Skip to content
Priser

Välj din lösning

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att komma igång med MaintMaster. Det finns tre olika lösningar: Team, Business och Enterprise - i alla lösningar får du samma funktioner. Se nedan för mer information.

Team Starter Pack

3900 sek / månad

  • checkmark_icon_teal 3 Standard-avändare
  • checkmark_icon_teal 50 Basic-användare
  • checkmark_icon_teal Implementation är inkluderad
  • checkmark_icon_teal Utbildningspaket för en person
  • checkmark_icon_teal Support är inkluderad

Enterprise Starter Pack

Kontakta oss

  • checkmark_icon_teal För stora team
  • checkmark_icon_teal Implementation är inkluderad
  • checkmark_icon_teal Utbildningapaket för tre personer
  • checkmark_icon_teal Support är inkluderad

De olika paketen är utformade för att göra det lättare för dig att komma igång. Du får alltid en detaljerad plan för hur du ska komma igång när du väljer MaintMaster. Din framgång är vår framgång. 

Vi tror inte på dolda eller oväntade avgifter, allt du behöver ingår i SaaS-avgiften.

Features Team: Business: Enterprise:
Beslutsstöd checkmark-icon-light checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Mobilapp checkmark-icon-light checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Resurshantering checkmark-icon-light checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Möjlighet att anpassa checkmark-icon-light checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Skapa jobb checkmark-icon-light checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Hantera tillgångar checkmark-icon-light checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Reservdelshantering checkmark-icon-light checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Inköpshantering checkmark-icon-light checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Avancerad rapportering checkmark-icon-light checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Tilläggsmoduler ~ checkmark-icon-light checkmark-icon-light
APIer för integrationer ~ checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Sandbox ~ checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Två produktionssystem ~ checkmark-icon-light checkmark-icon-light
SLA 99,9% ~ checkmark-icon-light checkmark-icon-light
Modifier-ramverk ~ ~ checkmark-icon-light
Veckovis backuper ~ ~ checkmark-icon-light
Extra rapporteringsmöjligheter ~ ~ checkmark-icon-light
Beslutsstöd
Team: checkmark-icon-light
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Mobilapp
Team: checkmark-icon-light
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Resurshantering
Team: checkmark-icon-light
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Möjlighet att anpassa
Team: checkmark-icon-light
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Skapa jobb
Team: checkmark-icon-light
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Hantera tillgångar
Team: checkmark-icon-light
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Reservdelshantering
Team: checkmark-icon-light
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Inköpshantering
Team: checkmark-icon-light
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Avancerad rapportering
Team: checkmark-icon-light
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Tilläggsmoduler
Team: -
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
APIer för integrationer
Team: -
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Sandbox
Team: -
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Två produktionssystem
Team: -
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
SLA 99,9%
Team: -
Business: checkmark-icon-light
Enterprise: checkmark-icon-light
Modifier-ramverk
Team: -
Business: -
Enterprise: checkmark-icon-light
Veckovis backuper
Team: -
Business: -
Enterprise: checkmark-icon-light
Extra rapporteringsmöjligheter
Team: -
Business: -
Enterprise: checkmark-icon-light

MAINTMASTER ANVÄNDARE 

BASIC 

Rapportera ett problem och följ upp dina uppgifter. En basic användare drar nytta av all information i MaintMaster. De kan snabbt och enkelt skapa felrapporter, förslag och alla andra typer av jobb med hjälp av ett användarvänligt guidat gränssnitt.

För alla i produktion.

ESSENTIAL 

Få det gjort! En viktig användare kan tilldelas alla typer av jobb, vidta åtgärder, rapportera vad som gjorts och använda all information som finns tillgänglig i MaintMaster. Essential-användare kan inte ändra befintliga jobb eller något i strukturen.

För produktionspersonal som behöver förhöjd åtkomst.

STANDARD 

För fullständig överblick och kontroll! Alla som arbetar med underhåll loggar in som standardanvändare. Visa, rapportera, redigera, ta bort och göra allt som finns i MaintMaster utom avancerade administrativa verktyg.

För alla på underhållsavdelningen.

AVANCERAD

Hantera hela systemet. Få tillgång till avancerade verktyg och utge dig för att vara andra användare och hela MaintMaster-systemet.

För underhållsansvariga, samordnare och systemadministratörer.

Kontakta oss

Kontakta Försäljning

Priser

Vanligaste frågorna

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet