Skip to content

JCS Hi-Torque resa mot ett förbättrat underhåll

"Ett system som gör det enkelt för oss att rapportera om problem och snabbt utföra korrekta arbetsorder."

JCS Hi-Torque är ett tillverkningsföretag med djupa rötter som sträcker sig tillbaka till 1768. De är specialiserade på att tillverka högpresterande slangklämmor med snäckdrivning för viktiga industrier som läkemedel, marin, flyg, petrokemi och livsmedelsproduktion.

Men JCS Hi-Torque saknade ett underhållssystem och gick därför samman med MaintMaster och deras dedikerade projektledare, Mikael Andersson, för att ta underhållet till nästa nivå.

Svårt med manuellt underhåll

Manuellt underhåll är svårt. Precis som många andra företag som insett detta kände JCS Hi-Torque av utmaningarna i många av sina gamla underhållsprocesser. Det var svårt att överblicka underhålls aktiviteterna eftersom de i hög grad byggde på manuell rapportering.

Att förstå grundorsakerna till maskinfel var en annan utmaning. Det fanns inget enkelt sätt att hitta rätt information för att diagnostisera maskiner. Detta, plus problemen med att spåra reservdelskostnader och förfina sin underhållsstrategi, var viktiga tecken på att det var dags att implementera ett nytt, modernt underhållssystem för att ta JCS Hi-Torque in i framtiden.

Äntligen ett system (CMMS)

Jack Moye, underhållsingenjör på JCS Hi-Torque, kontaktade MaintMaster och fick kontakt med Mikael Andersson, en av MaintMasters projektledare. De hade hört mycket gott om MaintMasters underhållssystem men behövde hjälp med att implementera ett snabbt och smidigt underhållssystem.

Projektet startade från scratch eftersom det inte fanns något tidigare underhållssystem på plats. Det mesta av arbetet gick ut på att översätta manuella processer till systemet och hitta digitala ersättare för processer som behövde effektiviseras.

Mikael berättar att: "Projektet började som vanligt med en introduktion av underhållsstandarder och systemstruktur, och de tyckte att det var bekvämt att hålla sig till ett standardformat." Han tillägger: "Hela projektet kördes online och gick helt enligt plan. Det var verkligen inga problem alls."

I slutändan slutförde de implementeringen med sju användare, fem tekniker och två arbetsledare. Hittills har de slutfört över 715 underhålls-jobb. Jack är mycket nöjd med förändringen och säger att han hade ett fantastiskt projekt med Mikael Andersson på MaintMaster.

Förfina processen mot ett Excellent underhåll

Jack är mycket nöjd efter att ha använt systemet ett tag, särskilt med MaintMasters användarvänlighet. Enligt honom har systemet gjort det enkelt för JCS Hi-Torque att rapportera om problem och snabbt utföra korrekta arbetsorder. 

Han säger: "Den intuitiva rapportguiden ger vårt underhållsteam möjlighet att samla in viktig data på ett effektivt sätt, vilket har lett till en avsevärd minskning av driftstopp och säkerställer att aktiviteterna utförs snabbt." Den har också hjälpt dem att arbeta med strukturerade underhålls-ramar.

Jack är också nöjd med den data som de nu kan samla in och hur de ger dem insikter som gör att de kan fatta välgrundade beslut. Men även "...inklusive en noggrann jämförelse av reservdelskostnader för olika maskiner, identifiering av maskiner som är utsatta för längre driftstopp  och en djupdykning i färdigställande-koder för arbete."

Summering

Implementeringen av MaintMaster underhållssystem förändrade JCS Hi-Torques underhållsverksamhet från föråldrad och manuell till modern och effektiv. De fattar också mer välgrundade beslut baserat på de exakta datapunkterna i MaintMaster. 

Helhetssynen i MaintMaster hjälper också JCS Hi-Torque att hitta områden som behöver bytas ut, upptäcka fall av felaktig användning från operatörernas sida och hitta felande mekanismer. Med sådana insikter kan de kontinuerligt förfina sina dagliga underhållsprocesser för högsta effektivitet.

Med Jack Moye i spetsen för underhållsverksamheten och det kontinuerliga stödet från MaintMasters experter fortsätter JCS Hi-Torques resa mot underhållsexcellens. Deras beslut att ta underhållet in i framtiden är ett bevis på deras orubbliga engagemang för att leverera produkter i världsklass till kritiska industrier över hela världen.

SNABBFAKTA

Vem: JCS Hi-Torque
Industri:
Tillverkningsindustrin
Favorit funktioner: Analys och rapportering

30 dagars Gratis testperiod

Inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet