PRZEMYŚLANE ZARZĄDZANIE BHP

PRZEMYŚLANE ZARZĄDZANIE BHP

Bezpieczne utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu ma na celu redukcję zakłóceń i przestojów produkcji, a zgodnie z krajowymi przepisami BHP praca musi zostać zaplanowana i ułożona tak, aby można ją było wykonywać w zdrowym i bezpiecznym środowisku/otoczeniu. Wszelkie prace nadzwyczajne, takie jak naprawy spowodowane awarią maszyny, muszą być również zaplanowane i przygotowane, żeby nie stwarzały zagrożenia dla techników utrzymania ruchu lub osób znajdujący się w pobliżu. Maszyny, urządzenia i inne przyrządy techniczne muszą być skonstruowane, umiejscowione i używane tak, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i nie doprowadzić do wypadku czy uszczerbku na zdrowiu.

 

Odpowiedzialność za koordynację

Działania podwykonawców zawsze wymagają, żeby osoba z organizacji przyjmującej zamówiła/ zaaprobowała ich pracę. Trzeba wyraźnie określić, kto ponosi odpowiedzialność za koordynację pracy podwykonawców. Osoba odpowiedzialna za koordynację musi zaplanować pracę i upewnić się, że odpowiedzialność za sprzęt ochronny, kordony oraz inne środki ochronne, takie jak w przypadku prac gorących, zostanie wyraźnie określona między osobą ponoszącą odpowiedzialność a podwykonawcą. Porozumienie i wspólne planowanie to konieczność w celu redukcji ryzyka, jakie może się pojawić podczas konserwacji. Osoba wyznaczona do ponoszenia odpowiedzialności odpowiada również za zapewnienie, że podwykonawca zapoznał się z odpowiednimi zasadami i regułami, i stosuje się do nich.


Nie ma już więcej rozdziałów do przeczytania.

Teraz nadszedł czas, abyś stworzył swój własny podręcznik utrzymania ruchu, dostosowany do potrzeb Twojej firmy! Wyślij wiadomość e-mail do henrik.hagdorn@maintmaster.com a otrzymasz więcej informacji.

Download the pdf version!