Skip to content
Priser

Välj din lösning

Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att komma igång med MaintMaster. Det finns tre olika lösningar: Team, Business och Enterprise - i alla lösningar får du samma funktioner. Se nedan för mer information.

Team Starter Pack

4900 sek / månad

  • checkmark-icon-teal 3 Standard-avändare
  • checkmark-icon-teal 50 Basic-användare
  • checkmark-icon-teal Implementation är inkluderad
  • checkmark-icon-teal Utbildningspaket för en person
  • checkmark-icon-teal Support är inkluderad

Enterprise Starter Pack

Kontakta oss

  • checkmark-icon-teal För stora team
  • checkmark-icon-teal Implementation är inkluderad
  • checkmark-icon-teal Utbildningapaket för tre personer
  • checkmark-icon-teal Support är inkluderad

De olika paketen är utformade för att göra det lättare för dig att komma igång. Du får alltid en detaljerad plan för hur du ska komma igång när du väljer MaintMaster. Din framgång är vår framgång. 

Vi tror inte på dolda eller oväntade avgifter, allt du behöver ingår i SaaS-avgiften.

Features Team: Business: Enterprise:
Beslutsstöd checkmark_icon_white checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Mobilapp checkmark_icon_white checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Resurshantering checkmark_icon_white checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Möjlighet att anpassa checkmark_icon_white checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Skapa jobb checkmark_icon_white checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Hantera tillgångar checkmark_icon_white checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Reservdelshantering checkmark_icon_white checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Inköpshantering checkmark_icon_white checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Avancerad rapportering checkmark_icon_white checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Tilläggsmoduler ~ checkmark_icon_white checkmark_icon_white
APIer för integrationer ~ checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Sandbox ~ checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Två produktionssystem ~ checkmark_icon_white checkmark_icon_white
SLA 99,9% ~ checkmark_icon_white checkmark_icon_white
Modifier-ramverk ~ ~ checkmark_icon_white
Veckovis backuper ~ ~ checkmark_icon_white
Extra rapporteringsmöjligheter ~ ~ checkmark_icon_white
Beslutsstöd
Team: checkmark_icon_white
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Mobilapp
Team: checkmark_icon_white
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Resurshantering
Team: checkmark_icon_white
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Möjlighet att anpassa
Team: checkmark_icon_white
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Skapa jobb
Team: checkmark_icon_white
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Hantera tillgångar
Team: checkmark_icon_white
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Reservdelshantering
Team: checkmark_icon_white
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Inköpshantering
Team: checkmark_icon_white
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Avancerad rapportering
Team: checkmark_icon_white
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Tilläggsmoduler
Team: -
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
APIer för integrationer
Team: -
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Sandbox
Team: -
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Två produktionssystem
Team: -
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
SLA 99,9%
Team: -
Business: checkmark_icon_white
Enterprise: checkmark_icon_white
Modifier-ramverk
Team: -
Business: -
Enterprise: checkmark_icon_white
Veckovis backuper
Team: -
Business: -
Enterprise: checkmark_icon_white
Extra rapporteringsmöjligheter
Team: -
Business: -
Enterprise: checkmark_icon_white

MAINTMASTER ANVÄNDARE 

BASIC 

Rapportera ett problem och följ upp dina uppgifter. En basic användare drar nytta av all information i MaintMaster. De kan snabbt och enkelt skapa felrapporter, förslag och alla andra typer av jobb med hjälp av ett användarvänligt guidat gränssnitt.

För alla i produktion.

ESSENTIAL 

Få det gjort! En viktig användare kan tilldelas alla typer av jobb, vidta åtgärder, rapportera vad som gjorts och använda all information som finns tillgänglig i MaintMaster. Essential-användare kan inte ändra befintliga jobb eller något i strukturen.

För produktionspersonal som behöver förhöjd åtkomst.

STANDARD 

För fullständig överblick och kontroll! Alla som arbetar med underhåll loggar in som standardanvändare. Visa, rapportera, redigera, ta bort och göra allt som finns i MaintMaster utom avancerade administrativa verktyg.

För alla på underhållsavdelningen.

AVANCERAD

Hantera hela systemet. Få tillgång till avancerade verktyg och utge dig för att vara andra användare och hela MaintMaster-systemet.

För underhållsansvariga, samordnare och systemadministratörer.

Kontakta oss

Kontakta Försäljning

Priser

Vanligaste frågorna

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet