Skip to content

Rozdział 12

LEAN - 5S

Metoda 5S służy do tworzenia i utrzymywania wydajnego, bezpiecznego i uporządkowanego miejsca pracy. Metoda 5S może być wdrożona równie łatwo w biurze jak i na produkcji, w oparciu o udział wszystkich pracowników. Nazwa 5S pochodzi od pięciu japońskich słów, które zostały przetłumaczone na język polski – zobacz wyjaśnienie na schemacie. Uporządkowane miejsce pracy znacznie zmniejsza i minimalizuje ryzyko uszkodzenia przedmiotów lub zranienia; zwiększa również szansę na lepsze utrzymanie poprzez zmniejszenie ilości odpadów, czasu przezbrojenia i odrzuconych produktów. Przede wszystkim jednak zapewnia przyjemne miejsce pracy i bardziej stabilny przebieg pracy.

 

maintmaster-maintenance-manual-chapter-12-lean-5s

 

AUTONOMICZNE UTRZYMANIE RUCHU

Autonomiczne utrzymanie ruchu ma na celu ulepszenie niezawodności operacyjnej urządzenia produkcyjnego przez zawiązanie ścisłej współpracy między pracownikami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie ruchu a operatorami. Operatorzy mają unikalny wgląd i wiedzę w zakresie codziennych działań, co jest niezwykle cenne dla osób odpowiadających za utrzymanie ruchu. Osoby odpowiadające za utrzymanie ruchu cechują się natomiast unikalnym zrozumieniem utrzymania ruchu i funkcjonalności. Dzięki wymianie i transferowi wiedzy ściślej związanej z urządzeniem niepożądane zmiany mogą zostać na czas wykryte i działania wobec nich podjęte przed wystąpieniem jakichkolwiek awarii. Technicy odpowiedzialni za utrzymanie ruchu odgrywają naprawdę ważną rolę w tej pracy jako mentorzy, nauczyciele i trenerzy.

Angażowanie operatorów przy wdrażaniu niektórych zadań konserwacyjnych zwiększa możliwości przeprowadzania codziennych kontroli i cotygodniowych prac konserwacyjnych. Przykładowe działania konserwacyjne, jakie mogą być wykonywane przez operatorów, to sprawdzanie, smarowanie, olejenie, wymiana niektórych części i podstawowe prace naprawcze.

Autonomiczne utrzymanie ruchu pozwoli pracownikom odpowiedzialnym za utrzymanie ruchu poświęcić więcej czasu na specjalistyczne i ulepszeniowe utrzymanie ruchu w celu zwiększenia niezawodności operacyjnej.

Dział produkcji odpowiada za wykonywanie planowego autonomicznego utrzymania ruchu, przestrzegając standardowych procedur i odstępów w czasie. Zgłaszanie odbywa się w zgodzie z instrukcjami w systemie CMMS. Jeśli podczas kontroli zostanie wykryty błąd, zajęcie się nim traktowane jest jako praca następcza w
systemie CMMS.

SPECJALISTYCZNE UTRZYMANIE RUCHU

Celem skutecznego utrzymania ruchu jest praca tworząca jakość z perspektywy prewencyjnej, planowej i ulepszeniowej. Praca wymagająca bezzwłocznego działania korekcyjnego uważana jest za brak jakościowy, podejmuje się więc działania w celu zmniejszenia ryzyka ponownego jej wystąpienia. Ważnym elementem w zakresie zapewnienia poprawnego funkcjonowania specjalistycznego utrzymania ruchu jest koordynacja działań z pracą wykonywaną przez operatorów.

Specjalistyczne utrzymanie ruchu to działanie zorientowane na cel, które nieustannie ulepsza niezawodność opartą o potrzeby produkcji, dokonując pomiarów działań i zarządzając nimi w odniesieniu do wyników. Służy do tego standaryzacja przebiegu procesu ulepszania, pomiaru efektywności i zarządzania zorientowanego na cel, a także wprowadzanie ciągłej optymalizacji istniejących planów utrzymania ruchu.

PRZYKŁAD

Poniżej podano przykłady, które mogą wchodzić w skład specjalistycznego utrzymania ruchu:

 • Zarządzanie zorientowane na cel i monitorowanie wykorzystujące kluczowe wskaźniki efektywności
 • Prace budżetowe
 • Standardowa metoda pracy
 • Korekcyjne i prewencyjne utrzymanie ruchu
 • Planowanie i przygotowanie działań konserwacyjnych
 • Strategia utrzymania ruchu
 • Analiza (6-sigma, FMEA, SPL, analiza przyczyny źródłowej)
 • Rozwój umiejętności
 • Analiza oleju i wibracji
 • Termografia
 • Gospodarka częściami zamiennymi
 • Dokumentacja
 • Koszt cyklu życia (ang. Life Cycle Cost – LCC)

 

 

PODRĘCZNIK UTRZYMANIA RUCHU

W tym bezpłatnym podręczniku stworzyliśmy łatwy w użyciu podręcznik z jasnymi wskazówkami, jak go przestrzegać. Dowiedz się, jak zbudować inteligentną organizację utrzymania ruchu z dobrą strategią opartą na EN Maintenance Standard. 

Pobierz bezpłatną kopię podręcznika i zacznij działać.

Darmowa wersja testowa

Zacznij korzystać z MaintMaster już dziś

zarezerwuj demo

Dowiedz się więcej o systemie