości i jakości. To samo odnosi się do przystosowania urządzeń na potrzeby nowego produktu czy nowego opakowania.
Te działania noszą nazwę modyfikacji.

 

 

PODRĘCZNIK UTRZYMANIA RUCHU

W tym bezpłatnym podręczniku stworzyliśmy łatwy w użyciu podręcznik z jasnymi wskazówkami, jak go przestrzegać. Dowiedz się, jak zbudować inteligentną organizację utrzymania ruchu z dobrą strategią opartą na EN Maintenance Standard. 

Pobierz bezpłatną kopię podręcznika i zacznij działać.

Darmowa wersja testowa

Zacznij korzystać z MaintMaster już dziś

zarezerwuj demo

Dowiedz się więcej o systemie