Skip to content
Digitalisera Underhåll

Ett smartare sätt att digitalisera underhåll

Beroende på var du befinner dig på din digitala resa står du inför olika utmaningar. Antingen har du precis börjat och försöker komma bort från papper och penna, eller så försöker du ta nästa steg med ett mer strategiskt tillvägagångssätt.

Med MaintMaster får du inte bara en programvaruleverantör, du får en partner med djupgående kunskap och erfarenhet från underhållets verkliga värld.

Betrodda av

logo-swe-automotive-floby-care-customer-case
logo-swe-snellman-customer-case
logo-swe-granges-customer-case
logo-swe-swedeship-customer-case
logo-swe-siaglass-customer-case
logo-swe-st1-customer-case
logo-swe-svensk-plastatervinning-customer-case
logo-swe-kraftringen-customer-case_2
logo-swe-emballator-customer-case
logo-swe-cloetta-customer-case
logo-swe-nevscustomer-case
logo-swe-kraftringen-customer-case

Vi förstår dina problem
Låt oss hjälpa dig på resan till att digitalisera dina processer

Minimera felaktigt arbete

Underhållsarbete som inte sker digitalt riskerar att snabbt bli okontrollerbart, och i värsta fall leda till att du har felaktiga uppgifter.

Detta kan göra det svårt att spåra uppgifter och arbetsordrar samt svårt att identifiera mönster eller trender. Om en underhållstekniker till exempel registrerar att en viss uppgift har slutförts, men att uppgiften faktiskt aldrig slutfördes, kan detta leda till förvirring och förseningar i framtida underhåll. 

Sammantaget kan risken för fel och felaktigheter i manuell journalföring göra det svårt för underhållsavdelningar att effektivt spåra och hantera underhållsuppgifter, vilket kan påverka verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet.

Digitalize-your-maintenance-man-document-computer
Digitalize-your-maintenance-pile-of-paper-1

Ta stegen mot mer förebyggande underhåll

Genom att få mer kontroll på ditt arbete kan du gå mot ett med förebyggande arbete. Detta bygger inte bara på kontroll, utan även att ni har en bra struktur. 

Akuta jobb äter generellt väldigt mycket tid - i vissa fall upp till 20 gånger så dyrt i form av tid och resurser, enligt våra erfarenheter. Genom att stegvis få bort akuta jobb så kan du börja arbeta mer strukturerat och planerat. 

Detta kräver såklart att du både har koll på ditt arbete men också vilken typ av arbete det är. Via ett underhållssystem så får ni en överblick över de olika typerna av jobb, men också hur mycket tid en viss typ av jobb tar. Detta är ovärderlig information för att kunna jobba mer strukturerat och gå mer mot att förebygga istället för att jobba aku.t 

Reservdelshantering - en bra grund för digitalisering

Reservdelshantering är ett utmärkt ställe att börja arbeta med, som många underhållsorganisationen kämpar med.

Att ha kontroll på vilka reservdelar ni har hemma, varifrån ni köper de olika sakerna och vart ni hittar det, hur lång ledtid det är på grejerna och så vidare.

Börjar man där så har man lagt en bra grund. Just att inte ha kontroll på sina reservdelar onödiga tidsförluster och skapa stress på en arbetsplats. 

Ett bra underhållssystem har bra förutsättningar för att göra detta. Även om reservdelarna hanteras i andra system, så ska man även enkelt, via en integration, få in dem i ditt underhållssystem.

Digitalize-your-maintenance-broken-communication
Digitalize-your-maintenance-no-scalability

Beslut baserade på fakta (läs data)

En väldigt viktig del i att bygga en riktigt bra underhållsavdelning är att basera beslut på fakta. Ett av de vanligaste felen vi ser är att man inte rapporterad det man gör. Ofta sker detta på grund av att man inte har ett underhållssystem eller att det man har är för krångligt att rapportera i.

Dessutom är det bra att rapportera enligt standarden, vilket ger en tydlighet i vad som är viktigt och hur man jobbar.

Att ha mätetal är viktigt i dina beslut. Med MaintMaster får du färdiga mätetal och rapporter som bygger på svensk underhållsstandard. 

Baosteel digitaliserar - låt vår kund berätta för dig

Att övergå från pappershantering till digitala processer har varit en nödvändig utveckling för Baosteel Tailored Blanks i Olofström. Företaget stod inför betydande utmaningar relaterade till manuell hantering av arbetsordrar och rondlistor på papper. Mekaniker och operatörer använde traditionella metoder för att rapportera och följa upp arbete, vilket ledde till ineffektivitet och ökad användning av papper.

Den digitala omvandlingen har inte bara moderniserat arbetsflöden utan har också öppnat dörrar för framtida innovation och förbättringar. Baosteel Tailored Blanks har därigenom inte bara anpassat sig till det moderna digitala landskapet utan också positionerat sig för att möta framtida utmaningar med ökad agilitet och effektivitet.

MaintMaster digtaliserar underhållsverksamheten, optimerar tillgångarna, minskar stilleståndstiderna, kontrollerar kostnaderna och förenklar underhållsarbetet för personalen.

 • 30 Färre stilleståndstider
 • 80 Minskad manuell hantering
 • 50 Färre administrativa timmar
 • 25 Ökad produktivitet

Säg hej då tillI ickedigitala underhållsprocesser

Förbättrat underhåll med en programvara i världsklass

En av de viktigaste fördelarna med att använda en programvara för underhållshantering är ökad noggrannhet. Genom att effektivisera underhållsprocesser och minska risken för fel kan ett underhållssystem hjälpa organisationer att förbättra tillförlitligheten och integriteten hos sina data, vilket är avgörande för beslutsfattande och verksamhet.

Detta kan vara särskilt fördelaktigt för företag som är beroende av stora mängder data eller har komplexa underhållsprocesser, eftersom det kan bidra till att säkerställa att viktig information spåras och rapporteras korrekt.

Digitalize-your-maintenance-man-helmet-tablet
Digitalize-your-maintenance-bar-chart

Öka effiktiviteten och OEE

En av de viktigaste fördelarna med att använda ett CMMS är att det kan hjälpa underhållsavdelningar att minimera antalet oplanerade reparationer genom att tillhandahålla realtidsdata om utrustningens skick och underhållsbehov, vilket kan hjälpa organisationer att identifiera och ta itu med potentiella problem innan de blir större problem.

Genom att minska stillestånd och oplanerade reparationer kan CMMS-programvara hjälpa företag att förbättra sin totala utrustningseffektivitet (OEE) och öka produktiviteten och lönsamheten

Bättre förvaltning av tillgångar 

En effektiv förvaltning av tillgångar är avgörande för att alla företag ska kunna fungera smidigt.

CMMS-programvara kan hjälpa organisationer att spåra användningen och prestandan för varje tillgång, vilket kan hjälpa organisationer att optimera sina underhållsscheman och förlänga utrustningens livslängd.

Genom att tillhandahålla korrekt och aktuell data om sina tillgångar kan den hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut om sina underhållsprocesser och se till att deras utrustning är i gott skick.

Digitalize-your-maintenance-tablet-phone
Digitalize-your-maintenance-coins

Ökade kostnadsbesparingar

Genom att minska antalet oplanerade reparationer och förbättra effektiviteten i underhållsverksamheten kan programvara för underhållshantering hjälpa organisationer att spara pengar på underhållskostnaderna. Oplanerade reparationer kan vara särskilt kostsamma eftersom de ofta kräver brådskande åtgärder och kan störa verksamheten.

Genom att använda en CMMS för att spåra och hantera underhållsbehoven för sin utrustning kan företag identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir stora problem. Detta kan spara mycket pengar.

För Din Industri

 • Processindustrin
  • Vi bestämde oss för MaintMaster på grund av deras verktygsflexibilitet, deras kundsupport och hur villiga MaintMaster är att ta till sig våra synpunkter för att ytterligare förbättra kvaliteten på deras produkter. Manuel Medina, Engineering Projects Manager, Gränges Americas Inc Läs mer om framgången på Gränges Americas Inc
  • Visste du att den första kunden som gick med i MaintMaster kom från processindustrin? Därför anser vi att vi är experter på området. Med över 20 års erfarenhet vet vi hur svårt och utmanande det kan vara att verka i denna bransch, därför är vi här för att göra det enklare för dig! Kolla in branschen
 • Livsmedels & Dryckesindustrin
  • Med vår tidigare lösning skulle det naturligtvis kosta oss mycket pengar att ändra något. De ville att vi skulle arbeta med deras system. Ert system kommer att fungera enligt vad vi vill. Det är så mångsidigt att vi i princip kan få det att göra vad som helst. Geoff Kynaston-Stear, H&S CHEF, Bedgrow Läs mer om framgången på Bedgrow
  • Livsmedels- och dryckesindustrin har en hög standard när det gäller produktion, med all den dokumentation som krävs för att uppfylla standarderna. Med penna och papper är detta en omöjlig uppgift, men med MaintMaster kan du känna dig trygg med att du har allt du behöver för att bli en framgångsrik producent. Kolla in branschen
 • Fordonsindustrin
  • Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för förebyggande underhåll. Erik Arnesson, Projektledare, Automotive Components Floby AB Läs mer om framgången på AC Floby
  • Att arbeta i en stressig miljö är vanligt för människor inom bilindustrin. Men måste det verkligen vara så här? Svaret är nej, och lösningen är MaintMaster. Kolla in branschen
 • Energi & miljö
  • Det finns många personer inom underhållsbranschen som har arbetat med MaintMaster. Och det visade sig att MaintMaster var så bra att vi inte behövde prova något annat. Anders Carlberg, Produktionstekniker, Svensk Plaståtervinning Läs mer om framgången på Svensk Plaståtervinning
  • Att arbeta i en mycket krävande miljö kan vara en mycket stressig uppgift, men när du har en underhållsprogramvara som kan hjälpa dig att planera ditt dagliga arbete blir det mycket lättare. Det är slut med Excel-filer och att springa runt och skriva ut papper. Kolla in branschen
 • Tillverkningsindustrin
  • Genom att skriva in arbetsordernumret direkt på fakturan kan vi enkelt kontrollera vilka jobb som har utförts och jämföra dem med våra egna register. Stefan Svensson, Underhållschef, Anza Orkla House Care Läs mer om framgången på Anza Orkla House Care
  • När du arbetar inom tillverkningsindustrin arbetar du med råvaror som måste omvandlas till färdiga produkter som andra branscher kan använda i sin produktion, och i vissa fall även konsumenten själv. Därför behöver tillverkningsindustrin ett dynamiskt underhållssystem, precis som MaintMaster. Kolla in branschen
 • Vi bestämde oss för MaintMaster på grund av deras verktygsflexibilitet, deras kundsupport och hur villiga MaintMaster är att ta till sig våra synpunkter för att ytterligare förbättra kvaliteten på deras produkter. Manuel Medina, Engineering Projects Manager, Gränges Americas Inc Läs mer om framgången på Gränges Americas Inc
 • Visste du att den första kunden som gick med i MaintMaster kom från processindustrin? Därför anser vi att vi är experter på området. Med över 20 års erfarenhet vet vi hur svårt och utmanande det kan vara att verka i denna bransch, därför är vi här för att göra det enklare för dig! Kolla in branschen
 • Med vår tidigare lösning skulle det naturligtvis kosta oss mycket pengar att ändra något. De ville att vi skulle arbeta med deras system. Ert system kommer att fungera enligt vad vi vill. Det är så mångsidigt att vi i princip kan få det att göra vad som helst. Geoff Kynaston-Stear, H&S CHEF, Bedgrow Läs mer om framgången på Bedgrow
 • Livsmedels- och dryckesindustrin har en hög standard när det gäller produktion, med all den dokumentation som krävs för att uppfylla standarderna. Med penna och papper är detta en omöjlig uppgift, men med MaintMaster kan du känna dig trygg med att du har allt du behöver för att bli en framgångsrik producent. Kolla in branschen
 • Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för förebyggande underhåll. Erik Arnesson, Projektledare, Automotive Components Floby AB Läs mer om framgången på AC Floby
 • Att arbeta i en stressig miljö är vanligt för människor inom bilindustrin. Men måste det verkligen vara så här? Svaret är nej, och lösningen är MaintMaster. Kolla in branschen
 • Det finns många personer inom underhållsbranschen som har arbetat med MaintMaster. Och det visade sig att MaintMaster var så bra att vi inte behövde prova något annat. Anders Carlberg, Produktionstekniker, Svensk Plaståtervinning Läs mer om framgången på Svensk Plaståtervinning
 • Att arbeta i en mycket krävande miljö kan vara en mycket stressig uppgift, men när du har en underhållsprogramvara som kan hjälpa dig att planera ditt dagliga arbete blir det mycket lättare. Det är slut med Excel-filer och att springa runt och skriva ut papper. Kolla in branschen
 • Genom att skriva in arbetsordernumret direkt på fakturan kan vi enkelt kontrollera vilka jobb som har utförts och jämföra dem med våra egna register. Stefan Svensson, Underhållschef, Anza Orkla House Care Läs mer om framgången på Anza Orkla House Care
 • När du arbetar inom tillverkningsindustrin arbetar du med råvaror som måste omvandlas till färdiga produkter som andra branscher kan använda i sin produktion, och i vissa fall även konsumenten själv. Därför behöver tillverkningsindustrin ett dynamiskt underhållssystem, precis som MaintMaster. Kolla in branschen

Välj rätt underhållssystem - ladda ner vårt specifikationsblad 

Processen för att välja och implementera nya underhållsprogram kan vara långsam på grund av att flera intressenter är inblandade, vars krav och intressen kan stå i konflikt med varandra. Därför är det viktigt att identifiera dessa beslutsfattare och deras prioriteringar vid införandet av en ny underhållsprogramvara.

Även om varje företags situation är unik finns det gemensamma faktorer att ta hänsyn till när man väljer CMMS. För att förenkla urvalsprocessen har vi tagit fram en 7 stegs process  och ett utvärdering specifikationsblad.

Specifikationsblad för hur du väljer rätt underhållssystem

Du kan göra mer för att optimera underhållet

maintmaster-revisionshandbok

MaintMaster Revisionshandbok

Gör dig redo för underhållscertifiering med Revisionshandboken. En omfattande handbok som hjälper företag att förenkla c...
Ladda ner ditt exemplar idag
maintmaster-kpi-manual

MaintMaster KPI Manual - Lås upp kraften i att mäta underhållet

Lär dig mer om den viktiga rollen för KPI-mätning inom underhåll. Denna KPI manu...
Ladda ner ditt exemplar idag
underhållshandboken-sverige

Underhållshandboken - ditt team organiserat till perfektion

Underhållshandboken är skapat för organisationer som är redo att ta nästa kliv, ...
Ladda ner ditt exemplar idag

Digitaliserat Underhåll

Vanligaste Frågorna

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet

review-badges-2023