Skip to content

Kapitel 3

UNDERHÅLLSSTANDARD

Det förekommer en mängd olika definitioner och förklaringar på begreppet underhåll. Ofta beror det på faktorer som bransch och nivå i organisationen. För en underhållstekniker som genomför en praktisk underhållsåtgärd kan begreppet underhåll innebära att byta en koppling mellan en motor och en pump. För någon i företagsledningen kanske begreppet underhåll snarare associeras med ett verktyg för att öka konkurrenskraft, produktivitet och lönsamhet.

Nedanstående standarder för underhåll specificerar allmänna termer och definitioner för teknik.

 • SS-EN 13306 TERMINOLOGI

  • Alla gör lika och pratar om samma saker

  • Säkra underlag och data för analyser

  • Begrepp som funkar internationellt


 • SS-EN 15341 UNDERHÅLLSTEKNIK

  • Nyckeltal som baseras på terminologistandard

  • Internationell förståelse


 • SS-EN 13460 UNDERHÅLLSDOKUMENTATION

  • Stöd vid nyanskaffning

 • • Säkra underlag för förebyggande underhåll

Vad betyder underhåll?

Underhållsstandarden säger att:

"Underhåll är en kombination av alla tekniska, administrativa och ledningens åtgärder under en enhets livstid i syfte att vidmakthålla den i, eller återställa den till, ett sådant tillstånd att den kan utföra krävd funktion"

En underhållstekniker ska kunna och förstå underhållsterminologin och standarder, samt ha förmågan att använda dem i praktiken.

För att kunna göra riktiga analyser krävs det att alla pratar och rapporterar på samma sätt, att vi förstår vad de olika begreppen betyder inom underhållsterminologin. Det ger oss möjlighet att mäta och göra riktiga och faktabaserade analyser som i sin tur ligger till grund för underhållsorganisationens beslutsunderlag.

Enligt standard SS-EN 13306

Kategorier av underhåll

Allt underhållsarbete som syftar till att vidmakthålla eller förbättra driftsäkerheten på en maskin eller utrustning delas enligt standard SS-EN 13306 upp i tre arbetstyper, Avhjälpande, Förebyggande och Förbättrande underhåll.

Utöver underhållsaktiviteter så hanterar vi inom underhållsorganisationen många andra projekt och andra typer av supportaktiviteter till produktionsorganisationen. Projekt som inte syftar till att förbättra driftsäkerheten är enligt standard en Modifiering och övriga supportaktiviteter registrerar vi i MaintMaster i kategorin för Ärendehantering.

swe.Maintenance Manual_12

Enligt standard SS-EN 13306

Underhållstyper

swe.Maintenance Manual_13

Enligt standard SS-EN 13306

Typer av underhåll

swe.Maintenance Manual_14

Enligt standard SS-EN 13306

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet