Skip to content

Kapitel 1

UNDERHÅLL ENLIGT SVENSK STANDARD

Underhåll anses ofta vara detsamma som att reparera något som har gått sönder, vilket är en gammal och förlegad definition på underhållsarbete. Pyramiden nedan visar att avhjälpande underhåll bara är en liten del av arbetsuppgifterna inom en underhållsorganisation. En stor del av arbetet handlar om att identifiera kommande underhållsbehov och att en planering och schemaläggning av detta genomförs för att uppnå ett så kostnadseffektivt underhåll som möjligt.

Huvudmålet för en underhållsorganisation är alltid att vidmakthålla eller öka driftsäkerheten. Med det menas att maskiner och utrustningar fungerar på förväntat sätt under planerad drift. För att lyckas med detta behöver underhållsorganisationen en tydlig vision och strategi med fastlagda rutiner och mål. Exempel på en underhållsstrategi kan vara att uppnå en effektivare produktion genom förebyggande- och tillståndsbaserat underhåll.

Det är även viktigt att man i det dagliga arbetet jobbar långsiktigt med till exempel grundorsaksanalyser i det avhjälpande underhållet för att på sikt kunna öka planeringsgraden och därigenom skapa ett kostnadseffektivt underhåll.

Handboken kan med fördel användas som en praktisk vägledning och stöd i det dagliga underhållsarbetet samt vara en del av introduktionsmaterialet för nyanställd personal. Kontakta oss gärna om ni vill ha hjälp att ta fram en egen underhållshandbok för just er verksamhet.

Det är mycket viktigt att all underhållspersonal förstår vikten av ett väl utfört förebyggande underhåll, liksom konsekvenserna av oplanerade produktionsstopp. Man ska även kunna göra en bedömning av hur förbättrande underhåll, eller utvecklat förebyggande underhåll, kan öka driftsäkerheten i en anläggning. Handboken har uppdaterats från originalet 2016.

MaintMaster Underhållspyramid

Pyramiden nedan beskriver några av underhållets viktigaste processer och funktioner som ligger till grund för att kunna uppnå ett väl fungerande underhåll. Samtliga processer måste fungera för att uppnå ett kostnadseffektivt och väl fungerande driftsäkerhetsarbete.

svensk underhålls pyramid

 

 

 

 

 

Denna kostnadsfria manual kan användas som praktisk vägledning och stöd i det dagliga underhållsarbetet och som en del av introduktionsmaterialet för nyanställd personal.

I den här manualen kommer du att lära dig:
  • Hur du skapar vision, strategi och policyer för ditt underhållsteam
  • Hur man bygger ett underhållsteam
  • Vilka nyckeltal som ska användas och hur man ställer in dem
  • Hur du baserar ditt arbete på EN Maintenance Standard
Och mycket mer…

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet