Skip to content

Baosteels går från papperskaos till digital effektivitet

Något som jag tycker är väldigt bra med MaintMaster är att vi kan anpassa layouten så att Underhåll kan se en sak, Produktion kan se en annan sak.

Kalle Larsson

Att gå från papper till digitalt

Baosteel Tailored Blanks i Olofström stod inför utmaningar relaterade till manuell pappershantering av arbetsordrar och rondlistor. Mekaniker och operatörer använde traditionella metoder för att rapportera och följa upp arbete, vilket ledde till ineffektivitet och ökad pappersanvändning. Dessutom fanns behov av ökad samverkan mellan olika avdelningar och önskemål från produktionen om att integrera "Att-göra-listor" i underhållssystemet.

 

En dator per linje – så fick Baosteel operatörerna att rapportera

Baosteel Olofström implementerade MaintMaster för att adressera sina utmaningar. Genom att införa datorer vid varje produktionslinje och engagera operatörerna i digital rapportering minskade företaget sin beroende av pappersdokumentation.

Med MaintMasters underhållssystem kan Baosteel anpassa gränssnitt för olika avdelningar och skapade en enhetlig plattform för samarbete mellan underhåll och produktion. Genom att ha en ”Super User” som kunde introducra specifika funktioner som "To-do-listor" för produktionen, där arbetsuppgifter enkelt kunde skapas och hanteras digitalt, går arbetet att flytta över mer och mer till det digitala snabbt.

 

Ökad effektivitet med MaintMaster

Den digitala omvandlingen med MaintMaster ledde till betydande förbättringar. Baosteel minskade sin pappersanvändning avsevärt och ökade effektiviteten genom att ersätta manuella processer med digitala. Produktionen integrerades lätt med underhållsprocesserna, och individanpassade gränssnitt möjliggjorde optimerat samarbete mellan avdelningarna.

 

Det finns mer saker att göra med MaintMaster…

Anpassningsbarheten och stödet från MaintMaster blev en framträdande faktor i företagets dagliga drift. Framtida planer inkluderar att utveckla systemet ytterligare genom att inkludera besiktningar och tillstånd för olika processer, vilket markerar ett steg framåt i företagets strävan efter kontinuerlig förbättring och digital innovation.

SNABBFAKTA

Vem: Baosteel Tailored Blanks Sweden AB
Industri: Tillverkningsindustrin
Anställda: 65 personer
Favorit funktioner: Smarta Genvägar

30 Dagar gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en Demo

Lär dig mer om systemet