Skip to content

Om oss

VÅR PASSION ÄR ATT HJÄLPA ORGANISATIONER ATT BLI MER FRAMGÅNGSRIKA.

Med MaintMaster blir underhållet lite mer underhållande och inspirerande.

Samarbete, öppenhet och en djärv känsla av ödmjukhet förkroppsligar MaintMasters filosofi. Vi kan underhåll och vi vill ge dig ett bra verktyg, helt enkelt. Vi vill ta underhållsavdelningar som sitter fast med konsulter eller förvirrande kalkylblad och ge dem möjlighet att driva sin egen verksamhet. Vi har sett det hundratals gånger: vårt lättanvända men ändå kraftfulla verktyg gör livet enklare för underhållspersonalen. Och för första gången ser de konkreta resultat. Det är inspirerande för oss.

 

Vi kommer från underhåll.

Faktum är att vårt företag är byggt på MaintMaster-folk från alla samhällsskikt som har roligt med underhåll. Vi vet att du har viljan och kunskapen att leverera, men du har inte verktygen. På MaintMaster förstår vi också hur komplicerat underhåll är. Där många tror att det är en enkel underhållsprocess förstår vi att många processer kan stödjas. Samtidigt måste det vara enkelt och transparent. Styrkan hos ett system beror på hur väl det stöder dina rutiner. Oavsett var du befinner dig idag och vart du är på väg. Flexibiliteten och konfigurerbarheten hos MaintMaster är oöverträffad av alla system, och du kan göra det själv. Och det är ett resultat av våra övertygelser och vår kultur.

 

Vår Berättelse

2001

Aretics grundades.

2010

En omfattande omvandling av produkt och affärsmodell. Från On Premises till SAAS.

2014

MaintMaster lanseras i molnet.

2015

Whiteboard-investeringar och Almi Invest

2016

Mer än 15 000 användare, 14 språk, nytt företagsnamn: MaintMaster Systems AB

2018

21 500 användare, 15 språk, MaintMaster systems GmbH grundades. Kontor i Hamburg.

2019

27 000 användare, 17 språk.

2020

Monterro investerar

Vad vi tror på

Vi anser att underhåll är avgörande för att säkerställa hållbarhet, säkerhet och produktivitet. Därför ger vi makten till de personer som känner underhåll bäst.

Vårt system är utformat för att anpassas till alla underhållsprocesser, vilket ger underhållsarbetarna kontroll och maximerar resultaten. Vårt mål är att revolutionera underhållsbranschen genom att ersätta föråldrade kalkylmetoder med vårt kraftfulla och hanterbara underhållshanteringssystem.

Var med oss och förändra sättet att utföra underhåll.

we.are.maintmaster.about. (3)

MaintMaster digtaliserar underhållsverksamheten, optimerar tillgångarna, minskar stilleståndstiderna, kontrollerar kostnaderna och förenklar underhållsarbetet för personalen.

  • 30 Färre stilleståndstider
  • 80 Minskad manuell hantering
  • 50 Färre administrativa timmar
  • 25 Ökad produktivitet
maintmaster-capterra-badge
maintmaster-getapp-badge
maintmaster-softwareadvice-badge