Skip to content

Kapitel 8

ÄRENDEHANTERING

Underhållsorganisationen arbetar primärt med underhållsrelaterade frågor och aktiviteter för att vidmakthålla och förbättra driftsäkerheten i anläggningen genom avhjälpande, förebyggande eller förbättrande underhåll. Utöver detta är det vanligt att man deltar i eller projektleder modifieringsprojekt gällande driftsäkerhet eller projekt i kvalitets- eller hastighetshöjande syfte. Rätt eller fel?

Man kan ha många och långa diskussioner om detta och om vem som ska göra vad i en organisation men frågan grundar sig i vilka beslut och strategival som tidigare gjorts i ledningen. För att ta rätt beslut om olika ansvarsområden och uppgifter är det tyvärr inte alltid enkelt för en underhållschef att motivera för en ledningsgrupp om hur man bör organisera sig och vilka uppgifter man bör ansvara för som underhållsorganisation för att nå uppsatta mål. Det är därför det är viktigt att rapportera tidsåtgång för genomförda arbeten i ett underhållssystem.

Bra data underlättar alltid beslutsprocessen och det förenklar beslut om viktiga förändringar som främjar driftsäkerhetsarbetet. Det är till exempel vanligt förekommande att man ger kvalificerade underhållstekniker uppdrag som inte alls är underhållsrelaterade, exempelvis att sätta upp hyllor, whiteboards eller flytta möbler och lysrörsarmaturer på ett kontor.

Uppgifterna kan vara många och det kanske inte är ett felaktigt val. Man bör dock veta hur mycket tid man lägger på den här typen av uppgifter. Om en betydande andel av tiden i en undehållsorganisation spenderas på akut avhjälpande underhåll behöver man egentligen inte fundera länge på om denna typ av enklare ärenden adderar något större värde gällande driftsäkerheten i anläggningen. Det kanske inte är fel att underhållspersonalen utför icke-underhållsrelaterade arbetsuppgifter men det är definitivt viktigt att detta, och tiden man spenderar, rapporteras för att möjliggöra framtida faktabaserade beslut.

Jobbkategori “Ärendehantering” i MaintMaster kan med fördel användas för att rapportera denna typ av arbetsuppgifter, se modellen nedan.

swe.Maintenance Manual_12

 

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet