Skip to content

Kapitel 8

KPI för EKNOMI

KPI för ekonomi inom underhåll är ett mått på det ekonomiska resultatet av en organisations underhållsfunktion. Det är ett viktigt mått för organisationer att följa upp, eftersom underhållsfunktionen har en betydande inverkan på organisationens totala ekonomiska resultat.

Genom att följa upp KPI för ekonomi inom underhåll över tid kan organisationer identifiera trender och områden för förbättring av sina underhållsrutiner och ekonomiska resultat. Detta kommer att hjälpa dem att optimera underhållsresurserna, minska stilleståndstiderna och förbättra utrustningens totala prestanda.

UNDERHÅLLSKOSTNAD PER PRODUCERAD ENHET

Relativ underhållskostnad: Relationen mellan total UH-kostnad och sammanlagt produktionsvärde/volym

Underhållskostnad i förhållande till totalt produktionsvärde är ett mått på förhållandet mellan de totala underhållskostnaderna och värdet eller volymen av produktionen inom en underhållsavdelning. Det är ett viktigt mått för organisationer att följa upp, eftersom det hjälper dem att förstå underhållskostnadernas inverkan på deras totala ekonomiska resultat.

Ett högt förhållande mellan underhållskostnader och totalt produktionsvärde kan tyda på att organisationen har höga underhållskostnader i förhållande till sin produktion. Detta kan bero på ineffektiva underhållsmetoder, överdrivet underhåll eller en hög frekvens av utrustningsfel.

maintmaster-kpi-manual-chapter-08-maintenance-costs

 

KPI Manual

Förbättra din underhållsstrategi genom att använda nyckeltal (Key Performance Indicators, KPI) för att spåra och optimera din verksamhet.
Ladda ner vår omfattande handbok för att komma igång.

30 dagars gratis testperiod

inga krav, inget kreditkort

Boka en demo

Lär dig mer om systemet