Skip to content

Kapitel 5

FÖRBÄTTRANDE UNDERHÅLL

Förbättra tillförlitligheten, underhållbarheten och säkerheten hos ditt objekt med omfattande förbättringsunderhåll. Denna kombination av tekniska, administrativa och ledningsmässiga åtgärder bidrar till att säkerställa att ditt objekt fungerar på bästa sätt.

Låt inte haverier och olyckor stoppa din verksamhet - investera i förbättringsunderhåll för att nå långsiktig framgång.

ENLIGT STANDARD

Enligt svensk standard definieras förbättring som: ”Kombination av alla tekniska och administrativa åtgärder, i syfte att förbättra en enhets tillförlitlighet, utan att ändra dess krävda funktion.”

För underhåll innebär det alla åtgärder som syftar till att förlänga livslängden och bygga bort framtida fel.


Syftet med en förbättring kan vara:

  • Bygga bort fel
  • Förlänga MTTM
  • Förbättra säkerhet
  • Förbättra MTTR
  • Förbättra underhållsvänligheten

 

Inom ramen för Förbättrande underhåll ska man exkludera åtgärder där syftet är att förbättra maskin eller utrustning avseende hastighet och kvalitet. Samma sak gäller anpassning av utrustning för ny produkt eller förpackning. Dessa åtgärder är istället Modifieringar.

 

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet