Skip to content

Hur Cloetta minskade underhållskostnaderna med 25 %

Underhållshandboken skall fungera som en vägledning i det dagliga arbetet. Den fungerar som vår bibel när det gäller förbättringar och driftsäkerhet.

Mikael Andersson

Cloetta har en stark ställning på den svenska konfektyrmarknaden och erbjuder ett brett och varierat sortiment av choklad, godis och nötter av hög kvalitet. Idag säljs Cloettas produkter i mer än 50 länder. Mycket har hänt sedan Mikael Andersson började arbeta på Cloetta 2010. Hans resa började med att insourca underhållet och vidta åtgärder för att göra arbetet så enkelt som möjligt.

- Grundläggande underhållsarbete ska vara enkelt, säger Mikael Andersson, underhållschef på Cloetta, och fortsätter; Det ska vara enkelt att lägga in arbetsorder, mata in data och ta ut data. Framför allt måste det vara enkelt för våra tekniker. Mycket av arbetet är praktiskt och måste göras snabbt.

Utmärkta siffror

Den väg Cloetta tog för att nå dit man är i dag var inte en rak linje från A till B, men lyckligtvis finns det siffror som visar att företaget är på väg i rätt riktning. Sedan 2010 har underhållskostnaderna minskat med 25 procent samtidigt som produktionsvolymen har ökat med 25 procent. Det akuta underhållet har minskat från 44 till 25 procent, siffror som uppnåtts tack vare många olika initiativ.

- Allt bygger på att alla vet vad de ska göra. Det finns många anledningar till att vi har kommit så långt som vi har gjort i dag. Vi måste inse att saker och ting tar tid att göra och vi kan inte göra allt på en dag, säger Mikael.

- Även om mycket har uppnåtts återstår fortfarande mycket att göra. Förfaranden finns tillgängliga, men alla är inte på plats, det händer saker som vi ständigt måste lära oss av, och vi arbetar hårt för att hitta sätt att förhindra att samma problem uppstår mer än en gång, fortsätter han.

Underhållshandboken

Ett av verktygen som används i förbättringsarbetet är en underhållshandbok som utarbetats enligt SSEN 13306 - den europeiska standarden för underhållsarbete. Manualen delades ut under en företagsaktivitetsdag, och den används också som introduktionsmaterial för nyanställda.

- Manualen är till för att fungera som en vägledning i det dagliga arbetet. Den fungerar som vår bibel när det gäller förbättringar och driftsäkerhet, säger Mikael.

Cloetta arbetar ständigt med att utveckla underhållsarbetet och göra det enklare, till exempel har hanteringen av reservdelar kommit långt. I samarbete med en leverantör har Cloetta upprättat ett operativt lager av färdiga reservdelar, vilket har gett butiksavdelningen tid att arbeta med andra saker.

Pitstop-förfaranden, som ger större möjligheter till planerad stilleståndstid och förbättrat underhåll för utvalda installationer, har äntligen införts.

Väldefinierade roller och standardiserat arbete är faktorer som har lett till en större möjlighet att arbeta strategiskt med förbättrat förebyggande underhåll. Tidigare användes mer kontraktspersonal, idag har organisationen inte samma behov av att lägga ut arbete på entreprenad eftersom den gör fler saker på rätt sätt.

- Långsiktiga, strukturerade insatser kan inte utebli från att ge resultat, avslutar Mikael samtidigt som han betonar vikten av att låta saker och ting få ta den tid de behöver.

SNABBFAKTA

Vem: Cloetta
Industri: Livsmedel & Drycker

Antal anställda: 650 personer
Favorit funktioner: Smarta Genvägar och Schemaläggning

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet