Skip to content

Kapitel 11

PLANERING OCH BEREDNING av underhållsaktiviteter

Underhållsaktiviteter är viktiga för att en anläggning, utrustning eller ett system ska fungera korrekt och hålla länge. Genom att planera och förbereda dessa aktiviteter kan man se till att de utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, vilket minimerar stilleståndstiden och maximerar fördelarna.

BEREDNING AV UNDERHÅLLSAKTIVITETER

För att säkerställa ett effektivt och säkert förebyggande underhåll till en bra kvalitet, är det mycket viktigt att dessa aktiviteter är förberedda avseende reservdelsbehov, tidsåtgång och andra nödvändiga resurser som behövs för att kunna genomföra åtgärden utan onödiga väntetider.

Några av delmomenten i beredningsarbetet är

  • Registrering och uppdatering av anläggningsregister inklusive bildnavigering i underhållssystemet.
  • Beslut och registrering av reservdelar som ska förråds hållas och knyta dessa till objekt i underhållssystemet.
  • Upplägg av reservdelsbehov och tidsåtgång för återkommande underhållsaktiviteter, inkl. operatörsunderhåll.
  • Framtagning av instruktioner för förebyggande underhåll.
  • Uppmärkning av utrustning i form av inventarienummer och smörjpunkter mm.
  • Registrering av förändringar i maskiner och utrustningar och uppdatering av tillhörande underhållsdokumentation.

 

Akut avhjälpande underhåll

maintmaster-maintenance-manual-chapter-11-immediate-corrective-maintenance

 

Uppskjutet avhjälpande underhåll

maintmaster-maintenance-manual-chapter-11-deferred-corrective-maintenance

 

Förebyggande underhållmaintmaster-maintenance-manual-chapter-11-preventive-maintenance

 

 

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet