Skip to content

Kapitel 7

UNDERHÅLLSORGANISATION

Enligt EN 13306 ska underhållsorganisationen i ett större företag ha de resurser och den expertis som krävs för att hantera all underhållsverksamhet internt.

Medelstora organisationer kan också ha ett internt underhållsteam, men kan också lägga ut vissa uppgifter på specialiserade entreprenörer.

Mindre organisationer kan förlita sig mer på outsourcing, medan små organisationer kanske inte har något särskilt underhållsteam alls och i stället förlitar sig på externa entreprenörer för alla underhållsbehov.

Det är viktigt att alla organisationer noga överväger sin underhållsstrategi och väljer det tillvägagångssätt som bäst motsvarar deras behov och resurser.

FÖR STÖRRE ORGANISATIONER

Följande bild visar ett exempel på hur en underhållsorganisation kan se ut i ett större företag.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-07-major-organisations

 

FÖR MEDELSTORA ORGANISATIONER

Följande bild visar ett exempel på hur en underhållsorganisation kan se ut i en medelstor organisation.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-07-medium-organisations

 

FÖR DEN NÅGOT MINDRE ORGANISATIONEN

Följande bild visar ett exempel på hur en underhållsorganisation kan se ut i en något mindre organisation.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-07-smaller-organisations

 

FÖR DEN LILLA ORGANISATIONEN

Följande bild visar ett exempel på hur en underhållsorganisation kan se ut i en mindre organisation.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-07-small-organisations

 

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet