Skip to content

Underhållshandboken, Skapat av proffs för proffs 

En underhållsorganisations främsta mål är alltid att förbättra driftsäkerheten. Kärnan är att ha en bra strategi. I underhållshandboken har vi skapat en lättanvänd och följbar handbok med tydlig vägledning om hur den ska följas.

Visste du förresten att MaintMaster är den enda underhållssystemet som bygger på underhållsstandarden?

Ladda ner ditt exemplar:

Underhåll enligt svensk standard

Din praktiska vägledning till svensk underhålls standard börjar här.

Underhålls vision, strategi & policy

I detta kapitel får du ett exempel på hur man utvecklar en stark underhålls vision,  strategi och policy.

Underhållsstandard

Underhållsrelaterade standarder och allmän terminologi samt definitioner.

Förebyggande underhåll

Ett effektivt förebyggande underhåll säkerställer förbättrad tillgänglighet och sänker underhållskostnaderna.

Avhjälpande underhåll

Att arbeta med avhjälpande underhåll syftar till att återställa en enhet, efter att fel har upptäckts.

Förbättrande underhåll

Syftet med förbättrande underhåll är att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder för utrustningen.

Modifieringar

Modifieringar på utrustning för att öka hastighet och kvalité, bör separeras från budget. 

Ärendehantering

För att kunna ta rätt beslut, krävs det att man använder sig att rätt underlag. 

Organisation

Det är viktigt att alla organisationer att noga överväger sin underhållsstrategi.

Ekonomi

Underhållsekonomi är ett omfattande uttryck som används för att hantera underhållsaktiviteter.

Mål och nyckeltal

Underhållet bör alltid syfta till att förbättra driftsäkerheten och mäta den med hjälp av riktiga värden.

Implementation av MaintMaster

Lär dig hur du implementerar ett CMMS i din organisation i enlighet med underhållsstandarden.

Planering & Schemaläggning

Planering och förberedelser bidrar till att minimera driftstopp och maximera fördelarna.

Reservdelsstyrning

En effektiv är avgörande för lagerhållning och förbättrad tillgänglighet.

Lean - 5S

När det gäller underhåll kan LEAN-principerna användas för att effektivisera processerna och öka effektiviteten.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en process för att förebygga olyckor och skador på arbetsplatsen.

MaintMaster Underhållssystem

MaintMasters underhållssystem anpassas efter dina behov och är tillgängligt för mobil och surfplattor – allt utan krav på kodning.

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet