Skip to content

MaintMaster KPI Manual

De viktigaste skälen till att KPI:er är viktiga på en underhållsavdelning är att de gör det möjligt för cheferna att följa utvecklingen mot specifika mål och målsättningar. Genom att sätta upp tydliga, mätbara mål och regelbundet övervaka framstegen kan cheferna se till att avdelningen är på rätt väg att nå sina mål. Detta kan bidra till kontinuerliga förbättringar, eftersom cheferna kan identifiera områden som fungerar bra och områden som behöver åtgärdas.

30 DAGARS GRATIS TESTPERIOD

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet