Skip to content

Kapitel 6

FÖRBÄTTRANDE UNDERHÅLL

Driftsäkerhetsförbättring

Enligt svensk standard definieras förbättring som: ”Kombination av alla tekniska , administrativa och ledningens åtgärder, avsedda att förbättra den inre funktionssäkerheten och/eller underhållsmässigheten och/eller säkerheten hos en enhet, utan att ändra den ursprungliga funktionen.”

Anm. En förbättring kan också införas för att förhindra felanvändning i driften, och för att undvika fel. För underhåll innebär det alla åtgärder som syftar till att förlänga livslängden och bygga bort framtida fel.

Inom ramen för förbättrande underhåll bör man exkludera åtgärder där syftet med aktiviteten är att förbättra maskin eller utrustning avseende hastighet och kvalitetsutfall. Samma sak gäller anpassning av utrustning för en ny produkt eller förpackning. Dessa åtgärder registrerar och rapporterar vi som en Modifiering 
i MaintMaster underhållssystem.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER FÖR FÖRBÄTTRANDE UNDERHÅLL:

  • Bygga bort fel
  • Utbildningsinsatser
  • Organisationsförändring
  • Ta fram arbetsinstruktioner
  • Implementation av ett underhållsystem
  • Förbättra underhållsvänligheten på en utrustning

Baserat på standard SS-EN 13306

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet