Skip to content

Kapitel 5

AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL

Avhjälpande underhåll är underhåll som genomförs efter det att ett feltillstånd har upptäckts och med avsikt att återställa en enhet till ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion.

Det avhjälpande underhållet kan bestå av såväl uppskjutet som akut avhjälpande underhåll.

UPPSKJUTET AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL
Avhjälpande underhåll som inte utförs omedelbart efter att ett feltillstånd har upptäckts, utan senareläggs 
enligt givna regler.

AKUT AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL
Avhjälpande underhåll som utförs omedelbart efter det att ett feltillstånd har upptäckts för att undvika 
oacceptabla konsekvenser.

Avhjälpande Underhåll

FÖRDELAR

 • Lämplig för maskiner som är enkla att byta ut eller har låg inköpskostnad.
 • Lämplig för vissa maskiner i redundanta system där inga kostsamma bieffekter kan förväntas vid haveri.
 • Kräver inga eller begränsade investeringar i kompetens eller teknik.

NACKDELAR

 • Innebär akuta oförutsedda maskinhaverier.
 • Svårt och ibland omöjligt att planera underhållsverksamheten.
 • Kapitalförstöring – små maskinproblem förblir oupptäckta och utvecklas till kostsamma haverier.
 • Låg eller ingen kompetensutveckling av personalen
 • Risk för personskador vid haverier.
 • Ökad miljöpåverkan.
 • Högre energiförbrukning
 • Arbetsorderflöde, AU (exempel på rutin)


Felanmälan
Vid driftstopp ringer man direkt till underhåll, vem som svarar styrs av gällande rutiner. Beställare skapar därefter en felanmälan i underhållssystemet genom att klicka på knappen ”Avhjälpande underhåll” och väljer lämplig prioritet. Därefter går beställningen vidare till respektive områdesansvarig för vidare handläggning. Mottagare av felanmälan ska alltid fråga beställaren om en felanmälan är registrerad i underhållssystemet. Icke-akuta fel anmäls direkt i underhållssystemet. 

I de fall beställaren inte kan eller känner sig osäker ska ansvarig tekniker eller ledare bistå med hjälp för att hantera en felanmälan. Detta kan göras i efterhand när det aktuella felet är åtgärdat men grundläggande är att jobb ska endast i undantagsfall utföras om det inte är inlagt i underhållssystemet.

Mottagare av felanmälan
Ansvarig för aktuell linje, område eller utrustning ansvarar för att planering, utförande och återrapportering av dessa jobb blir genomförda.

Avslut av arbetsorder
Efter genomförd underhållsinsats ska jobbet omgående avrapporteras med tidsåtgång, åtgärdsbeskrivning samt en förenklad grundorsaksanalys med avslutskod. Vid driftstopp ska stilleståndstid rapporteras innan jobbet avslutas och vid behov ska uppföljningsjobb skapas för vidare analys och/eller vidare åtgärd

Prioritetsnivåer

PRIORITETSNIVÅER FÖR FELANMÄLAN (JOBBKATEGORI ”AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL”)

Driftstopp – Haveri! Maskinen står still, felet behöver åtgärdas omedelbart.

Produktionsstörning – Maskinen fungerar men kanske inte så väl.

Fel och Brister – För hantering av avvikelser och saker som inte direkt påverkar driften, men bör hanteras.

Akut Avhjälpande Underhåll

swe_underhallshandboken-akut-avhjalpande_27

 

Uppskjutet Avhjälpande Underhåll

swe.Maintenance Manual_28

 

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet