Skip to content

Kapitel 10

EKONOMI

Kontoupplägg för underhållskostnader

Ekonomiska uppföljningar av underhållskostnader bokförs vanligtvis på konto 5510 som enligt BAS-kontoplan är ett konto för ”Underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar” Men det är också vanligt att man inom underhåll har olika konton för andra typer av underhållsarbeten, såsom elarbete eller mekaniska reparationer. I MaintMasters underhållssystem är detta inte nödvändigt, eftersom vi kan koppla användare till olika grupper som exempelvis ”Elektriker” eller ”Mekaniker”.

Detta möjliggör att man enkelt kan göra uppföljningar av olika typer av arbeten via urval i MaintMaster. Nedan kan man se hur vi kopplar kontonummer till jobbkategorier för att kunna göra kostnadsuppföljningar för respektive kategori. Detta kan i förlängningen avsevärt underlätta budgetarbetet genom att till exempel följa och/eller beräkna kostnadsutfall för de olika kategorierna per linje eller maskin

swe.Maintenance Manual_50

 

Baserat på SS-EN 13306 och BAS Kontoplan

 

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet