Skip to content

Kapitel 13

PLANERING & SCHEMALÄGGNING

Daglig styrning

Uppföljning av tidigare händelser och daglig styrning av planerade aktiviteter eller nyligen uppkomna problem är en viktig del i underhållsorganisationens vardag för att kunna upprätthålla en fungerande dialog mellan olika team. Upprätta en agenda för varje möte och tänk igenom vilka som ska delta på respektive möte. Använd gärna en Whiteboard eller en sammanställningssida med urval i MaintMaster för att visualisera vilka aktiviteter som pågår eller som nyligen är avslutade.

Nedan visas ett exempel på en mötesstruktur som inte enbart innefattar daglig styrning utan mer en grundplanering för flera olika återkommande möten i en underhållsorganisation. Saknas en etablerad mötesstruktur är tipset att börja i liten skala med ett morgonmöte varje dag för att sedan bygga vidare på processen.


swe.Maintenance Manual_72

Planering av underhållsaktiviteter

För att säkerställa ett effektivt och säkert förebyggande underhåll till en bra kvalitet, är det mycket viktigt att dessa aktiviteter är förberedda avseende reservdelsbehov, tidsåtgång, schemaläggning och andra nödvändiga resurser som behövs för att kunna genomföra åtgärden utan onödiga väntetider.

Några av delmomenten i planeringsarbetet är:

  • Registrering och uppdatering av anläggningsregister inklusive bildnavigering i underhållssystemet.

  • Beslut och registrering av reservdelar som ska förrådshållas och knyta dessa till objekt i underhållssystemet.

  • Behovsbedömning av reservdelar och tidsåtgång för återkommande underhållsaktiviteter.

  • Framtagning av instruktioner för förebyggande underhåll.

  • Uppmärkning av utrustning i form av inventarienummer och smörjpunkter mm.

  • Registrering av förändringar i maskiner och utrustningar och uppdatering av tillhörande underhållsdokumentation.

Planering och schemaläggning av jobb.

swe.Maintenance Manual_74

 

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet