FINANSE

Na podstawie normy

Poniższy rysunek ilustruje konfigurację konta dla kosztów utrzymania w oparciu o EN 13 306 oraz przykład planu kont:

 

Maintenance Account Setup

 


Czytasz dalej?
Przejdź do następnego rozdziału, aby przeczytać o CELE I KLUCZOWE
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI.

Kontynuuj

Download the pdf version!