Skip to content

Ahlstrom-Munksjö: SÄKERHET, TILLFÖRLITLIGHET OCH EFFEKTIVITET

I samarbete med sina kunder utvecklar Ahlstrom-Munksjö nya lösningar som gör deras verksamhet effektivare och hållbarare. Genom att utmana gränserna för hur man använder fiber i olika tillämpningar strävar de efter att förbättra slutanvändarnas upplevelser, över hela världen. Vid deras kombinerade massa- och pappersbruk i Billingsfors tillverkar de många typer av speciella fiberbaserade material. Bruket har tre pappersmaskiner och producerar sin egen massa. Av de 300 anställda vid fabriken arbetar 50 inom underhåll och 200 inom drift. Problemet var att få full kontroll över sina processer.

Lösning

Vid Billingsfors bruk ville man förbättra säkerheten, tillförlitligheten och den totala effektiviteten. Många arbetsorder skrevs ut från MaintMaster, kommentarer skrevs med penna och papper innan de skrevs in i MaintMaster igen. Resultatet blev dubbelarbete, långa ledtider och det hjälpte inte operatörerna och underhållsteknikerna att utnyttja sin fulla kapacitet.

MaintMaster har tillsammans med Hash Mobile och underhålls- och operatörerna på Ahlstrom-Munksjö i Billingsfors utvecklat MaintMaster Inspector. Genom att digitalisera kontroller och rutiner, med enkel operatörstillgång för att omedelbart rapportera drifts- och allmänna maskinförhållanden.

För att genomföra programmet Operator Driven Reliability (ODR) har både operatörer och underhållstekniker tillgång till arbetsorder med hjälp av MaintMaster Inspector. Insamling av data på maskinkomponentnivå, både från operatörer och digitala sensorer, möjliggör mer proaktivt och förutsägande arbete, vilket gör att det reaktiva underhållet blir så litet som möjligt.

Resultat

MaintMaster Inspector är resultatet av ett samarbete mellan MaintMaster och Hash Mobile. Appen gör det enkelt att dokumentera data direkt genom att trycka på en länk i arbetsordern som skickas från MaintMaster underhållssystem. Alla problem som rapporteras som viktiga eller kritiska (baserat på toleransnivåer för tillgångskomponenter) listas automatiskt som en ny, oplanerad aktivitet i MaintMaster. Alla insamlade data kopplas också till rätt tillgång, vilket gör det möjligt att förbättra trender och förutsäga maskin- eller komponentfel.

MaintMaster Inspector är en nyckelkomponent i arbetet med att öka säkerheten, tillförlitligheten och den övergripande effektiviteten för Ahlstrom-Munskjö i Billingsfors.

Arbetsorder planeras och schemaläggs i MaintMaster. Med hjälp av MaintMaster-appen är arbetsorderna lättillgängliga för operatörer eller underhållstekniker. Rätt ODR-rutin utlöses från arbetsordern och utförs med appen MaintMaster Inspector.

När rutinen är klar stängs arbetsordern i MaintMaster och ett PDF-dokument bifogas som ger tillgänglig dokumentation av arbetsordern.

Alla identifierade problem sätts som nya och oplanerade aktiviteter i MaintMaster.
Alla insamlade data mappas automatiskt till rätt tillgång för att skapa trender och förutsäga fel.

  1. Arbetsorder planeras och schemaläggs i MaintMaster.
  2. Arbetsorderna är lätt åtkomliga för operatörer eller underhållstekniker med hjälp av MaintMaster-appen.
  3. Rätt ODR-rutin utlöses från arbetsordern och utförs med appen MaintMaster Inspector.
  4. När rutinen är klar stängs arbetsordern i MaintMaster och ett PDF-dokument bifogas för tillgänglig dokumentation av arbetsordern.
  5. Alla identifierade problem fastställs som nya och oplanerade aktiviteter i MaintMaster.
  6. Alla insamlade data mappas automatiskt till rätt tillgång för att skapa trender och förutsäga fel.

SNABB FAKTA

Vem: Ahlstrom - Munksjö
Industri: Processindustri
Antal anställda: 300 personer
Favroit funktioner: Schemaläggning, Mobilt underhåll och Inspector

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet