Skip to content

Vad är ett Computerised Maintenance Management System?

Förenkla underhållet med ett CMMS:

 • Maximera tillgångarna
 • Minimera stillestånd
 • Kontrollera kostnaderna
 • Effektivisera underhållsarbetet
 • Gör underhållet enklare för de anställda
 • Få kontroll över det förebyggande underhållet 

Ett CMMS för underhåll hjälper till att samla in information och styra arbetsuppgifter och ger därmed värdefull hjälp vid planering och utförande av olika typer av underhållsaktiviteter, vilket i sin tur säkerställer driftsäkerheten.

Ett bra CMMS skall Innehålla

Arbetsordrar

Underhållschefer kan använda ett datoriserat underhållshanteringssystem (CMMS) för att beskriva en uppgift och få en rad olika lösningar. CMMS kommer sedan att leda uppgiften till lämplig tekniker.

När arbetet är slutfört kan den ansvariga teknikern markera arbetsordern som slutförd i CMMS och informera underhållschefen om att uppgiften har slutförts. Denna process bidrar till att effektivisera underhållsarbetet och förbättra effektiviteten i underhållsverksamheten.

 

Verktyg för schemaläggning

Effektiv planering är viktigt för underhållsteamet för att se till att alla nödvändiga underhållsuppgifter utförs enligt tidtabell. Programvara för underhållshantering hjälper till med detta genom att tillhandahålla en tillförlitlig arbetskalender och skicka påminnelser till den person som ansvarar för varje uppgift.

Detta hjälper underhållsteamet att fördela arbetsbördan och ser till att inget återkommande underhåll förbises. Genom att organisera sin planering på detta sätt kan underhållsteamet se till att alla underhållsuppgifter utförs effektivt och ändamålsenligt.

Rapportering

Ett underhållssystem gör det möjligt för alla anställda att rapportera om fel och gör dessa rapporter synliga för alla i organisationen. När ett fel rapporteras kan det tilldelas rätt anställd för korrigering.

Defekten rapporteras också till lämplig chef för att se till att den åtgärdas i tid. Denna process bidrar till att säkerställa att defekter identifieras och åtgärdas effektivt, vilket förbättrar tillförlitligheten och prestandan hos organisationens tillgångar.

Dokumentation

Ett CMMS loggar alla reparationer, vilket ger en omfattande historik över underhåll och reparationer som utförts på utrustningen. Detta är särskilt användbart för underhållsteam som hanterar äldre utrustning, eftersom dessa maskiner kan ha en omfattande reparationshistorik. Genom att ha tillgång till denna information kan underhållstekniker och underhållsteam hänvisa till tidigare reparationer när ett problem uppstår, vilket bidrar till att säkerställa att framtida reparationer utförs korrekt.

Detta kan göras av vem som helst när som helst, vilket gör det bekvämt för underhållsteamet att få tillgång till denna information.

Planering

CMMS samlar in data som kan användas för att fatta beslut om framtida underhåll och investeringar. Systemet gör det också möjligt att samla in data om specifika delar av verksamheten, som kan analyseras för att avgöra hur ofta de ska underhållas.

Denna information, tillsammans med uppgifter från tidigare underhåll, kan användas för att fatta välgrundade beslut om framtida investeringar.

 

Inventarier och reservdelar

Ett CMMS hjälper underhållsteam att effektivt lagra och hantera ett stort lager av reservdelar. Det gör det möjligt för teamet att spåra antalet delar i lager, antalet delar som används vid reparationer och när nya delar måste beställas.

Detta hjälper teamet att se till att de har de delar de behöver för att utföra reparationer i tid och på ett effektivt sätt

 

Genom att använda ett CMMS blir underhållsavdelningarna mer framgångsrika och effektiva.

 • 60 Bättre underhållsproduktivitet
 • 80 Minskad manuell hantering
 • 50 Färre administrativa timmar
 • 40 Färre driftsstörningar

ATT ARBETA FRAMGÅNGSRIKT MED ETT CMMS - VÅRA KUNDBERÄTTELSER

Surahammars Bruk ökar datainsamlingen med MaintMaster

Surahammars Bruk ökar datainsamlingen och effektiviteten med MaintMaster för und...
Läs mer om framgången

HUR MAN VÄLJER ETT CMMS I 7 STEG

När du navigerar i processen att välja och implementera ett CMMS för din organisation är det viktigt att komma ihåg att urvalsprocessen kan ta tid. Detta beror på antalet intressenter som måste involveras, var och en med sina egna specifika krav och problem. För att säkerställa en smidig implementering är det viktigt att identifiera dessa beslutsfattare och förstå deras krav.

Även om varje organisation är unik har vi funnit att det finns gemensamma nämnare i CMMS-urvalsprocessen. För att göra det lättare att följa processen har vi delat upp den i 7 viktiga steg.

BEMÄSTRA DITT UNDERHÅLL MED MAINTMASTER CMMS

what-is-a-cmms-and-sensors_big

 

Utforska mer om MaintMaster CMMS

 

VÅRT CMMS ÄR BETRODD AV

logo-swe-rosti-customer-case
logo-swe-nevscustomer-case
logo-swe-cloetta-customer-case
logo-swe-st1-customer-case
logo-swe-siaglass-customer-case
logo-swe-thule-group-customer-case

Hur implementerar jag ett CMMS?

För att implementera ett CMMS måste du definiera ditt uppdrag och din vision för vad du vill att din underhållsavdelning ska uppnå. Identifiera de specifika förbättringar du hoppas kunna uppnå genom att använda ett CMMS - minskade underhållskostnader, förbättrad prestanda för tillgångar eller ökad effektivitet.

Sedan måste du se över dina nuvarande underhållsprocesser och identifiera områden som kan förbättras genom att använda ett CMMS. När du har en uppfattning om vad du behöver för din tillgång måste du undersöka olika CMMS-alternativ och välja det som bäst uppfyller dina behov och din budget.

Före eller under implementeringsfasen måste du utbilda ditt underhållsteam i hur man använder CMMS, inklusive eventuella nya processer eller förfaranden som kommer att införas.

Learn More about Maintenance Excellence

maintenance-excellence-symbol-phone

Hur integrerar jag MaintMaster CMMS?

Det första steget för att integrera ett CMMS i en anläggning är att identifiera alla tillgångar och all utrustning som ska spåras i systemet. Detta kan omfatta maskiner, anläggningar och andra tillgångar som behöver underhållas. När tillgångarna och utrustningen har identifierats är nästa steg att samla in och lägga in data om varje tillgång i CMMS. Detta kan omfatta detaljer som tillgångens plats, märke och modell, underhållshistorik och annan relevant information.

När CMMS har installerats och användarna har utbildats är det viktigt att testa och förfina systemet vid behov för att se till att det uppfyller organisationens behov. Detta kan innebära att man justerar underhållsscheman, finjusterar processen för datainmatning eller lägger till ytterligare funktioner eller möjligheter till CMMS.

Read More About Integrating MaintMaster

 

Iot_broschyr_ENG-1

Nästa nivå av CMMS - Vad är IoT?

et finns flera skäl att överväga att använda sakernas internet (IoT) i din underhållsverksamhet:

Genom att samla in data från sensorer och andra IoT-enheter kan du få en bättre förståelse för dina tillgångars prestanda och skick. Detta kan hjälpa dig att identifiera problem innan de blir större problem, vilket leder till förbättrad tillgångsprestanda och minskad stilleståndstid.

Genom att automatisera underhållsuppgifter och processer med hjälp av IoT-enheter kan du spara tid och minska den arbetskraft som krävs för att underhålla dina tillgångar. Genom att identifiera och åtgärda underhållsproblem i ett tidigt skede kan du minska reparations- och utbyteskostnaderna.

Genom att använda IoT-enheter för att övervaka dina tillgångars skick kan du öka säkerheten och effektiviteten i verksamheten och minska risken för olyckor och skador. 

På det hela taget kan användningen av IoT för underhåll hjälpa dig att förbättra dina tillgångars prestanda och tillförlitlighet, minska kostnaderna och öka effektiviteten och säkerheten.

Ladda ner IoT broschyren

FÖR DIN INDUSTRI

 • Processindustrin
  • Vi bestämde oss för MaintMaster på grund av deras verktygsflexibilitet, deras kundsupport och hur villiga MaintMaster är att ta till sig våra synpunkter för att ytterligare förbättra kvaliteten på deras produkter. Manuel Medina, Engineering Projects Manager, Gränges Americas Inc Läs mer om framgången på Gränges Americas Inc
  • Visste du att den första kunden som gick med i MaintMaster kom från processindustrin? Därför anser vi att vi är experter på området. Med över 20 års erfarenhet vet vi hur svårt och utmanande det kan vara att verka i denna bransch, därför är vi här för att göra det enklare för dig! Kolla in branschen
 • Livsmedels & Dryckesindustrin
  • Med vår tidigare lösning skulle det naturligtvis kosta oss mycket pengar att ändra något. De ville att vi skulle arbeta med deras system. Ert system kommer att fungera enligt vad vi vill. Det är så mångsidigt att vi i princip kan få det att göra vad som helst. Geoff Kynaston-Stear, H&S CHEF, Bedgrow Läs mer om framgången på Bedgrow
  • Livsmedels- och dryckesindustrin har en hög standard när det gäller produktion, med all den dokumentation som krävs för att uppfylla standarderna. Med penna och papper är detta en omöjlig uppgift, men med MaintMaster kan du känna dig trygg med att du har allt du behöver för att bli en framgångsrik producent. Kolla in branschen
 • Fordonsindustrin
  • Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för förebyggande underhåll. Erik Arnesson, Projektledare, Automotive Components Floby AB Läs mer om framgången på AC Floby
  • Att arbeta i en stressig miljö är vanligt för människor inom bilindustrin. Men måste det verkligen vara så här? Svaret är nej, och lösningen är MaintMaster. Kolla in branschen
 • Energi & miljö
  • Det finns många personer inom underhållsbranschen som har arbetat med MaintMaster. Och det visade sig att MaintMaster var så bra att vi inte behövde prova något annat. Anders Carlberg, Produktionstekniker, Svensk Plaståtervinning Läs mer om framgången på Svensk Plaståtervinning
  • Att arbeta i en mycket krävande miljö kan vara en mycket stressig uppgift, men när du har en underhållsprogramvara som kan hjälpa dig att planera ditt dagliga arbete blir det mycket lättare. Det är slut med Excel-filer och att springa runt och skriva ut papper. Kolla in branschen
 • Tillverkningsindustrin
  • Genom att skriva in arbetsordernumret direkt på fakturan kan vi enkelt kontrollera vilka jobb som har utförts och jämföra dem med våra egna register. Stefan Svensson, Underhållschef, Anza Orkla House Care Läs mer om framgången på Anza Orkla House Care
  • När du arbetar inom tillverkningsindustrin arbetar du med råvaror som måste omvandlas till färdiga produkter som andra branscher kan använda i sin produktion, och i vissa fall även konsumenten själv. Därför behöver tillverkningsindustrin ett dynamiskt underhållssystem, precis som MaintMaster. Kolla in branschen
 • Vi bestämde oss för MaintMaster på grund av deras verktygsflexibilitet, deras kundsupport och hur villiga MaintMaster är att ta till sig våra synpunkter för att ytterligare förbättra kvaliteten på deras produkter. Manuel Medina, Engineering Projects Manager, Gränges Americas Inc Läs mer om framgången på Gränges Americas Inc
 • Visste du att den första kunden som gick med i MaintMaster kom från processindustrin? Därför anser vi att vi är experter på området. Med över 20 års erfarenhet vet vi hur svårt och utmanande det kan vara att verka i denna bransch, därför är vi här för att göra det enklare för dig! Kolla in branschen
 • Med vår tidigare lösning skulle det naturligtvis kosta oss mycket pengar att ändra något. De ville att vi skulle arbeta med deras system. Ert system kommer att fungera enligt vad vi vill. Det är så mångsidigt att vi i princip kan få det att göra vad som helst. Geoff Kynaston-Stear, H&S CHEF, Bedgrow Läs mer om framgången på Bedgrow
 • Livsmedels- och dryckesindustrin har en hög standard när det gäller produktion, med all den dokumentation som krävs för att uppfylla standarderna. Med penna och papper är detta en omöjlig uppgift, men med MaintMaster kan du känna dig trygg med att du har allt du behöver för att bli en framgångsrik producent. Kolla in branschen
 • Vi har byggt upp ett stort förtroende för underhållsavdelningen, och tack vare den kontinuerliga dialogen med produktionen finns det alltid en relativt stor förståelse för förebyggande underhåll. Erik Arnesson, Projektledare, Automotive Components Floby AB Läs mer om framgången på AC Floby
 • Att arbeta i en stressig miljö är vanligt för människor inom bilindustrin. Men måste det verkligen vara så här? Svaret är nej, och lösningen är MaintMaster. Kolla in branschen
 • Det finns många personer inom underhållsbranschen som har arbetat med MaintMaster. Och det visade sig att MaintMaster var så bra att vi inte behövde prova något annat. Anders Carlberg, Produktionstekniker, Svensk Plaståtervinning Läs mer om framgången på Svensk Plaståtervinning
 • Att arbeta i en mycket krävande miljö kan vara en mycket stressig uppgift, men när du har en underhållsprogramvara som kan hjälpa dig att planera ditt dagliga arbete blir det mycket lättare. Det är slut med Excel-filer och att springa runt och skriva ut papper. Kolla in branschen
 • Genom att skriva in arbetsordernumret direkt på fakturan kan vi enkelt kontrollera vilka jobb som har utförts och jämföra dem med våra egna register. Stefan Svensson, Underhållschef, Anza Orkla House Care Läs mer om framgången på Anza Orkla House Care
 • När du arbetar inom tillverkningsindustrin arbetar du med råvaror som måste omvandlas till färdiga produkter som andra branscher kan använda i sin produktion, och i vissa fall även konsumenten själv. Därför behöver tillverkningsindustrin ett dynamiskt underhållssystem, precis som MaintMaster. Kolla in branschen

Bästa praxis: Underhållshandboken för Standardisering

En revolutionerande guide för att maximera maskinernas prestanda - ett dokument som ger en tydlig vision för att uppnå optimal tillgänglighet under schemalagd drift. Denna handbok fastställer inte bara ett långsiktigt mål för din organisation utan ger också en omfattande strategi och policy för att uppnå detta mål. Med den här guiden i handen kan du fatta välgrundade beslut och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att din maskinpark presterar optimalt. Gör dig redo att ta din verksamhet till nästa nivå!

CMMS VS. EAM, VAD är skillnaden?

Ett CMMS är lättare att använda

När det gäller att hantera och optimera de olika tillgångarna i en organisation finns det två huvudalternativ: Datoriserade underhållshanteringssystem (CMMS) och Enterprise Asset Management-system (EAM). Båda systemen erbjuder lösningar för att hantera och optimera de olika tillgångarna inom en organisation, men de har var och en sina egna unika fördelar.

CMMS-system är kostnadseffektiva och kända för sin användarvänlighet. Med en mer fokuserad uppsättning funktioner och ett enklare användargränssnitt kräver dessa system mindre utbildning och är perfekta för organisationer med begränsade IT-resurser eller för dem som vill införa ett underhållshanteringssystem snabbt.

what-is-a-cmms-man-blue-clothes
what-is-a-cmms-man-picture-navigation

Ett CMMS är inriktat på underhåll

Det som skiljer CMMS-system från EAM-system är CMMS:s specialiserade fokus på underhållshantering. Dessa system tillhandahåller en uppsättning verktyg och funktioner som är särskilt anpassade för denna uppgift, medan EAM-system kan ha mer allmänna funktioner som inte är lika relevanta. CMMS-system erbjuder till exempel verktyg som rapportering av utrustningshaverier, underhållsplanering och lagerhantering, som alla är särskilt utformade för att hjälpa organisationer att hantera sina underhållsprocesser mer effektivt.

För organisationer med unika underhållskrav erbjuder CMMS-system fler anpassningsmöjligheter än EAM-system. De är inriktade på specifika processer och ger större flexibilitet i arbetsflöde och datahantering. Detta innebär att organisationer kan skräddarsy systemet efter sina specifika behov och processer, snarare än att försöka passa in sina processer i ett redan befintligt system.

Ett EAM är dyrare

Å andra sidan erbjuder EAM-system en mer omfattande lösning. De kan hantera ett stort antal tillgångar och processer, inklusive underhåll, lagerhållning, upphandling och ekonomi. Dessa system innehåller också ofta avancerade analyser och rapporteringsfunktioner som kan hjälpa organisationer att fatta mer välgrundade beslut om sina tillgångar och processer. Detta är särskilt fördelaktigt för organisationer som behöver ett enda system för att hantera alla sina tillgångar, oavsett typ.

Dessutom tenderar CMMS-system att ha en mer modulär struktur, vilket gör det möjligt för organisationer att välja och implementera endast de funktioner de behöver, vilket gör dem till ett bra alternativ för dem med begränsade budgetar. De har också ofta förbyggda integrationer med annan programvara, till exempel lagerhanteringssystem och redovisningsprogram, vilket sparar organisationer tid och arbete när det gäller dataintegration.

what-is-a-cmms-man-mobile-close-up

NÄR CMMS ÄR DET RÄTTA VALET FÖR DIG

Oavsett om du behöver en billig, riktad underhållshanteringslösning eller ett omfattande system för att hantera alla dina tillgångar kan CMMS- och EAM-system hjälpa dig. Valet mellan de två beror i slutändan på din organisations specifika behov och resurser. CMMS-system är ett perfekt alternativ för organisationer som vill fokusera specifikt på underhållshantering och som inte vill betala för dyra konsulter, funktioner och utbildning.

Kontakta oss

Vill du veta mer om våra IoT-sensorer? Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan använda dem.

Kontakta försäljning

Vill du lära dig mer?

Vad är ett CMMS? Vanligaste frågorna

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet