Skip to content

Surahammars Bruk ökar datainsamlingen och effektiviteten med MaintMaster

”Allt funkade från dag ett […] Man köper något som är provat och klart om jämför med andra system.”

Peter Lennstrand

Surahammars Bruk, som är en del av Tata Steel, har tidigare erfarenhet av olika underhållssystem, men de upplevde utmaningar kring komplexitet och svårigheter att samla in data och bristande användarvänlighet med de systems som de använt.

För att uppfylla deras behov beslutade de att leta efter ett nytt underhållssystem som kan infria deras krav och fungera både som ett effektivt arbetsverktyg och som ett kraftfullt analysverktyg.

Underhållschefen Peter Lennstrand: "Vår tidigare system var för komplicerat vilket gjorde att det svårt att få in felanmälningar vilket gör att vi saknade jättemycket data. Det gick heller inte att använda telefonen."

En viktig anledning till bytet till MaintMaster är dess användarvänlighet och väl fungerande app, som möjliggör snabb och enkel rapportering av felanmälningar. Peter understryker också vikten av att använda systemet för återkommande jobb, vilket skapar överblick och kontroll.

Med MaintMasters underhållssystem kan de effektivt planera och övervaka underhållsarbetet samt identifiera och åtgärda problem mycket effektivare än tidigare.

En annan fördel som de ser är möjligheten att se realtidsdata och mätetal. Med MaintMaster kan de nu övervaka maskiners tillstånd, fördelningen av arbetsordrar och genomföra både avhjälpande och förebyggande underhåll på ett effektivt sätt.

Noel Dzogas, ansvarig för registervård, sammanfattar det genom att säga: ”Nu får vi in betydligt fler felanmälningar och betydligt mer data om vad vi faktiskt gör”.


Smidig import av data

Surahammars Bruk hade sedan tidigare en etablerad anläggningsstruktur, vilket underlättade importen av information till MaintMaster. Visualiseringen av maskindelar och strukturer hjälper dem att förstå och hantera olika aspekter av verksamheten på en övergripande nivå.


Större användning än förväntat

Cirka 2/3 av de 120 anställda använder MaintMaster på något sätt. Av dessa är det 20 anställda som använder det dagligen som ett arbetsverktyg, och produktionen integreras alltmer i systemet. Till och med Surahammars Bruks IT-avdelning börjar integrera sitt arbete i MaintMaster, vilket visar sig vara mycket positivt.

Peter Lennstrand nämner också att: ”Vi har mer användning av systemet än vad det var tänkt från början, och det fungerar jättebra”.

SNABBFAKTA

Vem: Surahammars Bruk
Antal anställda: 120
Industri:
Tillverkningsindustrin
Favorit funktioner: Mobilappen

30 Dagar gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en Demo

Lär dig mer om systemet