Skip to content

Underhållshandboken, Skapat av proffs för proffs 

En underhållsorganisations främsta mål är alltid att förbättra driftsäkerheten. Kärnan är att ha en bra strategi. I underhållshandboken har vi skapat en lättanvänd och följbar handbok med tydlig vägledning om hur den ska följas.

Visste du förresten att MaintMaster är den enda CMMS-lösningen som bygger på EN Maintenance & ISO 55000-standarden?

Underhålls Vision, Strategi & Policy

I detta kapitel får du ett exempel på hur man kan utveckla en stark underhållsvision, en tydlig strategi och en policy.

Underhållsstandarder

Följande underhållsrelaterade standarder och allmän terminologi samt definitioner.

Förebyggande underhåll

Ett effektivt förebyggande underhåll säkerställer förbättrad tillgänglighet och sänker underhållskostnaderna.

Avhjälpande underhåll

Avhjälpande underhåll hjälper till att se till att utrustningen fungerar optimalt för att driva ett företag eller en organisation smidigt.

Förbättrande underhåll

Syftet med förbättrande underhåll är att identifiera och genomföra förbättringsåtgärder för utrustningen.

Modifieringar

Det är ofta underhållsorganisationen som ansvarar för att utföra modifieringar.

Underhållsorganisation

Det är viktigt att alla organisationer att noga överväger sin underhållsstrategi.

Underhållsekonomi

Underhållsekonomi är ett omfattande uttryck som används för att hantera underhållsaktiviteter.

Mål och nyckeltal för underhåll

Underhållet bör alltid syfta till att förbättra driftsäkerheten och mäta den med hjälp av riktiga värden.

Implementering av MaintMaster

Lär dig hur du implementerar ett CMMS i din organisation i enlighet med underhållsstandarden.

Planering och beredning

Planering och förberedelser bidrar till att minimera driftstopp och maximera fördelarna.

Underhåll med LEAN

När det gäller underhåll kan LEAN-principerna användas för att effektivisera processerna och öka effektiviteten.

Hantering av reservdelar

En effektiv är avgörande för lagerhållning och förbättrad tillgänglighet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en process för att förebygga olyckor och skador på arbetsplatsen.

Skräddarsydd Underhållshandbok

Vi kan erbjuda anpassning med hjälp av MaintMaster för att skapa din egen manual.

Hur väljer man rätt CMMS?

Varje företag är annorlunda, men det finns vissa gemensamma kriterier som finns när man väljer system. Välj rätt system i 7 steg.

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet