Skip to content

TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)

TPM är ett holistiskt koncept och tillvägagångssätt för att förbättra utrustningens totala effektivitet och utveckla företagets produktionsprocesser. TPM fokuserar på produktion, utrustning och människor. Alla i företaget är engagerade i att eliminera alla typer av förluster. Oavsett om det gäller maskiner, utrustning eller processer är målet att optimera OEE - Overall Equipment Effectiveness - och därmed kontrollen, vilket i sin tur skapar säkerhet, nytta och värde.

Minskade underhållskostnader

En viktig aspekt av TPM är betoningen på regelbundna, enkla förebyggande underhållsåtgärder som smörjning, byte av slitdelar och inspektioner av maskinparametrar. Dessa åtgärder kan bidra till att minska sannolikheten för större och dyra reparationer och minimera produktionsförlusterna.

Förbättrad effektivitet i utrustningen

Fel, hastighetsförluster och kvalitetsbrister i produktionen är kostsamma. I många fall kan dessa minskas eller undvikas helt och hållet. Genom att införa TPM minskar kostnaderna för stillestånd och ökar produktionskapaciteten.

Förbättrat lagarbete och engagemang hos de anställda

Genom att genomföra TPM-åtgärder skapas en bättre förståelse för ansvarsfördelningen mellan olika avdelningar i din organisation. Det ger din produktionspersonal en bättre förståelse för underhållsteamets arbete och vice versa. Det gör det möjligt för alla att arbeta med lösningar, förbättringar och optimeringar över avdelningsgränserna.

Gemensamma frågor 

TPM står och faller med planering och dokumentation. Om TPM inte planeras ordentligt och/eller dokumenteras på ett inkonsekvent sätt kommer många TPM-relaterade aktiviteter att gå till spillo. Underhållsaktiviteter kan utföras två gånger eftersom teamet inte vet vilka aktiviteter som redan har utförts, eller felaktigt utförda uppgifter kan orsaka ännu större skador.

TPM - utmaningar för ditt företag

TPM är ett välkänt ämne för många i branschen. Vi är alla medvetna om de utmaningar som dess genomförande innebär för både produktion och underhåll. För produktionspersonalen väcker utförandet av underhållsuppgifter frågor om struktur, organisation och ledarskap.

TPM kräver en tydlig definition av uppgifter, ansvar och dokumentationsomfång. Detta är särskilt viktigt för att säkerställa överensstämmelse med vissa standarder som IATF 16949 och ISO 9001. Detta innebär att du måste ha dokumentation och bevis på plats senast före en revision. Men det är mycket bättre att ha kontroll hela tiden, eftersom TPM handlar om att öka maskinernas tillgänglighet, inte bara om att tillfredsställa revisorerna.

Detta innebär att du måste ha kontroll över följande:

  • Instruktioner
  • Arbetstillstånd och riskanalyser.
  • Planerade och återkommande uppgifter.
  • Uppföljning av avslutade och försenade åtgärder.
  • Dokumentation av utförandet med namn och tid.
  • Förmåga att analysera data och information

Detta kan naturligtvis göras i Excel eller på papper. Det effektivare alternativet är att kartlägga detta i dina underhållssystem så att den nödvändiga strukturen finns på plats på lång sikt. På så sätt finns allt på ett ställe och det finns en gemensam tråd genom alla tidigare aktiviteter så att alla kan arbeta för ständiga förbättringar.

TPM-aktiviteter i MaintMaster

MaintMaster är underhållsprogrammet som även hanterar TPM-aktiviteter i produktionen. MaintMaster täcker allt som har med underhåll att göra, så varför inte också TPM-aktiviteter? Inget är mer naturligt. MaintMaster täcker allt detta med lätthet och mycket bättre än penna, papper eller kalkylblad.
vad TPM handlar om
 Johan-Peterson-Mar-10-2022-08-24-44-13-AM

 

Hej, mitt namn är Johan Peterson och jag har arbetat med TPM i över 20 år och jag skulle gärna vilja prata om TPM och hur vi på MaintMaster kan hjälpa dig att bli mer effektiv och produktiv.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig
 

30 DAGARS GRATIS TESTPERIOD

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet