Skip to content

Kapitel 3

KPI för Underhållsplanering

En Key Performance Indicator (KPI) för underhållsutnyttjande är ett mätbart värde som gör det möjligt för en organisation att utvärdera effektiviteten i sitt underhållsprogram. Dessa KPI:er är utformade för att ge en tydlig bild av hur väl resurser som arbetskraft, utrustning och material utnyttjas i underhållsprocessen.

KPI:er för underhållsutnyttjande kan hjälpa organisationer att identifiera områden där resurser slösas bort, där processer kan förbättras och där kostnadsbesparingar kan göras. Genom att sätta upp mål och regelbundet övervaka dessa KPI:er kan organisationer fatta välgrundade beslut för att optimera underhållsprogrammet, förbättra utrustningens tillförlitlighet och minska stilleståndstiden, vilket leder till ökad produktivitet och kostnadsbesparingar.

BACKLOG

Planerade jobb eller tid för planerade jobb där startdatum eller deadline är passerat

maintmaster-kpi-manual-chapter-03-planned-jobs

Underhållsplanerare vet att en backlog för underhållsavdelningen riskerar att bli rörig. En av anledningarna är att det inte alltid är korrekt. Det kan handla om att operatörer rapporterar samma fel flera gånger, för att de inte kan se det som redan rapporteras eller i tron om att när ett fel blir rapporterat flera gånger, stiger det i prioritet.

En rörig och oöverskådlig backlog gör det svårare för underhållsplanerare att prioritera och estimera jobben. Det krävs därför att man går igenom listan och rensar när det behövs, till exempel på dubbletter. Det kan självklart stjäla en del tid.

Det bästa sättet för att hålla listan uppdaterad är att, i det här exemplet, ge operatörer åtkomst till alla rapporterade jobb som har skapats på deras maskin eller linje. Då kan de se om ett liknande jobb redan har skapats eller inte.

 

Leveranssäkerhet

Förhållandet mellan jobb med försenat avslutsdatum och alla utförda jobb

maintmaster-kpi-manual-chapter-03-odt

Leverans i tid är en nyckelindikator (KPI) som mäter procentandelen av beställningar eller leveranser som levereras på eller före det överenskomna leveransdatumet. Det är ett viktigt mått för branscher som är beroende av leveranser i tid för att uppfylla kundernas förväntningar och upprätthålla ett gott rykte.

Det är viktigt att spåra leveranssäkerheten över tid för att identifiera trender och områden som kan förbättras. En hög leveranssäkerhet visar att företaget uppfyller kundernas förväntningar och levererar beställningar i tid. En låg leveranssäkerhet kan tyda på problem med leveranskedjan, produktionen eller logistiken som måste åtgärdas.

 

Beställda vs Avslutade jobb

Andelen beställda underhållsaktiviteter kontra avslutade beställda jobb 

maintmaster-kpi-manual-chapter-03-created-vs-completed-jobs

Skapade vs avslutade jobb är en KPI som kan användas som en tidig indikator för underhållsavdelningens nytta. Om mängden skapade jobb överstiger antalet avslutade under en viss tidsperiod, är det logiskt att underhållsavdelningens backlog växer. Resultatet är att underhåll så småningom drunknar i gamla jobb.

Att ha en backlog är i sig inget problem så länge någon har kontroll på den. Naturligtvis får inte viktiga uppgifter försvinna i mängden. Därför är det bra att kombinera värdet med en tidsperiod. Att ha information om när jobben skapades hjälper till att avgöra om jobbet fortfarande är aktuellt eller inte. Jobb som inte är det bör naturligtvis avslutas.

Att kombinera KPI:n skapade vs avslutade med en tidsperiod kommer också kunna göra det lättare för underhållsplanerare att förutsäga framtida jobb. Kanske ser man till exempel att rapporteringen av jobb ökar efter semestern? Och minskar vid ledigheter?

KPI:n kan också användas för att identifiera flaskhalsar genom att bryta ner den och titta på specifika maskiner, personer, osv.

KPI Manual

Förbättra din underhållsstrategi genom att använda nyckelindikatorer (KPI:er) för att spåra och optimera din verksamhet.
Ladda ner vår omfattande handbok för att komma igång.

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet