Skip to content

Rozdział 14

PRZEMYŚLANE ZARZĄDZANIE BHP

Systematyczne zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem w zakresie konserwacji to proces organizowania i wdrażania środków zapobiegających wypadkom i urazom w miejscu pracy związanym z konserwacją. Obejmuje to identyfikację potencjalnych zagrożeń, ocenę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami oraz wdrażanie środków kontroli w celu ograniczenia tego ryzyka. Można to osiągnąć poprzez połączenie szkoleń, kontroli inżynieryjnych i kontroli administracyjnych, takich jak ustanowienie procedur i protokołów bezpieczeństwa.

Skutecznie zarządzając bezpieczeństwem i higieną pracy w dziale utrzymania ruchu, firmy mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków i urazów, poprawić morale pracowników i zwiększyć produktywność.

Bezpieczne utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu ma na celu redukcję zakłóceń i przestojów produkcji, a zgodnie z krajowymi przepisami BHP praca musi zostać zaplanowana i ułożona tak, aby można ją było wykonywać w zdrowym i bezpiecznym środowisku/otoczeniu. Wszelkie prace nadzwyczajne, takie jak naprawy spowodowane awarią maszyny, muszą być również zaplanowane i przygotowane, żeby nie stwarzały zagrożenia dla techników utrzymania ruchu lub osób znajdujący się w pobliżu. Maszyny, urządzenia i inne przyrządy techniczne muszą być skonstruowane, umiejscowione i używane tak, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i nie doprowadzić do wypadku czy uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialność za koordynację

Działania podwykonawców zawsze wymagają, żeby osoba z organizacji przyjmującej zamówiła/ zaaprobowała ich pracę. Trzeba wyraźnie określić, kto ponosi odpowiedzialność za koordynację pracy podwykonawców. Osoba odpowiedzialna za koordynację musi zaplanować pracę i upewnić się, że odpowiedzialność za sprzęt ochronny, kordony oraz inne środki ochronne, takie jak w przypadku prac gorących, zostanie wyraźnie określona między osobą ponoszącą odpowiedzialność a podwykonawcą. Porozumienie i wspólne planowanie to konieczność w celu redukcji ryzyka, jakie może się pojawić podczas konserwacji. Osoba wyznaczona do ponoszenia odpowiedzialności odpowiada również za zapewnienie, że podwykonawca zapoznał się z odpowiednimi zasadami i regułami, i stosuje się do nich.

 

 

PODRĘCZNIK UTRZYMANIA RUCHU

W tym bezpłatnym podręczniku stworzyliśmy łatwy w użyciu podręcznik z jasnymi wskazówkami, jak go przestrzegać. Dowiedz się, jak zbudować inteligentną organizację utrzymania ruchu z dobrą strategią opartą na EN Maintenance Standard. 

Pobierz bezpłatną kopię podręcznika i zacznij działać.

Darmowa wersja testowa

Zacznij korzystać z MaintMaster już dziś

zarezerwuj demo

Dowiedz się więcej o systemie