Skip to content
Guide: välj rätt CMMS

Hur man väljer ett underhållssystem

Du har insett att du behöver en underhållssystem och det är du som väljer och implementerar systemet. Här är vad du behöver veta.

 

Ladda ner ditt specifikationsblad

Valet och implementeringen av ett nytt underhållssystem kan kännas svår låt oss hjälpa dig på vägen

Detta beror på att många intressenter måste involveras, beroende på organisationens storlek. Eftersom alla dessa intressenter vanligtvis har olika, om inte motstridiga, krav på programvaran bör din första prioritet vara att identifiera dessa beslutsfattare och ta reda på vilka krav och problem de har när det gäller införandet av en ny underhållsprogramvara.
 
 

InnehållsförteckningAlla företag är olika, men det finns vissa gemensamma nämnare som vi har sett när det gäller val av underhållsprogramvara. För att göra det lättare att följa har vi delat upp processen för att välja underhållsprogramvara i 7 steg och ger dig ett specifikationsblad för din utvärdering.

 

 Sju steg för att
att välja ett CMMS

Vi behöver en programvara!

Någon ser behovet av ett underhållssystem. Det kan bero på ett flertal olika anledningar: en revision som kräver information från ditt arbete eller att organisationen blivit mer komplex.

Vem är ansvarig?

I ett perfekt scenario så har ni ett projekt och en person som leder projektet. Det ni behöver göra är att analysera era behov för ett underhållssystem och sen välja det systemet som passar er bäst.

Vilka kommer vara inblandade i urvalsprocessen?

Projektledaren/teamet identifierar vem som ska använda programvaran och vilka andra intressenter som behövs för att genomföra projektet.

Vilka är målen?

Projektledaren identifierar kort- och långsiktiga mål för underhållsavdelningen såväl som potentiella hinder. Om ett underhållssystem kan hjälpa er att nå målen för underhållsavdelningen så ska ni fortsätta med projektet.

Vilka är kraven?

Vilka specifika krav finns det på programvaran för att uppnå målen?

Vilken typ av programvara finns det på marknaden?

Undersök marknaden för leverantörer och analysera skillnader och skicka RFI till de mest lovande.

Bjud in leverantörer för ett detaljerat demo

Bjud in leverantörer av systemen för en live-demo. Se till att de viktigaste intressenterna deltar i demonstrationen. Samla om möjligt alla intressenter efter det sista evenemanget och se till att ni får ett gemensamt beslut.

 

Vad är viktigt i din process? 

När du utvärderar olika leverantörer av underhållssystem är det viktigt att du vet vilka funktioner som är viktiga för ditt företag. Det är viktigt att du köper ett system som är tillräckligt komplext för att täcka alla processer på din underhållsavdelning, men tillräckligt enkelt för att kunna antas och användas som den föredragna underhållsprogramvaran i din organisation. I vårt exempel på specifikationsblad har vi sammanfattat de funktioner och krav som vi har stött på för att hjälpa dig att utvärdera vilka funktioner du ska leta efter i en underhållsprogramvara. Ladda ner ditt specifikationsblad idag

 

Intressenter i urvals- och genomförandeprocessen:

För att välja och genomföra krävs vanligtvis att flera olika intressenter ger sitt godkännande. Intressenterna är de som kommer att påverkas av eller arbeta med den nya programvaran. Se till att involvera dem tidigt i beslutsprocessen så att de inte har invändningar senare:

hur man väljer ett CMMS

 

 

Utforska MaintMasters underhållssystem

Total Productive Maintenance (TPM)

TPM är en helhetssyn som bygger på tre grundpelare: produktion, utrustning och människor. Det slutliga målet med TPM är att optimera den totala utrustningseffektiviteten (OEE).

Läs mer om TPM
Implementera MaintMaster

På MaintMaster är vi övertygade om att underhåll spelar en central roll för att öka produktiviteten, hållbarheten och säkerheten. Vår genomförandeprocess omfattar 7 enkla steg.

Läs mer om hur du implementerar MaintMaster
MaintMaster integrationstjänster

På MaintMaster förenklar vi integrationen av dina befintliga system, inklusive redovisning, lager, leverantörer och inköp. Vi erbjuder omfattande stöd vid upprättandet av integrationsprogrammet samt löpande underhåll och support av integrationen.

Integrerar MaintMaster med andra system idag
Selection to SQL

Vårt användarvänliga gränssnitt gör det möjligt för dig att skapa en enkelriktad integration mellan MaintMaster och din SQL Server med hjälp av vår tjänst Selection to SQL.

Läs mer om Selection to SQL

KPI Manualen

KPI:er (Key Performance Indicators) är viktiga på en underhållsavdelning eftersom de gör det möjligt för cheferna att följa utvecklingen mot specifika mål och målsättningar.

Läs mer om KPI manualen
Underhållshandboken

Det grundläggande målet för varje underhållsorganisation är att öka driftsäkerheten. Nyckeln till att uppnå detta mål är att genomföra en sund strategi.

Läs mer om underhållshandboken
MaintMaster Revisionshandboken

Vi är stolta att presentera MaintMaster revisionshandbok, en handbok för dig som vill underlätta processen kring revisioner och certifieringar

Läs mer om hur du underlättar din vardag
Lär dig grunderna om CMMS

Är du i början av din resa och behöver förstå grunderna kring vad ett CMMS (även kallat underhållssystem) kan hjälpa till med? Då har du kommit rätt!

Förstå grunderna kring ett CMMS

 

 

30 DAGARSGRATIS TESTPERIOD

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet