Skip to content
Digitalisera Underhåll

Ett smartare sätt att digitalisera underhåll

Beroende på var du befinner dig på din digitala resa står du inför olika utmaningar. Antingen har du precis börjat och försöker komma bort från papper och penna, eller så försöker du ta nästa steg med ett mer strategiskt tillvägagångssätt.

Med MaintMaster får du inte bara en programvaruleverantör, du får en partner med djupgående kunskap och erfarenhet från underhållets verkliga värld.

Betrodda av

logo-swe-automotive-floby-care-customer-case
logo-swe-snellman-customer-case
logo-swe-granges-customer-case
logo-swe-swedeship-customer-case
logo-swe-siaglass-customer-case
logo-swe-st1-customer-case
logo-swe-svensk-plastatervinning-customer-case
logo-swe-kraftringen-customer-case_2
logo-swe-emballator-customer-case
logo-swe-cloetta-customer-case
logo-swe-nevscustomer-case
logo-swe-kraftringen-customer-case

VI KÄNNER TILL DINA PROBLEM
ELIMINERA UTMANINGARNA MED ANALOGT UNDERHÅLL

 

FELAKTIGT UNDERHÅLLSARBETE

Analogt underhåll bygger på manuell registrering, vilket kan leda till fel och felaktigheter i uppgifterna. Detta kan göra det svårt att spåra underhållsuppgifter och identifiera mönster eller trender. Om en underhållstekniker till exempel registrerar att en viss uppgift har slutförts, men att uppgiften faktiskt aldrig slutfördes, kan detta leda till förvirring och förseningar i framtida underhåll. 

Sammantaget kan risken för fel och felaktigheter i manuell journalföring göra det svårt för underhållsavdelningar att effektivt spåra och hantera underhållsuppgifter, vilket kan påverka verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet.

Digitalize-your-maintenance-man-document-computer
Digitalize-your-maintenance-pile-of-paper-1

ANALOGT ÄR INEFFEKTIVT

Analoga underhållsprocesser kan vara ineffektiva av flera skäl.

För det första kräver de att underhållspersonalen manuellt registrerar och spårar underhållsuppgifter, vilket kan vara tidskrävande och arbetsintensivt. Detta kan leda till förseningar i underhållet eftersom personalen ägnar tid åt att manuellt föra in data och uppdatera register.

Dessutom kan dessa processer vara känsliga för fel eftersom de är beroende av manuell inmatning och ofta saknar förmåga att automatiskt spåra och registrera underhållsuppgifter.

Detta kan resultera i missade eller ofullständiga uppgifter, vilket kan påverka underhållsverksamhetens övergripande effektivitet och ändamålsenlighet.

UNDERHÅLLET ÄR INTE SYNLIGT

Analoga underhållsprocesser bygger på manuell registrering och kommunikation, vilket kan göra det svårt för underhålls- eller platsansvariga att få en tydlig och aktuell bild av vad som händer på plats.

Utan realtidsdata om underhållsuppgifternas status kan det vara svårt för cheferna att identifiera och åtgärda problem i tid. Detta kan leda till förseningar och eventuellt till och med kostsamma driftstopp om problemen inte åtgärdas snabbt.

Digitalize-your-maintenance-broken-communication
Digitalize-your-maintenance-no-scalability

BEGRÄNSAD SKALBARHET

Analoga underhållsprocesser bygger på manuell registrering och kommunikation, vilket kan göra det svårt att skala upp när företaget växer.

När antalet underhållsuppgifter ökar blir det alltmer utmanande att manuellt spåra och registrera dem alla. Detta kan leda till fel och inkonsekvenser i data och uppgifter, vilket kan göra det svårt för underhålls- och platschefen att skala upp.

Baosteel digitaliserar

Att övergå från pappershantering till digitala processer har varit en nödvändig utveckling för Baosteel Tailored Blanks i Olofström. Företaget stod inför betydande utmaningar relaterade till manuell hantering av arbetsordrar och rondlistor på papper. Mekaniker och operatörer använde traditionella metoder för att rapportera och följa upp arbete, vilket ledde till ineffektivitet och ökad användning av papper.

Den digitala omvandlingen har inte bara moderniserat arbetsflöden utan har också öppnat dörrar för framtida innovation och förbättringar. Baosteel Tailored Blanks har därigenom inte bara anpassat sig till det moderna digitala landskapet utan också positionerat sig för att möta framtida utmaningar med ökad agilitet och effektivitet.

MaintMaster digtaliserar underhållsverksamheten, optimerar tillgångarna, minskar stilleståndstiderna, kontrollerar kostnaderna och förenklar underhållsarbetet för personalen.

 • 30 Färre stilleståndstider
 • 80 Minskad manuell hantering
 • 50 Färre administrativa timmar
 • 25 Ökad produktivitet

SÄG Hej Då TILL ANALOGA UNDERHÅLLSFRÅGOR

FÖRBÄTTRAD NOGGRANNHET FÖR DITT UNDERHÅLL

En av de viktigaste fördelarna med att använda en programvara för underhållshantering är ökad noggrannhet. Genom att effektivisera underhållsprocesser och minska risken för fel kan en CMMS hjälpa organisationer att förbättra tillförlitligheten och integriteten hos sina data, vilket är avgörande för beslutsfattande och verksamhet.

Detta kan vara särskilt fördelaktigt för företag som är beroende av stora mängder data eller har komplexa underhållsprocesser, eftersom det kan bidra till att säkerställa att viktig information spåras och rapporteras korrekt.

Digitalize-your-maintenance-man-helmet-tablet
Digitalize-your-maintenance-bar-chart

ÖKA EFFEKTIVITETEN OCH OEE

En av de viktigaste fördelarna med att använda ett CMMS är att det kan hjälpa underhållsavdelningar att minimera antalet oplanerade reparationer genom att tillhandahålla realtidsdata om utrustningens skick och underhållsbehov, vilket kan hjälpa organisationer att identifiera och ta itu med potentiella problem innan de blir större problem.

Genom att minska stillestånd och oplanerade reparationer kan CMMS-programvara hjälpa företag att förbättra sin totala utrustningseffektivitet (OEE) och öka produktiviteten och lönsamheten

BÄTTRE FÖRVALTNING AV TILLGÅNGAR

En effektiv förvaltning av tillgångar är avgörande för att alla företag ska kunna fungera smidigt.

CMMS-programvara kan hjälpa organisationer att spåra användningen och prestandan för varje tillgång, vilket kan hjälpa organisationer att optimera sina underhållsscheman och förlänga utrustningens livslängd.

Genom att tillhandahålla korrekt och aktuell data om sina tillgångar kan den hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut om sina underhållsprocesser och se till att deras utrustning är i gott skick.

Digitalize-your-maintenance-tablet-phone
Digitalize-your-maintenance-coins

ÖKADE KOSTNADSBESPARINGAR.


Genom att minska antalet oplanerade reparationer och förbättra effektiviteten i underhållsverksamheten kan programvara för underhållshantering hjälpa organisationer att spara pengar på underhållskostnaderna. Oplanerade reparationer kan vara särskilt kostsamma eftersom de ofta kräver brådskande åtgärder och kan störa verksamheten.

Genom att använda en CMMS för att spåra och hantera underhållsbehoven för sin utrustning kan företag identifiera och åtgärda potentiella problem innan de blir stora problem. Detta kan spara mycket pengar.

För Din Industri

 • Processindustrin
  • Vi bestämde oss för MaintMaster på grund av deras verktygsflexibilitet, deras kundsupport och hur villiga MaintMaster är att ta till sig våra synpunkter för att ytterligare förbättra kvaliteten på deras produkter. Manuel Medina, Engineering Projects Manager, Gränges Americas Inc Läs mer om framgången på Gränges Americas Inc
  • Visste du att den första kunden som gick med i MaintMaster kom från processindustrin? Därför anser vi att vi är experter på området. Med över 20 års erfarenhet vet vi hur svårt och utmanande det kan vara att verka i denna bransch, därför är vi här för att göra det enklare för dig! Kolla in branschen
 • Livsmedels & Dryckesindustrin
  • Med vår tidigare lösning skulle det naturligtvis kosta oss mycket pengar att ändra något. De ville att vi skulle arbeta med deras system. Ert system kommer att fungera enligt vad vi vill. Det är så mångsidigt att vi i princip kan få det att göra vad som helst. Geoff Kynaston-Stear, H&S CHEF, Bedgrow Läs mer om framgången på Bedgrow
  • Livsmedels- och dryckesindustrin har en hög standard när det gäller produktion, med all den dokumentation som krävs för att uppfylla standarderna. Med penna och papper är detta en omöjlig uppgift, men med MaintMaster kan du känna dig trygg med att du har allt du behöver för att bli en framgångsrik producent. Kolla in branschen
 • Transport & logistik
  • Att kunna utforma systemet på ett sätt som passar oss gör det mycket kraftfullt. Men för att kunna uppnå detta måste vi ha ett tydligt mål för hur vi vill använda MaintMaster. Vad ska vi rapportera, hur många detaljer vill vi lägga till? Och så vidare. Vi hade turen att kunna bolla idéer med en projektledare från MaintMaster, vilket har gjort detta möjligt. Christian Leffler, Underhållschef, Swede Ship Läs mer om framgången på Swede Ship
  • Vi vet alla att världen inte kan fungera utan transport- och logistikbranschen, för utan den kan inga produkter levereras. Därför är det nödvändigt med ett effektivt underhållssystem för att hålla transport- och logistikindustrin igång. Kolla in branschen
 • Fordonsindustrin
  • Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för förebyggande underhåll. Erik Arnesson, Projektledare, Automotive Components Floby AB Läs mer om framgången på AC Floby
  • Att arbeta i en stressig miljö är vanligt för människor inom bilindustrin. Men måste det verkligen vara så här? Svaret är nej, och lösningen är MaintMaster. Kolla in branschen
 • Energi & miljö
  • Det finns många personer inom underhållsbranschen som har arbetat med MaintMaster. Och det visade sig att MaintMaster var så bra att vi inte behövde prova något annat. Anders Carlberg, Produktionstekniker, Svensk Plaståtervinning Läs mer om framgången på Svensk Plaståtervinning
  • Att arbeta i en mycket krävande miljö kan vara en mycket stressig uppgift, men när du har en underhållsprogramvara som kan hjälpa dig att planera ditt dagliga arbete blir det mycket lättare. Det är slut med Excel-filer och att springa runt och skriva ut papper. Kolla in branschen
 • Tillverkningsindustrin
  • Genom att skriva in arbetsordernumret direkt på fakturan kan vi enkelt kontrollera vilka jobb som har utförts och jämföra dem med våra egna register. Stefan Svensson, Underhållschef, Anza Orkla House Care Läs mer om framgången på Anza Orkla House Care
  • När du arbetar inom tillverkningsindustrin arbetar du med råvaror som måste omvandlas till färdiga produkter som andra branscher kan använda i sin produktion, och i vissa fall även konsumenten själv. Därför behöver tillverkningsindustrin ett dynamiskt underhållssystem, precis som MaintMaster. Kolla in branschen
 • Vi bestämde oss för MaintMaster på grund av deras verktygsflexibilitet, deras kundsupport och hur villiga MaintMaster är att ta till sig våra synpunkter för att ytterligare förbättra kvaliteten på deras produkter. Manuel Medina, Engineering Projects Manager, Gränges Americas Inc Läs mer om framgången på Gränges Americas Inc
 • Visste du att den första kunden som gick med i MaintMaster kom från processindustrin? Därför anser vi att vi är experter på området. Med över 20 års erfarenhet vet vi hur svårt och utmanande det kan vara att verka i denna bransch, därför är vi här för att göra det enklare för dig! Kolla in branschen
 • Med vår tidigare lösning skulle det naturligtvis kosta oss mycket pengar att ändra något. De ville att vi skulle arbeta med deras system. Ert system kommer att fungera enligt vad vi vill. Det är så mångsidigt att vi i princip kan få det att göra vad som helst. Geoff Kynaston-Stear, H&S CHEF, Bedgrow Läs mer om framgången på Bedgrow
 • Livsmedels- och dryckesindustrin har en hög standard när det gäller produktion, med all den dokumentation som krävs för att uppfylla standarderna. Med penna och papper är detta en omöjlig uppgift, men med MaintMaster kan du känna dig trygg med att du har allt du behöver för att bli en framgångsrik producent. Kolla in branschen
 • Att kunna utforma systemet på ett sätt som passar oss gör det mycket kraftfullt. Men för att kunna uppnå detta måste vi ha ett tydligt mål för hur vi vill använda MaintMaster. Vad ska vi rapportera, hur många detaljer vill vi lägga till? Och så vidare. Vi hade turen att kunna bolla idéer med en projektledare från MaintMaster, vilket har gjort detta möjligt. Christian Leffler, Underhållschef, Swede Ship Läs mer om framgången på Swede Ship
 • Vi vet alla att världen inte kan fungera utan transport- och logistikbranschen, för utan den kan inga produkter levereras. Därför är det nödvändigt med ett effektivt underhållssystem för att hålla transport- och logistikindustrin igång. Kolla in branschen
 • Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för förebyggande underhåll. Erik Arnesson, Projektledare, Automotive Components Floby AB Läs mer om framgången på AC Floby
 • Att arbeta i en stressig miljö är vanligt för människor inom bilindustrin. Men måste det verkligen vara så här? Svaret är nej, och lösningen är MaintMaster. Kolla in branschen
 • Det finns många personer inom underhållsbranschen som har arbetat med MaintMaster. Och det visade sig att MaintMaster var så bra att vi inte behövde prova något annat. Anders Carlberg, Produktionstekniker, Svensk Plaståtervinning Läs mer om framgången på Svensk Plaståtervinning
 • Att arbeta i en mycket krävande miljö kan vara en mycket stressig uppgift, men när du har en underhållsprogramvara som kan hjälpa dig att planera ditt dagliga arbete blir det mycket lättare. Det är slut med Excel-filer och att springa runt och skriva ut papper. Kolla in branschen
 • Genom att skriva in arbetsordernumret direkt på fakturan kan vi enkelt kontrollera vilka jobb som har utförts och jämföra dem med våra egna register. Stefan Svensson, Underhållschef, Anza Orkla House Care Läs mer om framgången på Anza Orkla House Care
 • När du arbetar inom tillverkningsindustrin arbetar du med råvaror som måste omvandlas till färdiga produkter som andra branscher kan använda i sin produktion, och i vissa fall även konsumenten själv. Därför behöver tillverkningsindustrin ett dynamiskt underhållssystem, precis som MaintMaster. Kolla in branschen

Välj rätt CMMS i 7 steg

Processen för att välja och implementera nya underhållsprogram kan vara långsam på grund av att flera intressenter är inblandade, vars krav och intressen kan stå i konflikt med varandra. Därför är det viktigt att identifiera dessa beslutsfattare och deras prioriteringar vid införandet av en ny underhållsprogramvara.

Även om varje företags situation är unik finns det gemensamma faktorer att ta hänsyn till när man väljer CMMS. För att förenkla urvalsprocessen har vi tagit fram en 7 stegs process  och ett utvärdering specifikationsblad.

Du kan göra mer för att optimera underhållet

maintmaster-revisionshandbok

MaintMaster Revisionshandbok

Gör dig redo för underhållscertifiering med Revisionshandboken. En omfattande handbok som hjälper företag att förenkla c...
Ladda ner ditt exemplar idag
maintmaster-kpi-manual

MaintMaster KPI Manual - Lås upp kraften i att mäta underhållet

Lär dig mer om den viktiga rollen för KPI-mätning inom underhåll. Denna KPI manu...
Ladda ner ditt exemplar idag
underhållshandboken-sverige

Underhållshandboken - ditt team organiserat till perfektion

Underhållshandboken är skapat för organisationer som är redo att ta nästa kliv, ...
Ladda ner ditt exemplar idag

Digitaliserat Underhåll

Vanligaste Frågorna

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet

review-badges-2023