Skip to content

Kapitel 2

Underhållsstandarder

Det finns många definitioner och tolkningar av begreppet underhåll. Tolkningarna varierar ofta beroende på faktorer som bransch och nivå inom en organisation. För en underhållstekniker som utför en praktisk underhållsuppgift kan begreppet underhåll innebära att byta ut en koppling mellan en motor och en pump. För någon i ledningen kan begreppet underhåll istället betyda ett verktyg som är utformat för att öka konkurrenskraften, produktiviteten och lönsamheten.

UNDERHÅLLSRELATERADE STANDARDER

Följande underhållsrelaterade standarder anger allmän terminologi och definitioner för teknik, administration och ledning inom underhåll.

EN-13306 Terminologi för underhåll

  • Gör att alla gör samma sak och menar samma sak.
  • Tillförlitlig dokumentation och data för analys
  • Begrepp som även fungerar internationellt

EN-13460 Dokument för underhåll

  • Stöd vid nyinköp
  • Tillförlitlig dokumentation för förebyggande underhåll

EN-15341 KPI:er för underhåll

  • Nyckelindikatorer som bygger på terminologistandarder.
  • Internationellt begripliga

VAD ÄR UNDERHÅLL

Underhåll är en kombination av alla tekniska, administrativa och ledningsmässiga åtgärder under en produkts livscykel som syftar till att hålla den i, eller återställa den till, ett tillstånd där den kan utföra den funktion som krävs.

En underhållstekniker måste känna till och förstå terminologi och standarder för underhåll och även kunna använda dem i praktiken.

För att genomföra korrekta analyser krävs att alla talar och rapporterar på samma sätt så att de förstår de olika idéer som underhållsterminologin förmedlar. Detta gör det möjligt att mäta, göra korrekta, faktabaserade analyser som i sin tur utgör grunden för underhållsorganisationens beslutsunderlag.

 

Underhållskategorier

Underhåll är indelat i de fyra illustrerade underkategorierna och kan implementeras som arbetskategorier i MaintMaster. Alla befintliga underhållsaktiviteter och ändringsarbeten kan registreras inom dessa kategorier.

maintmaster-maintenance-manual-chapter-02-maintenance-categories

Typer av Underhåll

maintmaster-maintenance-manual-chapter-02-maintenance-types-of-maintenance

Översikt över den europeiska terminologi standarden för underhåll

maintmaster-maintenance-manual-chapter-02-overview-standards

 

30 Dagar Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet