LEAN

Lean - 5S

Metoda 5S służy do tworzenia i utrzymywania wydajnego, bezpiecznego i uporządkowanego miejsca pracy. Metoda 5S może być wdrożona równie łatwo w biurze jak i na produkcji, w oparciu o udział wszystkich pracowników. Nazwa 5S pochodzi od pięciu japońskich słów, które zostały przetłumaczone na język polski – zobacz wyjaśnienie na schemacie. Uporządkowane miejsce pracy znacznie zmniejsza i minimalizuje ryzyko uszkodzenia przedmiotów lub zranienia; zwiększa również szansę na lepsze utrzymanie poprzez zmniejszenie ilości odpadów, czasu przezbrojenia i odrzuconych produktów. Przede wszystkim jednak zapewnia przyjemne miejsce pracy i bardziej stabilny przebieg pracy.

Lean 5S

AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU

Autonomiczne utrzymanie ruchu ma na celu ulepszenie niezawodności operacyjnej urządzenia produkcyjnego przez zawiązanie ścisłej współpracy między pracownikami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu a operatorami. Operatorzy mają unikalny wgląd i wiedzę w zakresie codziennych działań, co jest niezwykle cenne dla osób odpowiadających za utrzymanie ruchu. Osoby odpowiadające za utrzymanie ruchu cechują się natomiast unikalnym zrozumieniem utrzymania ruchu i funkcjonalności. Dzięki wymianie i transferowi wiedzy ściślej związanej z urządzeniem niepożądane zmiany mogą zostać na czas wykryte i działania wobec nich podjęte przed wystąpieniem jakichkolwiek awarii. Technicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu odgrywają naprawdę ważną rolę w tej pracy jako mentorzy, nauczyciele i trenerzy.

Angażowanie operatorów przy wdrażaniu niektórych zadań konserwacyjnych zwiększa możliwości przeprowadzania codziennych kontroli i cotygodniowych prac konserwacyjnych. Przykładowe działania konserwacyjne, jakie mogą być wykonywane przez operatorów, to sprawdzanie, smarowanie, olejenie, wymiana niektórych części i podstawowe prace naprawcze.

Autonomiczne utrzymanie ruchu pozwoli pracownikom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu poświęcić więcej czasu na specjalistyczne i ulepszeniowe utrzymanie ruchu w celu zwiększenia niezawodności operacyjnej.

Dział produkcji odpowiada za wykonywanie planowego autonomicznego utrzymania ruchu, przestrzegając standardowych procedur i odstępów w czasie. Zgłaszanie odbywa się w zgodzie z instrukcjami w systemie CMMS. Jeśli podczas kontroli zostanie wykryty błąd, zajęcie się nim traktowane jest jako praca następcza w
systemie CMMS.

SPECJALISTYCZNE UTRZYMANIE RUCHU

Celem skutecznego utrzymania ruchu jest praca tworząca jakość z perspektywy prewencyjnej, planowej i ulepszeniowej. Praca wymagająca bezzwłocznego działania korekcyjnego uważana jest za brak jakościowy, podejmuje się więc działania w celu zmniejszenia ryzyka ponownego jej wystąpienia. Ważnym elementem w zakresie zapewnienia poprawnego funkcjonowania specjalistycznego utrzymania ruchu jest koordynacja działań z pracą wykonywaną przez operatorów.

Specjalistyczne utrzymanie ruchu to działanie zorientowane na cel, które nieustannie ulepsza niezawodność opartą o potrzeby produkcji, dokonując pomiarów działań i zarządzając nimi w odniesieniu do wyników. Służy do tego standaryzacja przebiegu procesu ulepszania, pomiaru efektywności i zarządzania zorientowanego na cel, a także wprowadzanie ciągłej optymalizacji istniejących planów utrzymania ruchu.

Przykład

Poniżej podano przykłady, które mogą wchodzić w skład specjalistycznego utrzymania ruchu:

 • Zarządzanie zorientowane na cel i monitorowanie wykorzystujące kluczowe wskaźniki efektywności
 • Prace budżetowe
 • Standardowa metoda pracy
 • Korekcyjne i prewencyjne utrzymanie ruchu
 • Planowanie i przygotowanie działań konserwacyjnych
 • Strategia utrzymania ruchu
 • Analiza (6-sigma, FMEA, SPL, analiza przyczyny źródłowej)
 • Rozwój umiejętności
 • Analiza oleju i wibracji
 • Termografia
 • Gospodarka częściami zamiennymi
 • Dokumentacja
 • Koszt cyklu życia (ang. Life Cycle Cost – LCC)

Następny rozdział

Chcesz kontynuować czytanie?
Przejdź do następnego rozdziału, aby przeczytać o GOSPODARKA CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI.

Kontynuuj

Download the pdf version!