ULEPSZENIOWE UTRZYMANIE RUCHU

ULEPSZENIOWE UTRZYMANIE RUCHU

Kombinacja wszelkich technicznych, administracyjnych i kierowniczych działań w celu podniesienia stopnia własnej niezawodności operacyjnej, łatwości konserwacji lub bezpieczeństwa obiektu bez zmiany pierwotnej funkcji.

W przypadku utrzymania ruchu oznacza to wszystkie działania mające na celu przedłużenie okresu użytkowania i wyeliminowanie przyszłych usterek.

 

Celem ulepszenia może być:

  • Wyeliminowanie usterek
  • Wydłużenie oczekiwanego czasu konserwacji
  • Zwiększenie bezpieczeństwa
  • Wydłużenie oczekiwanego czasu do przywrócenia działania
  • Zwiększenie łatwości utrzymania ruchu

 

Ulepszeniowe utrzymanie ruchu nie obejmuje działań mających na celu ulepszenie maszyn w zakresie szybkości i jakości. To samo odnosi się do przystosowania urządzeń na potrzeby nowego produktu czy nowego opakowania.
Te działania noszą nazwę modyfikacji.


Czytasz dalej?
Przejdź do następnego rozdziału, aby przeczytać o Modyfikacji.

Kontynuuj

Download the pdf version!