Skip to content

Rozdział 7

ORGANIZACJA

Zgodnie z normą EN 13306, organizacja zajmująca się utrzymaniem ruchu w dużej firmie powinna dysponować niezbędnymi zasobami i wiedzą specjalistyczną do obsługi wszystkich działań związanych z utrzymaniem ruchu we własnym zakresie.

Organizacje średniej wielkości mogą również posiadać wewnętrzny zespół ds. konserwacji, ale mogą również zlecać niektóre zadania wyspecjalizowanym wykonawcom.

Mniejsze organizacje mogą w większym stopniu polegać na outsourcingu, podczas gdy małe organizacje mogą w ogóle nie mieć dedykowanego zespołu ds. konserwacji i zamiast tego polegać na zewnętrznych wykonawcach w zakresie wszystkich potrzeb związanych z konserwacją.

Ważne jest, aby wszystkie organizacje dokładnie rozważyły swoją strategię konserwacji i wybrały podejście, które najlepiej odpowiada ich potrzebom i zasobom.

W PRZYPADKU DUŻYCH ORGANIZACJI

Poniższy rysunek ilustruje przykład tego, jak może wyglądać organizacja utrzymania ruchu w dużej firmie.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-07-major-organisations

 

W PRZYPADKU ORGANIZACJI O ŚREDNICH ROZMIARACH

Poniższy rysunek ilustruje przykład, jak może wyglądać organizacja utrzymania ruchu w średniej wielkości organizacji.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-07-medium-organisations

 

W PRZYPADKU NIECO MNIEJSZYCH ORGANIZACJI

Poniższy rysunek ilustruje przykład, jak mogłaby wyglądać organizacja utrzymania ruchu w nieco mniejszej organizacji.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-07-smaller-organisations

 

W PRZYPADKU MAŁYCH ORGANIZACJI

Poniższy rysunek ilustruje przykład tego, jak może wyglądać organizacja utrzymania ruchu w małej organizacji.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-07-small-organisations

 

 

PODRĘCZNIK UTRZYMANIA RUCHU

W tym bezpłatnym podręczniku stworzyliśmy łatwy w użyciu podręcznik z jasnymi wskazówkami, jak go przestrzegać. Dowiedz się, jak zbudować inteligentną organizację utrzymania ruchu z dobrą strategią opartą na EN Maintenance Standard. 

Pobierz bezpłatną kopię podręcznika i zacznij działać.

Darmowa wersja testowa

Zacznij korzystać z MaintMaster już dziś

zarezerwuj demo

Dowiedz się więcej o systemie