Skip to content

Kapitel 8

UNDERHÅLLSEKONOMI

En underhållsplan är ett omfattande strategi som används för att hantera och organisera underhållsaktiviteter inom en organisation. Den bygger på EN 13306 och hjälper organisationer att identifiera och prioritera sina underhållsuppgifter, optimera användningen av sina resurser och förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i underhållsverksamheten.

Genom att skapa en plan kan organisationer se till att alla nödvändiga underhållsuppgifter utförs i tid och på ett organiserat sätt, vilket leder till förbättrad tillförlitlighet, säkerhet och prestanda.

BASERAT PÅ STANDARD

Kontoupplägg för underhållskostnader baserat på SS-EN 13 306 & Kontoplan bas 2017

maintmaster-maintenance-manual-chapter-08-maintenance-account-plan

 

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet