Skip to content

Vägen till ett Excellent underhåll

MaintMaster hjälper underhållsavdelningar att gå från stressiga och oplanerade aktiviteter till en effektiv arbetsmiljö där de kan arbeta med fokus genom att planera, utföra och mäta sina underhållsuppgifter och uppnå högsta kvalitet i underhållet.

Skapa ett det perfekta underhållet

Du är på rätt väg

Du vet den där gnagande känslan du får när du sitter fast i en rutin? Ja, det är din hjärna som försöker tala om för dig att det är dags för en förändring. Och finns det något bättre sätt att förändra saker och ting än att sträva efter underhållsexcellens? Det kommer inte bara att göra ditt arbetsliv mer tillfredsställande, utan också mer produktivt. Så vad väntar du på?

Börja på vägen mot excellens redan idag!

maintenance-excellence-man-tablet-pic-navigation
maintenance-excellence-two-men-helmets

Stegen mot en utmärkt underhållsorganisation

Med över 20 års erfarenhet har vi identifierat de viktigaste förändringarna som en organisation behöver göra för att bli en utmärkt underhållsorganisation.  Vi ser ofta en kulturell förändring i sättet att se underhåll som nödvändigt.

Att etablera en vision och ett uppdrag inom din underhållsorganisation, som måste kommuniceras i hela organisationen.

De viktigaste förändringarna som en organisation måste genomgå är följande:

 • Vetskapen om att förändring till det bättre är möjlig.
 • En grundläggande attitydförändring inom organisationen.
 • En förändring av det sätt på vilket människor arbetar.
 • Följsamhet till förändringarna

Standard är bra. Därför byggde vi systemet efter det.  

Ständiga förbättringar kräver rätt verktyg och struktur. MaintMasters struktur är uppbyggd underhållsstandarden (EN 13306:2017), så att du kan vara säker på att du uppfyller kraven i din bransch.

Vill du veta mer? Ta då en titt på underhållshandboken.

maintenance-excellence-maintenance-manual

MaintMaster CMMS är utformat för att optimera tillgångarnas prestanda, minska störningar, kontrollera kostnader, effektivisera processer och förenkla teknikernas arbete. Vilket leder till ett perfekt underhåll.

 • 30 Färre stilleståndstider
 • 80 Minskad manuell hantering
 • 50 Färre administrativa timmar
 • 60 Ökad produktivitet

Fyra steg för att uppnå det perfekta underhållet

maintenance-excellence-create-orders

1. Vad är ditt syfte med din underhållsavdelning?

När du arbetar med ett nytt verktyg måste du skapa ett tydligt syfte för resten av teamet och organisationen om varför implementeringen sker. Viktigast av allt är att skapa en förståelse för vad de ska göra i själva programvaran och vilket större syfte den löser. 

Det är viktigt att alla förstår underhållets övergripande vision och uppdrag, vad de ska göra och hur de ska göra det. Att skapa en ordning för hur saker och ting ska göras i själva programvaran är därför nyckeln till ett framgångsrikt genomförande.

2. Mät dina framgångar

Att ha en tydlig vision och ett tydligt uppdrag hjälper en organisation att förbättra öppenheten och förståelsen mellan team och chefer. Det hjälper till att bryta barriärer mellan avdelningar och individer och uppmuntrar människor att ta ansvar för sitt arbete.

För att ytterligare förbättra kontrollen och förståelsen av kostnader, problem och attityder måste ett företag anta ett proaktivt tillvägagångssätt, inklusive klassificering av utrustning och reservdelar, användning av KPI och verktyg för grundorsaksanalys samt arbete med individuell kompetens för att utföra daglig övervakning, inspektion och rengöring. Det är viktigt att komma ihåg att använda informationen för att göra positiva förändringar och vara medveten om den kultur man vill skapa.

maintenance-excellence-kpi-success
maintmaster-cmms-inspector2-hero-swe

3. Små steg mot förbättring

Förbättringsfasen fokuserar på att upprätthålla en hållbar kultur och standardisera arbetsprocesser för att säkerställa effektivitet. I den här fasen är det viktigt att underhållsavdelningen har en tydlig förståelse för hur arbetsuppgifter ska utföras och dokumenteras, och att arbetsorderna är lättillgängliga. 

Sammantaget är målet med förbättringsfasen att skapa en stark grund för långsiktig framgång genom att etablera hållbara processer och ett tankesätt för kontinuerlig förbättring.

4. Ständiga förbättringar

Att regelbundet se över och uppdatera arbetsmetoderna bidrar till att förbättra den individuella prestationen och främja en kultur av oberoende och kreativitet inom teamet.

Genom att uppmuntra teammedlemmarna att tänka utanför boxen och komma med egna idéer till förbättringar kan du dra nytta av deras unika kunskaper och perspektiv. Denna samarbetsstrategi är ofta effektivare än att arbeta i silos, eftersom den möjliggör utbyte av idéer och ger möjlighet att identifiera nya lösningar som annars kanske skulle ha förbisetts.

När detta tankesätt väl är etablerat kan du upptäcka "dolda pärlor", innovativa idéer eller processer som avsevärt kan förbättra driftsäkerheten i produktionen. Det är viktigt att komma ihåg att skapandet av en kultur av ständiga förbättringar kräver ständiga ansträngningar och engagemang.

maintenance-excellence-team-1

Vi hjälper dig att bli bäst i din bransch

 • Processindustrin
  • Vi bestämde oss för MaintMaster på grund av deras verktygsflexibilitet, deras kundsupport och hur villiga MaintMaster är att ta till sig våra synpunkter för att ytterligare förbättra kvaliteten på deras produkter. Manuel Medina, Engineering Projects Manager, Gränges Americas Inc Läs mer om framgången på Gränges Americas Inc
  • Visste du att den första kunden som gick med i MaintMaster kom från processindustrin? Därför anser vi att vi är experter på området. Med över 20 års erfarenhet vet vi hur svårt och utmanande det kan vara att verka i denna bransch, därför är vi här för att göra det enklare för dig! Kolla in branschen
 • Livsmedels & Dryckesindustrin
  • Med vår tidigare lösning skulle det naturligtvis kosta oss mycket pengar att ändra något. De ville att vi skulle arbeta med deras system. Ert system kommer att fungera enligt vad vi vill. Det är så mångsidigt att vi i princip kan få det att göra vad som helst. Geoff Kynaston-Stear, H&S CHEF, Bedgrow Läs mer om framgången på Bedgrow
  • Livsmedels- och dryckesindustrin har en hög standard när det gäller produktion, med all den dokumentation som krävs för att uppfylla standarderna. Med penna och papper är detta en omöjlig uppgift, men med MaintMaster kan du känna dig trygg med att du har allt du behöver för att bli en framgångsrik producent. Kolla in branschen
 • Fordonsindustrin
  • Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för förebyggande underhåll. Erik Arnesson, Projektledare, Automotive Components Floby AB Läs mer om framgången på AC Floby
  • Att arbeta i en stressig miljö är vanligt för människor inom bilindustrin. Men måste det verkligen vara så här? Svaret är nej, och lösningen är MaintMaster. Kolla in branschen
 • Energi & miljö
  • Det finns många personer inom underhållsbranschen som har arbetat med MaintMaster. Och det visade sig att MaintMaster var så bra att vi inte behövde prova något annat. Anders Carlberg, Produktionstekniker, Svensk Plaståtervinning Läs mer om framgången på Svensk Plaståtervinning
  • Att arbeta i en mycket krävande miljö kan vara en mycket stressig uppgift, men när du har en underhållsprogramvara som kan hjälpa dig att planera ditt dagliga arbete blir det mycket lättare. Det är slut med Excel-filer och att springa runt och skriva ut papper. Kolla in branschen
 • Tillverkningsindustrin
  • Genom att skriva in arbetsordernumret direkt på fakturan kan vi enkelt kontrollera vilka jobb som har utförts och jämföra dem med våra egna register. Stefan Svensson, Underhållschef, Anza Orkla House Care Läs mer om framgången på Anza Orkla House Care
  • När du arbetar inom tillverkningsindustrin arbetar du med råvaror som måste omvandlas till färdiga produkter som andra branscher kan använda i sin produktion, och i vissa fall även konsumenten själv. Därför behöver tillverkningsindustrin ett dynamiskt underhållssystem, precis som MaintMaster. Kolla in branschen
 • Vi bestämde oss för MaintMaster på grund av deras verktygsflexibilitet, deras kundsupport och hur villiga MaintMaster är att ta till sig våra synpunkter för att ytterligare förbättra kvaliteten på deras produkter. Manuel Medina, Engineering Projects Manager, Gränges Americas Inc Läs mer om framgången på Gränges Americas Inc
 • Visste du att den första kunden som gick med i MaintMaster kom från processindustrin? Därför anser vi att vi är experter på området. Med över 20 års erfarenhet vet vi hur svårt och utmanande det kan vara att verka i denna bransch, därför är vi här för att göra det enklare för dig! Kolla in branschen
 • Med vår tidigare lösning skulle det naturligtvis kosta oss mycket pengar att ändra något. De ville att vi skulle arbeta med deras system. Ert system kommer att fungera enligt vad vi vill. Det är så mångsidigt att vi i princip kan få det att göra vad som helst. Geoff Kynaston-Stear, H&S CHEF, Bedgrow Läs mer om framgången på Bedgrow
 • Livsmedels- och dryckesindustrin har en hög standard när det gäller produktion, med all den dokumentation som krävs för att uppfylla standarderna. Med penna och papper är detta en omöjlig uppgift, men med MaintMaster kan du känna dig trygg med att du har allt du behöver för att bli en framgångsrik producent. Kolla in branschen
 • Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för förebyggande underhåll. Erik Arnesson, Projektledare, Automotive Components Floby AB Läs mer om framgången på AC Floby
 • Att arbeta i en stressig miljö är vanligt för människor inom bilindustrin. Men måste det verkligen vara så här? Svaret är nej, och lösningen är MaintMaster. Kolla in branschen
 • Det finns många personer inom underhållsbranschen som har arbetat med MaintMaster. Och det visade sig att MaintMaster var så bra att vi inte behövde prova något annat. Anders Carlberg, Produktionstekniker, Svensk Plaståtervinning Läs mer om framgången på Svensk Plaståtervinning
 • Att arbeta i en mycket krävande miljö kan vara en mycket stressig uppgift, men när du har en underhållsprogramvara som kan hjälpa dig att planera ditt dagliga arbete blir det mycket lättare. Det är slut med Excel-filer och att springa runt och skriva ut papper. Kolla in branschen
 • Genom att skriva in arbetsordernumret direkt på fakturan kan vi enkelt kontrollera vilka jobb som har utförts och jämföra dem med våra egna register. Stefan Svensson, Underhållschef, Anza Orkla House Care Läs mer om framgången på Anza Orkla House Care
 • När du arbetar inom tillverkningsindustrin arbetar du med råvaror som måste omvandlas till färdiga produkter som andra branscher kan använda i sin produktion, och i vissa fall även konsumenten själv. Därför behöver tillverkningsindustrin ett dynamiskt underhållssystem, precis som MaintMaster. Kolla in branschen

VILL DU VETA MER OM VÅRA FUNKTIONER?

key-features-mobile-maintenance
Underhåll i din hand

Vår plattform är användarvänlig och optimerad för snabbhet, vilket ger snabb tillgång till de mest efterfrågade funktionerna och informationen som är skräddarsydd för dina unika krav.

Läs mer om Mobilt underhåll
key-features-iot-sensors
IoT Sensorer för Proffs

Släpp loss kraften i proaktivt underhåll med MaintMaster IoT-sensorer. Upplev en ny nivå av tillförlitlighet och effektivitet genom att upptäcka potentiella problem innan de blir till större haverier.

Läs mer om IoT sensorer
key-features-analysis-and-reporting
Skapa meningsfulla insikter

Kliv in i en era av intelligent underhåll med data i förgrunden. Genom att utnyttja kraften i visualiserade underhållsdata och insikter frigör vi möjligheter att optimera prestanda.

Läs mer om Analys & Rapportering

För din roll

 • Underhållschef
  • Det är dags att göra sig av med papper och penna och sätta dig själv och ditt underhållsteam i rampljuset och få det erkännande de förtjänar. Ägna och kontrollera alla dina underhållsprocesser och resurser. Du kan minimera stilleståndstiderna, ha en ren tillgångshistorik, hantera din personal och mycket mer... Gör analyser på ett sätt som du inte trodde var möjligt och visa resultaten för dina intressenter. Inga fler frågor om vad du och dina tekniker gör hela dagen. Det har aldrig varit enklare att bli företagets stjärna. Lär dig mer om fördelarna för en Underhållschef
 • Produktionschef
  • Produktion och underhåll kan ha en bra relation! Med en underhållsavdelning som kan utföra, rapportera och kommunicera sitt arbete med hjälp av MaintMaster blir produktionen effektivare och det blir färre oplanerade driftstopp. Och tvärtom är det samma sak. Genom att använda MaintMaster för att rapportera maskinfel kan produktionsavdelningarna öka produktiviteten samtidigt som kostnaderna minskar. En vinst för hela företaget. Lär dig mer om fördelarna för en Produktionschef
 • Platschef
  • Med rätt underhållsprogram som används av underhållsavdelningen och produktionen kommer din anläggning att fungera som ett löpande band som aldrig stannar. Båda avdelningarna kommer att kunna planera, spåra och mäta sitt arbete på en central plattform. De blir prestandamonster. Platscheferna behöver inte längre oroa sig för oplanerade driftstopp och har alltid koll på kostnaderna tack vare MaintMasters rapporteringsfunktion. Det blir inte bättre än så. Lär dig mer om fördelarna för en Platschef
 • IT Chef
  • MaintMaster är en molnbaserad programvara som levereras som Software as a Service. Programvaran kan införas i ditt företag utan någon större ansträngning från IT-avdelningen. Vi på MaintMaster säkerställer dess körbarhet och datatillgänglighet. Dess arkitektur gör det enkelt att integrera den i det befintliga systemlandskapet. Inga komplicerade klientinstallationer är nödvändiga och genom våra partners som Microsoft är dina data alltid säkra. I slutändan mindre stress för din IT-avdelning. Lär dig mer om fördelarna för en IT Chef
 • Ekonomi chef
  • Med rätt underhållsprogram som används av underhållsavdelningen och produktionen kommer din anläggning att fungera som ett löpande band som aldrig stannar. Båda avdelningarna kommer att kunna planera, spåra och mäta sitt arbete och hålla koll på sin budget. De blir hjältar när det gäller prestanda. Ett resultat av denna prestationshöjning kommer att minska kostnaderna och få en stor inverkan på avkastningen på investeringen. Lär dig mer om fördelarna för en Ekonomi Chef
 • Det är dags att göra sig av med papper och penna och sätta dig själv och ditt underhållsteam i rampljuset och få det erkännande de förtjänar. Ägna och kontrollera alla dina underhållsprocesser och resurser. Du kan minimera stilleståndstiderna, ha en ren tillgångshistorik, hantera din personal och mycket mer... Gör analyser på ett sätt som du inte trodde var möjligt och visa resultaten för dina intressenter. Inga fler frågor om vad du och dina tekniker gör hela dagen. Det har aldrig varit enklare att bli företagets stjärna. Lär dig mer om fördelarna för en Underhållschef
 • Produktion och underhåll kan ha en bra relation! Med en underhållsavdelning som kan utföra, rapportera och kommunicera sitt arbete med hjälp av MaintMaster blir produktionen effektivare och det blir färre oplanerade driftstopp. Och tvärtom är det samma sak. Genom att använda MaintMaster för att rapportera maskinfel kan produktionsavdelningarna öka produktiviteten samtidigt som kostnaderna minskar. En vinst för hela företaget. Lär dig mer om fördelarna för en Produktionschef
 • Med rätt underhållsprogram som används av underhållsavdelningen och produktionen kommer din anläggning att fungera som ett löpande band som aldrig stannar. Båda avdelningarna kommer att kunna planera, spåra och mäta sitt arbete på en central plattform. De blir prestandamonster. Platscheferna behöver inte längre oroa sig för oplanerade driftstopp och har alltid koll på kostnaderna tack vare MaintMasters rapporteringsfunktion. Det blir inte bättre än så. Lär dig mer om fördelarna för en Platschef
 • MaintMaster är en molnbaserad programvara som levereras som Software as a Service. Programvaran kan införas i ditt företag utan någon större ansträngning från IT-avdelningen. Vi på MaintMaster säkerställer dess körbarhet och datatillgänglighet. Dess arkitektur gör det enkelt att integrera den i det befintliga systemlandskapet. Inga komplicerade klientinstallationer är nödvändiga och genom våra partners som Microsoft är dina data alltid säkra. I slutändan mindre stress för din IT-avdelning. Lär dig mer om fördelarna för en IT Chef
 • Med rätt underhållsprogram som används av underhållsavdelningen och produktionen kommer din anläggning att fungera som ett löpande band som aldrig stannar. Båda avdelningarna kommer att kunna planera, spåra och mäta sitt arbete och hålla koll på sin budget. De blir hjältar när det gäller prestanda. Ett resultat av denna prestationshöjning kommer att minska kostnaderna och få en stor inverkan på avkastningen på investeringen. Lär dig mer om fördelarna för en Ekonomi Chef

Välj rätt CMMS i 7 steg

Processen för att välja och implementera ett CMMS är tidskrävande, på grund av att olika intressenter är inblandade, vars krav och intressen kan vara motstridiga. Därför bör din främsta uppgift vara att identifiera dessa beslutsfattare och förstå deras behov och oro för införandet av ny underhållsprogramvara, beroende på organisationens storlek.

Även om varje organisation är annorlunda är vissa kriterier gemensamma när det gäller val av CMMS. För att förenkla urvalsprocessen har vi delat upp urvalsprocessen i sju steg och inkluderat ett specifikationsblad som hjälper dig att utvärdera dina alternativ.

Några av våra kundberättelser

brugg-steps-into-the-future

BRUGG Lifting Embraces the Future with MaintMaster

BRUGG Lifting is facing external requirements and internal challenges, turns to ...
Läs mer om framgången

Simonswerk - When Maintenance teams exceeds expectations

Maintenance teams at Simonswerk exceeded expectation when they started to use Ma...
Läs mer om framgången

LÄR DIG MER OM HUR MAN SKAPAR ETT EXCELLENT UNDERHÅLL

Att skapa ett utmärkt underhåll

Vanligaste frågorna

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet

review-badges-2023